Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Felix Rahiala

Kuvassa eversti Tommi Heikkala.

Eversti Tommi Heikkalaa kuvailtiin alaisiaan innostavaksi upseeriksi ja johtajaksi, joka kykenee kriittiseen sekä rakentavaan tuloksia tuottavaan ajatteluun.

"Minun pitää ymmärtää, ennen kuin uskon" – Eversti Heikkalan tarve perusteluille palkittiin

Felix Rahiala

Adolf Ehrnroothin muistopalkinnon saanut Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Tommi Heikkala on osoittanut esimerkillisiä kykyjä johtajana muun muassa edistäessään Ilmavoimien Nato-integraatiota.

Mannerheim-ristin ritari, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistopalkinto myönnettiin tänä vuonna viidelle esimerkilliselle upseerille 5. helmikuuta. 

– Edestä johtaminen, vastuullisuus ja esimerkillisyys ovat heille yhteisiä piirteitä, vaikka heidän virkauransa ovatkin erilaisia, puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen lausui muistopalkinnon jakotilaisuudessa.

Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Tommi Heikkala piti palkinnon saajista vanhimpana puheen palkitsemistilaisuudessa. Hän arvioi palkinnon konkretisoivan palkituille sekä heidän ympärillään oleville hyvän johtajan ominaisuuksia. 

– Uskon, että muistopalkinnon saaminen saa meidät entistä paremmin ymmärtämään esimerkin avulla johtamisen merkityksen, Heikkala sanoo. 

Rakentavaa skeptisyyttä

Heikkala tunnistaa henkilökohtaisista ominaisuuksistaan kaksi keskeistä, joiden uskoo vaikuttaneen palkitsemiseensa. Ensimmäisenä hän nostaa luontaisen logiikan kaipuunsa. 

– Olen välillä hieman skeptikko. Minun pitää ymmärtää, ennen kuin uskon, Heikkala reflektoi. 

Heikkala on saanut ominaisuudestaan jopa yhden lempinimistään.

– Laivuekavereiden minulle aikoinaan antama "Call sign" on Skeptic, Heikkala naurahtaa. 

Ennen vuodenvaihdetta Heikkala toimi Ilmaoperaatiokeskuksen päällikön tehtävässä. Hän oli mukana edistämässä Ilmavoimien Nato-integraatiota. Erityisesti silloin Heikkala vaati hyviä perusteluita toiminnalle. 

– Minulle ei kelpaa se, että integroidumme ymmärtämättä, mihin integroidumme ja millä tavalla. Toiminnan logiikka pitää ymmärtää. NATO:lla on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana hieman erilainen fokus kuin Suomen Puolustusvoimilla, Heikkala sanoo.

Heikkala näkee syvällisemmän ymmärryksen tuomat hyödyt kirkkaasti. 

– Integroitumisessa on olennaista ymmärtää toimintojen ja prosessien taustat, jotta asioita voidaan jatkossa yhdessä toimeenpanna tehokkaasti ja toimivasti, Heikkala avaa. 

Poikkeuksellista vuorovaikutusta

Toisena tärkeänä ominaisuutenaan Heikkala nostaa ihmisläheisyytensä. 

– Tykkään työskennellä toisten ihmisten kanssa. Lähes kaikki, mitä teemme on yhteistyötä ja vain harvoin minkään asian saa valmiiksi yksin, Heikkala summaa. 

Heikkala kiittelee yli 30 vuotisen uransa työyhteisöjä. Monessa Puolustusvoimien joukko-osastossa palvelleena hän kertoo, että kaikille näille yhteisöille yhteistä on ollut erinomainen yhteisön ilmapiiri

Heikkala uskoo työn Puolustusvoimissa olevan kutsumuksellista ja yhdistävän niin siviilit, aliupseerit kuin upseeritkin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi upein tuloksin. 

– Tapa, jolla Puolustusvoimien palveluksessa olevat osaavat kohdata toisensa ja kuinka asioita osataan käsitellä, on poikkeuksellinen, Heikkala valottaa. 

– Henkilökohtaisesti tämä on ollut työurani kannalta keskeinen motivaation lähde, hän jatkaa. 


Vasemmalta oikealle everstiluutnantti Marko Uotinen, eversti Tommi Heikkala, Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiön hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth, kenraali Timo Kivinen, kapteeniluutnantti Antti-Jussi Käkelä, yliluutnantti Vertti Roininen ja kenraalimajuri Rami Saari. Kuva: Felix Rahiala

"Hämmästyttävää, mutta huojentavaa"

Tänä vuonna Adolf Ehrnroothin muistopalkinto myönnettiin Heikkalan lisäksi myös Panssariprikaatissa palvelevalle everstiluutnantti Marko Uotiselle, Rannikkolaivastossa palvelevalle kapteeniluutnantti Antti-Jussi Käkelälle, Karjalan lennostossa palvelevalle yliluutnantti Vertti Roiniselle sekä Utin jääkärirykmentissä palvelevalle vääpeli Jussi Pihlajamaalle

Rahapalkinnon kustantanut Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiö palkitsee puolustusvoimien palveluksessa olevia sotilaita yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi. 

– On hämmästyttävää, mutta samalla erittäin huojentavaa, kuinka Puolustusvoimista vuosi toisensa jälkeen löytyy näin ansioituneita palkinnonsaajia, säätiön hallituksen puheenjohtaja, Georg Ehrnrooth lausui puheessaan.