Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat/KUMEPA

Kuvassa tela-ajoneuvo.

Nykyiset tela-ajoneuvot aiotaan korvata.

EU-yhteishanke kehittää tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja

Aleksi Hämäläinen

Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan puolustusrahastosta (European Defence Fund, EDF) noin 95 miljoonan euron rahoituksen Suomen ja Patrian johtamalle EU-yhteishankkeelle. Projektin tavoitteena on kehittää yhdeksän Euroopan maan maavoimien tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja. Mukana hankkeessa ovat Suomen lisäksi Belgia, Tanska, Latvia, Norja, Ranska, Itävalta, Kreikka ja Espanja.

Yhdeksän Euroopan maan välinen aiesopimus tulevaisuuden panssaroitujen ajoneuvojen kehittämisestä allekirjoitettiin joulukuussa 2021. Aiesopimuksessa maat tukivat Suomen johdolla yhteisen eurooppalaisen teollisuuskonsortion projektiehdotusta FAMOUS 2 (European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems 2). Patrian johtamaan teollisuuskonsortioon osallistuu yhteensä 18 yritystä Euroopasta.

FAMOUS 2 -projektin tavoitteena on parantaa uusien sekä jo olemassa olevien panssaroitujen ajoneuvojen suorituskykyä. 

Suomessa projekti keskittyy Maavoimien hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää korvaava ajoneuvoratkaisu vanhenevalle ja käytöstä poistuvalle tela-ajoneuvokalustolle. 

Käynnissä olevan tutkimuksen tulosten pohjalta muodostetaan ajoneuvokonsepti, jota kehitetään edelleen nyt saadulla rahoituksella prototyyppiajoneuvoksi. 

– Projektiin osallistuvien maiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jäsenmaat määrittävät yhdessä vaatimukset suorituskyvylle. Jäsenmaat ovat tämän lopputuotteen mahdollisia hankkijoita ja käyttäjiä, joten hallinnot ohjaavat projektia yhdessä määritettyjen vaatimusten mukaisesti, Puolustusministeriön erityisasiantuntija Anna Oksanen valaisee. 

Lähes 100 miljoonan euron satsaus tulevaisuuteen

Euroopan komissio on myöntänyt 20. heinäkuuta 2022 teollisuuskonsortiolle noin 95 miljoonaa euroa Euroopan puolustusrahastosta. Rahoituksen avulla tavoitteena on kehittää mukana olevien maiden maavoimien tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja. 

– Euroopan puolustusrahaston tarkoitus on kehittää innovatiivisia ratkaisuita ja hakea seuraavaa suorituskyvyn tasoa. FAMOUS 2 -projektissa kehitettävät teknologia-alueet liittyvät muun muassa liikkuvuuteen, energiantuotantoon, suojaukseen, asejärjestelmän kehittämiseen ja ylläpidettävyyden parantamiseen, Oksanen kertoo. 

– Näitä teknologia-alueita voidaan soveltaa hyvin erityyppisiin ajoneuvoratkaisuihin, joiden kehittämistarpeita on useilla EU-mailla ja oleellista tässä projektissa onkin näiden uusien teknologioiden yhteensopivuuden kehittäminen, jolloin samaa kehitettyä ratkaisua voidaan käyttää useissa erityyppisissä ajoneuvojärjestelmissä, Oksanen jatkaa. 

Suomessa ratkaisuja on tarkoitus soveltaa uuteen tela-ajoneuvoon, jolta vaaditaan erinomaista taktista ja operatiivista liikkuvuutta pohjoisen haastavissa sää- ja maasto-olosuhteissa.

Hanke vahvistaa koko Euroopan turvallisuutta

FAMOUS 2 -projektissa kaikki yhdeksän osallistujamaata valmistelevat seuraavaksi hallintojen väliseen yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja, kuten aihepöytäkirjan ja projektin toteutukseen liittyvän sopimuksen. 

Samalla Patrian johtama teollisuuskonsortio neuvottelee Euroopan komission kanssa avustussopimuksen, joka allekirjoitetaan tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä vahvistetaan EU:n rahoitus konsortiolle. 

Projektin aloittamistavoite on ensi vuoden alkupuolella. Oksasen mukaan FAMOUS 2 -projekti on Suomelle tärkeä. 

– Tämä projekti ja komission sille myöntämä rahoitus ovat Suomelle merkittäviä. Projekti on tärkeässä osassa meidän kansallisten suorituskykyjen kehittämisessä ja puolustuskyvyn ylläpitämisessä, Oksanen täsmentää.

– Euroopan puolustusrahaston tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. EDF (European Defence Fund) vahvistaa Euroopan puolustusteollista- ja teknologistapohjaa ja tuottaa tulevaisuuden suorituskykyjä. Näillä rakennetaan turvaa koko Eurooppaan, hän päättää.

Varsinainen uusien ajoneuvojen hankinta toteutetaan tämän tutkimus- ja kehittämisvaiheen jälkeen erillisellä projektilla.