Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Kalle Reijonen

Kuvassa Elias Tawil

Kurssilla opiskellut Elias Tawil työskentelee YK:lle Haitissa

FINCENT kertoo miten kriisiä hallitaan ja rauhaa turvataan

Ilmari Parviala

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kurssilla opiskelijat kokoontuivat yhteen pohtimaan toimintatapojaan ja mahdollisia tapoja tehostaa yhteistoimintaa rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT isännöi Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturva- ja turvallisuudenhallintakurssia (UNPOSMC) Helsingissä 16.-21. lokakuuta. Kurssi kokoaa yhteen sotilas-, poliisi- ja siviilitoimijoita ja siihen kuuluu etäopiskelua, ryhmätöitä ja lähiopetusta. 

Kurssi on kolmas laatuaan, mutta kurssin pääopettaja Esa Vanonen luonnehtii kahta aiempaa kurssia pilottikursseiksi, joissa haettiin lopullista muotoa. Kurssin tavoitteena on saattaa yhteen rauhanturva- ja kriisinhallintajoukoissa kenttätyötä tekeviä ja sitä kautta parantaa operaatioiden turvallisuutta. Lisäksi kurssilla harjoitellaan turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä ja sen vaikutusten ymmärtämistä päätöksentekijöiden ja eri toimijoiden näkökulmasta. 

– On tärkeää, että turvallisuutta parantavia tai ennaltaehkäiseviä päätöksiä valmistellaan ja tehdään yhdessä. Se mahdollistaa toimijoiden omien toimintojen täytäntöönpanon mahdollisimman hyvin ilman liiallisia häiriöitä, Vanonen sanoo.

Kurssin tavoitteet ovat pitkälti tuttuja niille, jotka tuntevat suomalaisen kokonaisturvallisuuden käsitteen. Eri yhteiskunnan toimijat pelaavat yhteen, jotta kaikilla olisi parhaat mahdolliset edellytykset toimia. Kurssilla pohditaan minkälaisia uhkia operaatioissa voidaan kohdata ja sitä kautta miettiä millaisia riskejä ne muodostavat. 

– Meillä on monivaikutteinen rauhanturvaympäristö, jossa ongelmat eivät ole pelkästään sotilaallisia tai siviiliongelmia, jolloin tarvitaan työkalu näiden ongelmien ratkaisemiseen, missä on eri alojen asiantuntemusta ja siinä YK on vahvoilla, kurssin mentori, kenraalimajuri evp. Juha Kilpiä kommentoi. 

Kurssille on pyritty saamaan opiskelijoita jokaiselta tasolta, kuten ylätason toimijoita, päätöksentekijöitä, valmistelijoita, esikuntien toimihenkilöitä, mutta myös sotilastarkkailijoita. Vanonen painottaa kurssin merkitystä sotilastarkkailijoille, sillä tarkkailutehtävistä on mahdollista siirtyä esikuntatasolle, jossa kurssin aiheiden tuntemus on tarpeen. 

Vanonen kertoo, että aiemmilta kursseilta saatu hyöty on näkynyt hyvin nopeasti, parhaimmillaan jopa kurssin aikana, koska pääosa oppilasta tekee parhaillaan kenttätyötä.

Vaikka osallistujia riittääkin, mahtuisi kurssille YK:n edustaja Enrique Oriben mukaan enemmänkin opiskelijoita. Oribe mainitsee, että kurssi on vasta lanseerattu, joten kaikki kiinnostuneet eivät välttämättä ole löytäneet sitä. Lisäksi aktiivisilla kenttätyötä tekevillä henkilöillä on paljon kiireitä myös operaatioiden ohella. 

– Suurin ongelma ei ole vapaaehtoisten löytäminen, vaan se, että heidän työtehtävänsä mahdollistaisivat kurssin suorittamisen loppuun, Oribe tiivistää. 

Kurssilla opiskeleva Elias Tawil työskentelee turvallisuusjohtajana YK:lle Haitissa. Hänen mukaansa kurssin rakenne, joka yhdistelee etäopintoja, ryhmätöitä ja lähiopetusta on toimiva. Kiitosta Tawililta saa myös kurssin läpileikkaava luonne. Opettajien ammattitaitoon ovat tyytyväisiä niin opiskelijat kuin kurssin järjestäjätkin. 

– Olen tyytyväinen siihen, että olen oppinut tuntemaan, miten poliisi- ja sotilashenkilöt ajattelevat. Tiedän jatkossa paremmin miten yhteistyötä tehdään näiden viranomaisten kanssa, Tawil summaa.