Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Daniel Averine

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen avasi 234. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin Helsingin kaupungintalolla.

Kenraali Kivinen peräänkuuluttaa viranomaisyhteistyön kehittämistä

Antti Kivi

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen puhui maanpuolustuskurssin avajaisissa viranomaisyhteistyön tärkeydestä ja kehittämistarpeesta, Puolustusvoimien koronatoimenpiteistä sekä Suomen turvallisuuskuvasta.

Kenraali Timo Kivinen muistutti puheessaan viranomaisyhteistyön tarpeellisuudesta 234. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingin kaupungintalolla 14.9.2020. Kivinen totesi viranomaisyhteistyön olleen tiivistä koronakriisissä kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti. Hän kuitenkin kertoo, että valmiutta tilanteenmukaiseen kriisijohtamiseen voidaan yhä kehittää yhteisillä harjoituksilla.

– Kriisi on osoittanut, että viranomaisten yhteistä suunnittelu- ja toimeenpanokykyä tulee vielä parantaa etenkin valtion keskushallintotasolla, Kivinen linjaa.

Puheessaan Kivinen alleviivasi Puolustusvoimien turvanneen eri toimenpitein sen tehtävien jatkuvuuden koronakriisistä huolimatta. Puolustusvoimat muun muassa teki keväällä sopeutuksia varusmiesten koulutus- ja lomajärjestelyihin ja reserviläisten kertausharjoituksiin. Kivisen mukaan varaa hyvänolontunteeseen ei kuitenkaan vielä ole.

– Niin pitkään kuin rokotetta ei ole, meidän on oltava niin organisaationa kuin yksilöinä valppaita ja noudatettava ohjeistusta, Kivinen huomauttaa.

Kivinen eritteli myös nykyistä ja tulevaisuuden turvallisuuskuvaa. Hänen mukaansa maailma oli jo ennen pandemiaa kehittymässä turvattomammaksi. Tähän syitä ovat muun muassa suurvaltojen poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen kilpailu, sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän heikentyminen sekä valtioiden ja ei-valtiollisten toimijoiden voimankäytön kynnyksen aleneminen. Lisäksi yhteiskunnan digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia mutta toisaalta luo uusia vaikuttamiskeinoja.

– Teknologian kehittyessä hyökkäys voidaan kohdistaa järjestelmien lisäksi myös suoraan yksilöön. Siksi tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän kansalaisten kriisinsietokykyä ja osaamista toimia erityyppisissä normaaliolojen häiriötilanteissa, Kivinen korostaa.

Avajaisissa tervehdyksensä esittivät myös puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Kaikkonen piti tärkeänä, että Suomen puolustuskyvystä ei tingitä kriisin aikana eikä sen jälkeen.

– Tässä on kyse Suomi-talomme kivijalasta, Kaikkonen jyrähtää.

Hän lisäksi muistutti käytöstä poistuvien Hornet-koneiden suorituskyvyn korvaamisen olevan olennaista Suomen turvallisuuden kannalta. Kaikkonen kertoi myös eurooppalaisen puolustusyhteistyön syventyneen ja sen kysynnän kasvaneen viime vuosina ymmärrettävästi trans­atlanttisten suhteiden muututtua epävarmemmiksi.

Vapaavuori painotti Helsingin kaupungin tervehdyksessä kaupunkien merkitystä kriisin ratkaisemisessa ja kansallisen yhteistyön tärkeyttä eritoten nyt, kun yhteiskunnasta on havaittavissa taisteluväsymystä. Hän myös nosti esille, ettei kriisi ole suinkaan vielä ohi.

– Se että olemme tähän mennessä selvinneet hyvin, ei oikeuta olemaan yrittämättä parempaan, Vapaavuori neuvoo.

Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi on Puolustusvoimien neljä kertaa vuodessa järjestämä koulutus ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuudesta yhteiskunnan johtaville sotilas- ja siviilihenkilöille. Kurssin osallistujat valitaan kulloinkin virka-aseman tai tehtävän perusteella niin, että he ovat alallaan tärkeässä asemassa yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa ja häiriöihin varautumisessa sekä niitä tukevissa toiminnoissa.