Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Antti Kalliola

Kuvassa palkittu Santeri Aikio esittelee pro gradu -tutkielmaansa yleisölle.

Filosofian maisteri Santeri Aikion tutkielma käsitteli 1700-luvun loppua. Sitä kuvailtiin syvälliseksi ja innovatiiviseksi.

Filosofian maisteri Santeri Aikio teki vuoden parhaan sotahistoriallisen lopputyön

Johannes Koivisto

Suomen Sotahistoriallinen seura palkitsi kolme alan pro gradua.

Suomen Sotahistoriallinen seura on palkinnut Santeri Aikion pro gradun vuoden parhaana alan lopputyönä. 

Suomen Sotahistoriallinen seura kuvailee Aikion tutkielmaa 

Ruotujakolaitos tilallisena organisaationa Varsinais-Suomessa 1700-luvun lopulla syvälliseksi ja sen metodologiaa innovatiiviseksi.

Aikio tutki 1700-luvun lopulla voimassa olleen ruotujakolaitoksen toimintaa Suomessa muun muassa analysoiden kartta-aineistoja eri ajoilta.

Raadin mukaan tutkimus on kunnianhimoinen ja käyttää vaativaa lähdeaineistoa. Ruotujakolaitoksesta se paljastaa uutta merkittävää tietoa.

Aikio palkittiin 3 000 euron rahapalkinnolla. Hän teki lopputyönsä Jyväskylän yliopistoon, josta hän valmistui filosofian maisteriksi.

Toisena palkittiin filosofian maisteri Esa Korpi Itä-Suomen yliopistosta 2 000 eurolla. Hänen tutkielmansa on nimeltään Historiallinen GIS tiedustelutoiminnan tutkimuksessa: Suomen maa- ja ilmavoimien muodostama vihollistilannekuva Kilpisjärven alueen saksalaisjoukoista Lapin sodassa 1944–1945.

Raadin mukaan Korpi paneutuu perusteellisesti Lapin sodan suomalaisjoukkojen tilannekuva-aineistojen arviointiin. Hän hyödyntää sekä historiantutkimuksen laadullista sisällönanalyysia että maantieteen alaan kuuluvia moderneja paikkatietomenetelmiä.

Kolmanneksi kilvassa tuli sotatieteiden maisteri Jonne Lintunen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän ansaitsi stipendin tutkielmastaan Polkupyöristä panssarivaunuihin – Panssariyhtymien tiedustelujoukkojen kehitys jatkosodasta 1960-luvulle. Palkinto oli 1 000 euroa.

Arvioijien mukaan työ oli selkeästi määriteltyyn tutkimusaiheeseen perustuva ja toteutettu hallitusti ja järjestelmällisesti. Tuloksena on selkeä, tiivis ja tasapainoinen kokonaisuus, joka on myös sujuvasti kirjoitettu.

Kilpailuun osallistuu edellisen kalenterivuoden aikana valmistuneita korkeatasoisia graduja, kertoo tutkimustoimikunnan puheenjohtaja, filosofian tohtori Tapio Koskimies Suomen Sotahistoriallisesta Seurasta.

Palkitsemisten tarkoitus on tukea ja edistää sotahistoriallista tutkimusta Suomesta. Suomen Sotahistoriallinen seura haluaa antaa tunnustusta sotahistoriaan perehtyville opiskelijoille.

Nyt palkitut työt olivat viime vuodelta.Yliopistojen historia-aineiden professorit lähettävät graduja Suomen Sotahistorialliselle seuralle joulu- ja tammikuussa. 

– Kaikki pro gradu -kilpailuun tulleet työt ovat aina olleet korkeatasoisia. Palkitsemme siis parhaista parhaita, toteaa Koskimies.

Suomen Sotahistoriallinen seura on järjestänyt valtakunnallisen pro gradu -kilpailun vuodesta 2004 lähtien. Palkintojen rahoituksessa avustaa Kaatuneiden muistosäätiö.