Tommy Koponen

Puolustusministeri Jussi Niinistö allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan (CMOU) koskien JEF-joukon toimintaa. Kuvassa puolustusministeri HX-hankkeen tarjouspyynnön tiedotustilaisuudessa huhtikuussa.

JEF-joukkojen yhteistyö sai sinetin Lontoossa

Niki Räsänen

Eurooppalainen puolustusyhteistyö syvenee, kun Iso-Britannian perustamia JEF-joukkoja koskeva yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin yhdeksän puolustusministerin voimin.

Puolustusministeri Jussi Niinistö osallistui tänään 28.6.2018 Joint Expeditionary Force (JEF) -joukon valmisteluvaiheen päättymisen ja täyden toimintavalmiuden saavuttamisen julkistamistilaisuuteen Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin joukon toimintaa koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (CMOU) muiden JEF-maiden puolustusministerien kanssa.

– Vaikka tänään allekirjoitetaan yhteisymmärryspöytäkirja ja julistetaan joukkokokonaisuuden toimintavalmius, ei tämä kuitenkaan ole päätepiste vaan kehittämistyö jatkuu, puolustusministeriön erityisasiantuntija, Mika Varvikko kertoo.

– Allekirjoittaminen tarkoittaa, että kyky ja valmius käyttää tätä joukkoa on olemassa, mikäli näin päätettäisiin, hän jatkaa.

Varvikon mukaan jokainen valtio päättää osallistumisestaan harjoitus- ja koulutustoimintaan sekä mahdollisiin operaatioihin itsenäisesti, oman kansallisen lainsäädännön puitteissa. Myös syntyvät kustannukset jokainen valtio kattaa itse.

– Velvoitteet, mikäli omaehtoinen osallistuminen halutaan näin ymmärtää, tulee siitä, että meillä on oma vahva intressi osallistua aktiviteetteihin, selventää Varvikko.

– Puolustusvoimat on osallistunut tänä keväänä JEF-joukon harjoituksiin ja muuhunkin JEF-yhteistyöhön liittyvään työskentelyyn. Samoin ministeriötasolla olemme osallistuneet muun muassa POLEX-päätöksentekoharjoitukseen, hän mainitsee.

JEF-joukon ympärille rakentuvan yhteistyön tavoitteena on tukea osallistuvien maiden sotilaallisten valmiuksien kehittämistä ja ylläpitämistä. Myös Suomen osallistuminen joukon toimintaan kumpuaa tarpeesta kehittää puolustusvoimien suorituskykyjä ja yhteistoimintakykyä.

– Allekirjoittaminen on osa puolustusyhteistyön syventämistä ja tiivistämistä, jonka tähtäin on Suomen puolustuskyvyn ja ennaltaehkäisykyvyn vahvistamisessa. JEF on osa tätä laajempaa kokonaisuutta, Varvikko kertoo.

Iso-Britannian johtaman JEF-joukon toiminnassa ovat mukana tällä hetkellä Suomen lisäksi Alankomaat, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

– JEF on väline kriisien hallintaan ja kriisit voivat olla eri tyyppisiä: aina humanitäärisesta työstä perinteisen sodankäynnin tehtäviin, Varvikko taustoittaa JEF-joukon toimintaperiaatetta.

– Kriisit voivat olla lähellä ja kaukana, toteaa Varvikko lopuksi.