Puolustusvoimat

Puolustushallinnon toiminta on jo nykyisellään laajalti hajautettua kattaen koko maan.

Kaikki yli 13 000 puolustushallinnon työpaikkaa mukaan alueellistamisselvitykseen

Aleksanteri Kekonen

Puolustusministeriössä alkaa koko puolustushallintoa koskeva selvitys alueellistamisesta ja paikkariippumattoman työn lisäämisestä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen aloittaa selvitystyön paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämisestä puolustushallinnossa. Puolustushallinto koostuu puolustusvoimista, Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta ja puolustusministeriöistä, joissa työskentelee yhteensä yli 13 000 henkilöä.

– Tavoitteena on selvittää mahdollisuus joustavampaan työhön, josta hyötyvät työntekijät perheineen sekä puolustushallinto ja yhteiskunta, Kaikkonen linjaa.

Selvityksen kokoaa tietoa nykyisellään käytössä olevista paikkariippumattomuutta tukevien ratkaisujen toimivuudesta ja hyödyistä.

– Tarkoitus on katsoa kokonaisuutta, että missä mennään ja onko vielä jotakin mitä voitaisiin kehittää, puolustusministeriön konserniohjausyksikön johtaja Sanna Poutiainen kietyttää.

Puolustushallinnossa on jo nykyään mahdollisuuksia etätyöhön, hajautettuun työhön ja liikkuvaan työskentelyyn.

– Paikkariippumaton työ on jo laajalti käytössä puolustushallinnossa niiltä osin kuin se on mahdollista, koska on myös paljon tehtäviä, jotka ovat paikkariippuvaisia, Poutiainen sanoo.

Lisäksi selvityksessä kartoitetaan monipaikkaista työtä mahdollistavien ympäri maata sijoitettujen puolustushallinnon toimipisteiden joustavamman hyödyntämisen. Tällä hetkellä puolustushallinnon henkilöstö on jakautunut tasaisesti eri alueiden kesken: Uusimaa 22,5 prosenttia, Etelä-Suomi 28,2 prosenttia, Länsi-Suomi 28,4 prosenttia ja Itä- ja Pohjois-Suomi 21,0 prosenttia.

– Puolustushallinnon toiminnat kattaa jo nykyisellään koko maan lähes 150 toimipisteellä 53 paikkakunnalla, Poutiainen muistuttaa.

Kaikkosen mukaan mahdollisissa uudistuksissa on syytä kuunnella puolustushallinnon työntekijöiden ideoita tarkalla korvalla. Kuva: Petri Saarelainen

Selvityksen taustalla on pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelma, jossa linjataan, että valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen. Hallitusohjelmaan pohjautuen valtionvarainministeriö on asettanut strategiahankkeen, jonka tehtävänä on pohtia alueellistamisen uudistamista kaikkia hallinnonaloja koskien.

– Nyt kootaan tietoa ja sen perusteella arvioidaan ja tehdään mahdollisia johtopäätöksiä, Poutiainen korostaa.

Kaikkosen mukaan varuskuntia ja aluetoimistoverkkoa ei aiota myllertää ja suurelle organisaatiouudistukselle ei puolustushallinnossa ole tarvetta.

– Nyt katsotaan, millaisia mahdollisuuksia joustavampaan työntekoon nykyiset rakenteet tarjoavat. Toivottavasti voimme laajentaa henkilöstön mahdollisuuksia tehdä töitä ja elää joustavammin, se olisi myös puolustushallinnon etu, Kaikkonen kiteyttää.

Nyt aluillaan olevassa selvityksessä käsitellään aluepolitiikkaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, sillä nyt ei välttämättä tavoitella kokonaisen viraston siirtämistä vaan yksittäisten työtehtävien siirroista tai työskentelytapojen muutoksesta. Mahdollisissa uudistuksissa aiotaa kuunnella puolustushallinnon työntekijöiden ideoita tarkalla korvalla.

– Nykytekniikka ja puolustushallinnon toimipisteverkko tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia: yhteen työpisteeseen ei tarvitse olla enää samalla tavalla kahlittuna kuin ennen, vaikka osa tehtävistä tuleekin aina olemaan paikkaan sidottuja, Kaikkonen pohtii.

Vastaavanlainen selvitystyö on laitettu vireille myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla elinkeinoministeri Katri Kulmunin toimesta.