Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Onni Isohella

Kuvassa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu.

Naton laajeneminen ja ilmastonmuutos muuttavat turvallisuuspoliittista ympäristöä pohjoisessa.

Jäämereltä Jyllantiin – UPI:n raportti avaa uutta turvallisuustilannetta

Oliver Sulkanen

Nato-jäsenyys on tuonut uuden turvallisuuspoliittisen tilanteen Pohjois-Eurooppaan. Ulkopoliittinen instituutti julkaisee ensi keväällä aiheesta syvällisen raportin.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien myötä Pohjoismaat ovat täysin uudessa turvallisuuspoliittisessa asemassa avaten uudelle tutkimukselle paljon tilaa. Ulkopoliittisen instituutin keväällä 2024 julkaistavassa raportissa “Nato pohjoisessa, pohjoinen Natossa” tutkitaan mitä muutoksia tuore turvallisuuspoliittinen ympäristö luo Pohjois-Euroopalle. 

UPI:n johtava tutkija Matti Pesu arvioi, että Suomella on mahdollisuus olla vaikutusvaltainen maa Natossa. Suomella on maailmanlaajuisesti ylistetty sotilaskoulutus ja suuri reservi. Suomi on myös varautunut Venäjän uhkaan keskeytyksettä, jopa ollessamme YYA-sopimuksen kautta velvollisia puolustamaan Neuvostoliittoa, kun taas Naton sisällä uhkaan varautuminen on noussut vasta kymmenisen vuotta sitten taas tärkeäksi. Suomella on Natossa myös velvollisuuksia puolustaa muita jäsenmaita, ja heillä Suomea, mutta ulkomaisia sotilastukikohtia tullaan Pesun mukaan tuskin näkemään Suomessa. 

– Nato-prosessin aikana korostettiin kuinka sotilaallisesti kyvykkäitä me olemme, Pesu muistuttaa.

Uusia tuulia Pohjoismaiden Nato-veteraanimaille

Ilmastonmuutoksen myötä myös Pohjoisen jäämeren turvallisuustilanne muuttuu. Sulaneet jäät avaavat uusia kauppareittejä, sekä tilaa sotilasoperaatioille. Kun Itämerellä Venäjällä ei juuri ole merirajaa, Pohjoisella jäämerellä sitä on vielä enemmän. Jäiden sulaessa ja liikenteen lisääntyessä Venäjän voi olettaa kasvattavan sotilaallista läsnäoloaan pohjoisilla rannikoilla. Tämä antaa myös suuren merirajan omaavalle Norjalle uutta roolia Naton silmistä ja korvista pohjoisessa Euroopassa. Toiselle Natoon pitkään kuuluneelle Pohjoismaalle Tanskalle on tuskin tulossa rooliinsa muutoksia, sillä sen lähellä olleet vihollisjoukot katosivat Itä-Saksan mukana 1990-luvun alussa.

UPI:n työstä avautuu paljon uutta tietoa ja näkökulmia niin menneeseen, nykyiseen kuin tulevaankin pohjoismaiseen turvallisuustilanteeseen. Suomen ja Ruotsin jäsenyyksien kautta Pohjoismaat ovat ensimmäistä kertaa modernin historian aikana kaikki yhteisessä puolustusliitossa. Nato-taipaleemme on vasta alussa, mutta jo nyt olemme saavuttaneet tärkeän merkkipaalun modernille Suomelle.