Tommy Koponen

Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton uusi puheenjohtaja Elina Laiho haluaa sekä parantaa, vakuuttaa että kehittää henkilöstön asemaa.

Jäsenlähtöisesti ajatteleva puheenjohtaja on motivoitunut auttamaan työntekijöitään

Saana Sjöblom

Puolustusvoimien henkilöstöleikkaukset huolestuttavat siviilityöntekijöitä – jaksaminen on yksi suurimmista Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton huolenaiheista.

Jos joku on perillä puolustusvoimien siviilihenkilöstön asioista, niin Elina Laiho. Hän aloitti työskentelyn puolustusvoimissa vuonna 1984, ja on seurannut sitäkin kauemmin talous- ja henkilöstöhallinnon käännekohtia. Viime vuonna Laiho haki Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton puheenjohtajaksi. Päätöstä ajoi eteenpäin kiinnostus parantaa liiton jäsenten asemaa.

– Puheenjohtajan pesti on korvaamaton näköalapaikka henkilöstömme hyvinvoinnin tarkkailemiseen. Kiinnostus työehtojen kehittämiseen on kulkenut matkassani vuosikausia, Laiho aloittaa.

Liikkuvaan junaan virkaehtosopimusneuvottelujen keskelle hypännyt Laiho on ylpeä puolustusvoimien siviilihenkilöstön asiantuntevuudesta – heidän työpanoksensa on hänestä korvaamaton kokonaiskuvaa katsoessa. Suuren mittakaavan muutokset koskettavat Laihon mukaan työntekijöitä henkilökohtaisella tasolla. Esimerkiksi viimeaikaiset henkilöstöleikkaukset näkyvät selkeästi työntekijöiden jaksamisessa.

– Jaksaminen on yksi jäsentemme suurimmista huolenaiheista. Vuonna 2015 puolustusvoimat vähensi mielestämme kohtuuttomasti jopa 2000 työtehtävää.

Laiho toivoo sotilas- ja siviilihenkilöiden rajapintatehtävien välille entistä parempaa tasapainoa, jotta henkilöstö voitaisiin sijoittaa tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin omien osaamisalueidensa pariin. Laihon mielestä siviilihenkilöt voisivat hoitaa esimerkiksi joitain tällä hetkellä sotilaiden vastuulla olevia hallinnollisia ja logistiikan tehtäviä.

– Tärkeintä on, että siviililuonteisia tehtäviä tekisi vakinaisessa palvelussuhteessa oleva siviilihenkilöstö, Laiho kiteyttää.

Pääluottamusmiehenä 15 vuotta ennen nykyistä pestiään työskennellyt Laiho nauttii täysillä uudesta vastuutehtävästään. Hän kuvailee siirtyneensä pitkäaikaisesta asiantuntijan roolista uuteen johtotehtävään, jossa hänen on pysyttävä ajan tasalla myös hallinnollisten asioiden tiimoilta. Henkilöstöstään aidosti välittävän puheenjohtajan on vaikea kuvailla tavallista työpäiväänsä.

– Päivääni mahtuu kaikenlaista aina kokouksista koulutuksiin ja ideointihetkiin. Teen myös paljon kenttätyötä, jotta voin tarkastella henkilöstön työolosuhteita lähietäisyydeltä, Laiho mainitsee.

Laiho pitää teollisuusperiaatetta yhtenä liiton merkittävimmistä kulmakivistä, sillä se mahdollistaa kaikkien saman työnantajan palveluksessa toimivien kuulumisen samaan liittoon – siis huolimatta siitä, ovatko henkilöt suorittaneet ammatti- vai korkeakoulututkinnon. Tasa-arvoasiat ovat muutenkin lähellä Laihon sydäntä.

– Työnantajien on oltava rohkeita ja valittava työtehtäviin osaavia henkilöitä sukupuolesta riippumatta.

Haastavimpana työtehtävänä Laiho mainitsee liiton omien toimintojen resursoinnin. Siitä keskustellessa Laihon kasvoille piirtyy turhautuneisuus, sillä varojen löytäminen ja hallitseminen ei ole helppo prosessi. Hän haluaisi vaikuttaa henkilöstön huoliin nykyistä nopeammin, mutta mahdollisuudet ovat rajalliset.

– Kaikki ei yksinkertaisesti korjaannu hetkessä. On tärkeä tuoda huolenaiheet esille heti niiden ilmetessä, jotta valmistelut saadaan käyntiin ja muutoksille suotuisa maaperä tavoitetaan nopeammin, Laiho kuvailee.

Laiho haluaisi kehittää siviilihenkilöstön palkkausta siten, että ansiot vastaisivat paremmin työntekijöiden työtasoa. Lisäksi, kun puolustusvoimille tulee lisää tehtäviä, puolustusvoimat ei saa lisää resursseja vaan heidän tulisi hoitaa tehtävät sisäisin siirroin. Tästä seuraa, että Laihon mukaan ikään kuin siirretään tuskaa paikasta toiseen.

Motivaatiota asioiden parantamiseen Laiholta ei kuitenkaan puutu. Hän vannoo pitkäjänteisyyden, sisukkuuden, toiveikkuuden ja sitoutuneisuuden nimeen. Vastoinkäymisiä kohdatessaan Laiho muistuttaa itselleen asioiden merkittävyydestä ja siitä, että jo vuonna 1947 perustettu Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto on edelleen vahva toimija.

Parhaiksi asioiksi uudessa työssään Laiho listaa liiton jäsenet sekä omat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Hän haluaa sekä parantaa, vakauttaa että kehittää henkilöstön asemaa nelivuotisella puheenjohtajan kaudellaan. Lisäksi hän toivoo tuovansa liitolle lisää näkyvyyttä.

Laihon mukaan Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton arvot – oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, luotettavuus ja poliittinen sitoutumattomuus – näkyvät liiton jokapäiväisessä tekemisessä. Hän on onnellinen saadessaan edustaa liittoa sen puheenjohtajana.

– Teen työtä koko sydämelläni ja haluan pitää kiinni liiton jäsenlähtöisestä kannasta. On tärkeä huolehtia siitä, että henkilöstöä kuunnellaan, työtä tehdään hallitusti ja työelämän muutoksissa pysytään mukana, Laiho päättää.

Korjattu 27.8. klo 10.25  virheellinen kohta "liitto ei saa lisää resursseja" oikeaan muotoon "puolustusvoimat ei saa lisää resursseja".