Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Ulkoministeriö

Kuvassa on Japanin ulkoministeri Yoko Kamikawa ja ulkoministeri Elina Valtonen

Japanin ulkoministeri Yoko Kamikawa ja ulkoministeri Elina Valtonen näkevät suuren potentiaalin maidemme välisten suhteiden kehittämisessä.

Japanin ulkoministeri Yoko Kamikawa ehdotti puolustusyhteistyön vahvistamista vierailullaan Suomessa

Matias Jämsén

Ulkoministeri Yoko Kamikawa vieraili Suomessa 9. tammikuuta osana laajempaa vierailujen sarjaa Pohjoismaissa. Hän esitti Helsingissä aloitteen Japanin ja Pohjoismaiden välisen yhteistyön kasvattamisesta.

Japanin ulkoministeri Yoko Kamikawa toteaa Japanin ja Suomen olevan strategisia kumppaneita.

– Suomi ja Japani jakavat yhteisiä arvoja ja periaatteita sekä olemme valmiina puolustamaan yhdessä kansainvälistä oikeutta, Kamikawa sanoo.

Kamikawa toivoi Japanin ja Suomen tiivistävän yhteistyötään taloudessa, tieteessä, ilmastoasioissa ja puolustusyhteistyössä. 

Hän lisää, että Japani toivoo nykyisen yhteistyön kasvavan Suomen ja Japanin kahdenvälisten suhteiden lisäksi myös muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Suomen kahdenväliset suhteet Japanin kanssa ovat erinomaiset, ulkoministeri Elina Valtonen kuvailee.

Valtonen pitää tärkeänä, että Suomi ylläpitää yhteyksiä ja vaihtaa aktiivisesti näkemyksiä liittolaistensa kanssa.

Venäjä ja Pohjois-Korea uhkana turvallisuudelle

– Keskustelimme Venäjän ja Pohjois-Korean lisääntyneestä yhteistyöstä ja sen vaikutuksista kansainväliseen turvallisuusjärjestykseen, Valtonen toteaa.

Venäjän arvioidaan ostaneen noin miljoona tykistöammusta Pohjois-Korealta. Tykistöammuksia käytetään Venäjän hyökkäyssodan jatkamiseen Ukrainaa vastaan.

Koreoiden hiljattain kiristyneillä väleillä on vaikutus myös Japanin turvallisuustilanteesen. Pohjois-Korea ampui 5. tammikuuta noin 200 tykistöammusta Koreoiden väliseen puskurivyöhykkeeseen Keltaisellamerellä. 

Yhteistyötä lisätään

– Suomella on paljon tarjottavaa kahdenvälisessä yhteistyössä, esimerkiksi puolustusteollisuudessa ja teknologioiden kehittämisessä, Valtonen arvioi.  

Ulkoministeri Kamikawa huomauttaa Suomella ja Japanilla olevan huippuosaamista strategisilla toimialoilla, kuten 5G- ja 6G-verkkojen kehittämisessä. 

Valtonen toteaa pitävänsä arktista aluetta tärkeänä Suomelle ja hän näkee siellä yhteistyömahdollisuuksia Japanin kanssa. Japanin ulkoministeri vastasi olevansa valmis lisäämään yhteistyötä arktisen alueen kysymysten ratkomiseen. 

Venäjän voimakas varustelu arktisella alueella on herättänyt huolta sotilaallisen voimatasapainon järkkymisestä.