Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Daniel Averine

Pitkät lomat ovat aiheuttaneet osalle varusmiehistä toimeentulo-ongelmia.

Jos rahat eivät riitä lomalle lähtöön

Eero Roslander

Elämä lomilla varusmiespalveluksen aikana on niukkaa. Rahojen loppuessa varusmiehen vaihtoehtona on katsottu olevan loman viettäminen varuskunnassa. Normaalista poikkeavien koulutus- ja vapaa-aikajärjestelyiden myötä osalle varusmiehistä on mahdollistunut myös toimeentulotuen saaminen.

Ennen poikkeavia lomajärjestelyjä Kelan linja on ollut, että varusmies ei ole oikeutettu toimeentulotuen perusosaan, sillä varusmiehen on mahdollista turvata toimeentulonsa loman aikana muilla keinoin, esimerkiksi jäämällä varuskuntaan. Kaikissa varuskunnissa mahdollisuutta tukeutua Puolustusvoimien tarjoamaan majoitukseen ja ruokaan lomajaksojen aikana ei kuitenkaan tällä hetkellä välttämättä ole. 

Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoo, että tilanteessa, jossa varusmiehen ei ole mahdollista majoittua tai ruokailla varuskunnassa, hän voi saada Kelasta poikkeuksellisesti toimeentulotukea normaalien ehtojen mukaisesti. 

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus elämisen perusmenojen kattamiseen, jota voi hakea erikseen Kelasta. Arvion tuen määrästä voi laskea esimerkiksi Kelan verkkosivuilla. Toimeentuloon liittyvissä ongelmissa varusmiehiä tukevat muun muassa joukko-osastojen sosiaalikuraattorit.  

Käytännössä tuen saaminen voi kuitenkin olla erittäin vaikeaa, sillä joukko-osastot pyrkivät vastaamaan lakisääteiseen velvollisuuteensa järjestää varusmiehen majoitus ja ruokailu erinäisin poikkeusjärjestelyin. Lisäksi lainsäädäntö asettaa toimeentulotuelle erittäin tiukat raamit.

Osana Puolustusvoimien koronatoimia varusmiehet on jaettu osastoihin, jotka ovat kukin vuorollaan palveluksessa ja tämän jälkeen lomalla.  

– Alueellisesti muodostettujen osastojen kohtaamiset minimoidaan mahdollisuuksien mukaan. Lähtökohtaisesti kaikki (osaston varusmiehet) lähtevät siis lomille yhtä aikaa. Joukko-osastoille on kuitenkin jätetty mahdollisuus tehdä asiaan liittyen yksilölliset päätökset, majuri Janne Kananen Pääesikunnan koulutusosastolta kertoo. 

Esimerkiksi Karjalan prikaatissa varusmiehille pyrittäisiin poikkeavista järjestelyistä huolimatta järjestämään mahdollisuus jäädä varuskuntaan vaarantamatta osastojakoa, jos varusmies ei taloudellisista syistä johtuen halua tai pysty lähtemään lomalle. 

– Kasarmille tai kasarmialueelle ei kohortointi huomioiden ole mahdollisuutta jäädä. Jos varusmiehellä ei ole paikkaa minne mennä tai ilmenee muu pakottava tarve, voi hän jäädä lomajakson ajaksi varusmiesten lomatupaan asuntoalueelle, Karjalan prikaatin sosiaalikuraattori Riikka Sarapelto kertoo. 

Sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen Pääesikunnan koulutusosastolta kertoo, että normaalista poikkeavat järjestelyt ovat vaikuttaneet osaan varusmiehistä, erityisesti yksin asuviin, heikentäen näiden toimeentuloa.

– Suurimmalle osalle varusmiehistä näillä poikkeusjärjestelyillä ei ole kuitenkaan ollut toimeentuloa heikentävää vaikutusta, Maijanen arvioi.

Ratkaisuksi toimeentulo-ongelmiin kahden viikon lomajaksolla Maijanen esittää esimerkiksi ruokarahan maksamista jakson alussa. 

Haastava tukijärjestelmä

Palveluksen ensimmäisten 5,5 kuukauden ajan varusmiehen tulot koostuvat päivärahasta, jonka suuruus on 5,15 euroa. Päiväraha on tarkoitettu kasarmielämästä koituvien kulujen rahoittamiseen. Lisäksi varusmiehet saavat nykyisillä pitkillä lomajaksoillaan VMP-päiviltä (vapautus muusta palveluksesta) ruokarahaa ruokailun järjestämiseen. VMP-päiviä ovat suurin osa lomaan lukeutuvista arkipäivistä.

– Varusmiespalvelus aiheuttaa normaalioloissakin haasteita oman talouden hallinnalle. Lisää rahaa ja enemmän vapaapäiviä kuulostaa ajatuksena houkuttavalta, mutta todellisuudessa talouden hallinta voi olla aiempaa vaikeampaa. Taloudelliset haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja huolta tilanteessa, joka ei johdu taistelijan omista valinnoista, Sarapelto pohtii. 

Lomajärjestelyjen palautuessa normaaleiksi varusmiesten on tultava toimeen pelkillä päivärahoilla. Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpinen huomauttaa, että varusmiesten toimeentulo päivärahalla on erittäin tiukalla, eikä raha itsessään riitä kaikkiin siviilielämän kuluihin. 

– Varusmiehille tulisi maksaa ruokarahaa kaikilta lomapäiviltä kuten siviilipalvelusmiehillekin. Lisäksi varusmiesten työnteko lomilla pitäisi mahdollistaa, Korpinen vaatii.

Myös Puolustusvoimien johtava sosiaalipäällikkö Kari Seppänen on samoilla linjoilla Korpisen kanssa.

– Sotilasavustuksen tulisi kattaa paremmin nykynuoren menoja. Yksin asuvalle tulisi korvata kohtuullisten asumismenojen ja opintolainan korkojen lisäksi esimerkiksi kotivakuutuksesta ja puhelinliittymästä kohtuulliset kulut. Varusmiesten tulisi myös voida työskennellä jonkin verran ilman, että sillä olisi vaikutusta maksettavaan sotilasavustukseen. Tulorajalla säädeltäisiin kohtuullisen työskentelyn määrä, Seppänen tuumii.