Nea Holopainen

Paneelikeskustelussa todettiin, että sotilaalliset ratkaisut ainoana kriisinhallintakeinona ovat historiaa.

FINCENT 50 vuoden jälkeenkin edelläkävijä kriisinhallinnan koulutuksessa

Aleksanteri Kekonen

FINCENTin 50-vuotisjuhlaseminaarissa nousi esille Suomessa jo pitkään käytössä ollut kokonaisturvallisuuden konsepti. Sen todettiin olevan ratkaisu kriisinhallinnan tulevaisuuden haasteisiin.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) on tarjonnut viimeisen 50 vuoden aikana korkealaatuista koulutusta kriisinhallintaoperaatoiden johtaja- ja asiantuntijahenkilöstöille. Näin totesi yksimielinen paneeli eilisessä FINCENTin juhlaseminaarissa.

Ennen arvovaltaisista kriisinhallinnan ja rauhanturvaoperaatioiden ammattilaisista koostuvaa paneelikeskustelua jokainen puhuja piti oman alustuksensa, joissa he pohtivat alan nykyisiä haasteita ja niiden ratkaisemista nyt ja tulevaisuudessa. Ensimmäisen alustuksen pitänyt Yhdistyneiden kansakuntien (YK) sotilasneuvonantaja, kenraaliluutnantti Carlos H. Loitey ylistikin puheessaan FINCENTin koulutustoimintaa.

– YK arvostaa suuresti FINCENTin tarjoamaa erinomaista koulusta, Loitey kiittelee.

Naton pääsihteerin erityisedustaja Claire Hutchinson korosti puheessaan FINCENTin ja Naton kumppanuuden tärkeyttä sekä kenraaliluutnantti Loiteyn tavoin koulutuksen välttämättömyyttä onnistuneessa kriisinhallinnassa.

– Kumppanuutemme on edistänyt merkittävästi siivilien turvallisuutta kriisialueilla. Koulutus on avainasemassa operaatioiden onnistumisessa, Hutchinson alleviivaa.

Läpi FINCENTin historian tehdyt panostukset eri kansainvälisiin operaatioihin ja niiden henkilöstön koulukseen ovat olleet Suomelle tärkeitä, koska ne ovat luoneet pohjan nykyiselle kriisinhallintatoiminnalle. EU:n sotilasesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Esa Pulkkisen mukaan FINCENTin olemassa ololla on ollut myös muita Suomelle tärkeitä merkityksiä.

– Kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatiot ovat kylmä sodan aikana olleet Suomelle ikkuna ulkomaailmaan, Pulkkinen valottaa.

Mielenkiintoinen seminaari keräsi paikalle täyden salillisen alan asiantuntijoita.

Päivän aiheena oli kriisinhallinnan ja rauhanturvaoperaatioiden tulevaisuus, joita puitiin laajasti eri näkökulmista puhujien toimesta. Tulevaisuuden haasteita ratkaistaessa seminaarin avannut puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen korosti puheessaan toimivaksi todetun kokonaisturvallisuuden konseptin tärkeyttä onnistuneessa kriisinhallinnassa.

– Kokonaisvaltainen lähestymistapa antaa paremmat edellytykset suojella kriisialueen siiviliväestöä, luoden rauhaa ja turvallisuutta alueelle. Tämä on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Kivinen korostaa.

Kivisen nostama kokonaisturvallisuuden konsepti kuultiinkin poikkeuksetta uudelleen jokaiselta päivän alustajalta. Myös kriisinhallinan legenda, seminaarin pääpuhuja kenraaliluutnantti Roméo Dallaire oli samoilla linjoilla ja hänen viestinsä oli selvä.

– Kenraalit, jotka osaavat vain taistella, eivät ole tältä aikakaudelta. Taisteleminen on usein lähtökohta, mutta ei ratkaise ongelmia yksinään, Dallaire linjaa.

Kenraaliluutnantti Dallairen kanssa lähes samoin sanoin Hutchinson pohti konfliktien ratkaisua tulevaisuudessa.

– Kriisejä ratkaistaessa ajattelemme usein ainoastaan sotilaallisia ratkaisuja, vaikka tarvitsemme paljon laajemman ajattelutavan. Kokonaisvaltainen lähestymistapa turvallisuuteen on ratkaisu, Hutchinson muistuttaa.

Tässä Suomi onkin ollut suunnannäyttäjä jo vuosikymmenien ajan.