Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Kansalaiset, valaistukaa!

Olen monesti pohtinut, kuinka paljon kansalaisten tulisi tietää esimerkiksi Ukrainan sodan käänteistä. Kokonaisturvallisuuden kannalta on tärkeää, että jokainen ymmärtäisi edes jonkin verran, minkälaisessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa elämme. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla asiasta erityisen kiinnostuneita, joten tieto tulisi toimittaa helpossa muodossa.

Viime vuodet ovat olleet etenkin eurooppalaisen puolustuskentän kannalta suurten muutosten aikaa. Vuoden 2014 Krimin valtauksessa purkautui jännite, joka lykkäsi käyntiin suuremman muutoskulun. Venäjän aggressio huipentui hyökkäyssotaan tämän vuoden helmikuussa, joka valtasi yhteiskunnallisen keskustelun ympäri maailman.

Sodasta uutisointi on vaikeaa, sillä väärää tietoa liikkuu paljon ja se on vahvasti värittynyttä puoleen ja toiseen. Informaatiolähteitä on valtavasti, ja jää lukijan päätettäväksi, mitä tahoa lopulta uskoo. Kansalaisten medialukutaito on koetuksella etenkin silloin, kun yhteiskuntaan kohdistuu laajaa informaatiovaikuttamista. 

Mediakenttä ja valtiollinen tiedottaminen nauttii Suomessa korkeaa luottamusta kansan keskuudessa. Suomen mediakentän erityisvahvuutena on vapaa lehdistö, joka voi uutisoida asioista haluamallaan tavalla. Suomalaiset uutiskanavat ja sanomalehdet ovat tuottaneet hyvää ja perusteellista journalismia niin sodan käänteistä, Suomen puolustuskyvystä kuin  Nato-prosessistakin. 

Sotaa ja sen aiheuttamia yhteiskunnallisia muutosvirtoja tulee mielestäni kuitenkin tarkastella laajemminkin kuin pelkästään aseellisen konfliktin näkökulmasta. Mediassa pidetään esillä liian vähän niitä kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet vallitsevaan tilanteeseen. Mielestäni tulisi keskustella enemmän demokratian merkitystä, ja saada kansalaiset ajattelemaan asemaansa yhteiskunnassa. Toivon, että ihmiset ymmärtävät esimerkiksi äänestämisen merkityksen ensi vuoden eduskuntavaaleissa, ja uskon että medialla on suuri rooli tämän tavoitteen edistämisessä. Äänestämällä kansalainen voi varmistaa, että maassa vallitsee demokraattisesti valittu valtionjohto.

Toinen asia joka tulisi nostaa tikunnokkaan on lisääntynyt informaatiovaikuttaminen. Klikkiotsikot ja kontekstista irroitetut sitaatit ovat menneisyyttä, ja tilalle ovat tulleet huomattavasti vaarallisemmat ongelmat kuten nettitrollit ja valeuutiset. Jokaisen kansalaisen tulisi tunnistaa, jos nettikeskustelun vastapuoli onkin vieraan valtion luoma nettitrolli tai tahallinen provosoija. On kokonaisturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, että kansalaisten medialukutaito nousee riittävälle tasolle, ja jokainen tunnistaa oikean tiedon väärästä. Lisäksi tulee pitää huolta, että kriisitilanteessa käytössämme on riittävät viestinnän kanavat, joista kansalaiset saavat tarpeen tullessa riittävää ja selkeää tietoa.

Kaikkien kansalaisten ei tarvitse tietää tarkkoja faktoja Himars-raketinheittimistä tai Luhanskin separatistialueen tapahtumista, mutta perusfaktat pitäisi olla hallussa. Jokaisen tulisi tietää, miksi bensiinin ja ruuan hinta on korkeampi kuin vuosi sitten, ja miksi Suomeen tulee Ukrainalaisia pakolaisia. Lisäksi jokaisen tulisi tiedostaa, minkälaista päätöksentekoa suomalaisten puolesta on tehty esimerkiksi Nato-liittymisprosessin osalta.