Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Puolustusvoimat

Tiedustelua verkossa

Uudet toimintaympäristöt luovat polkua kehitykselle, mutta sisältävät myös monia riskejä.

Ensimmäinen sotilastiedustelun katsaus näki päivänvalon

Jenny Myllynen

Sotilastiedustelulaki edellyttää, että yleisistä periaatteista ja toimintatavoista kerrotaan julkisesti. Puolustusvoimat julkaisi 6. toukokuuta historiallisen raportin sotilastiedustelusta.

Suomessa sotilastiedustelu perustuu Puolustusvoimia koskevaan yleiseen lainsäädäntöön ja se on osa Puolustusvoimien operatiivista toimintaa. Sotilastiedustelussa seurataan esimerkiksi turvallisuusympäristön kehitystä, estetään ja paljastetaan Puolustusvoimiin kohdistuvaa tiedustelutoimintaa sekä laaditaan turvallisuusympäristöön liittyvät arviot. 

Suomen sotilastiedustelusta on julkaistu ensimmäistä kertaa julkinen raportti, jossa käsitellään sotilastiedustelun tehtäviä, suorituskykyä, kohteita ja sotilastiedustelulakien vaikutusta tiedustelun toimintaan. Raportissa pureudutaan sotilastiedustelulakien vaikutukseen sekä lakien soveltamisen valvontaan. Suurin osa toiminnasta on kuitenkin salaista, ja esimerkiksi yksittäisistä tapauksista ei asian luonteen vuoksi kerrota. 

– Vaikka nyt julkaistu katsaus ei ole yksityiskohtainen kuvaus menneen vuoden toiminnasta, toivotaan sen antavan lukijoille oikea kuva sotilastiedustelun toiminnasta ja siitä, millainen rooli sotilastiedustelulla on kansallisen turvallisuuden takaajana, Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kontra-amiraali Juha Vauhkonen toteaa Puolustusvoimien tiedotteessa. 

Laki ja poikkeustilanne toivat muutoksia toimintaan 

Raportissa avataan tarkemmin sotilastiedusteluviranomaisten käyttämiä tiedustelumenetelmiä, jotka on koottu sotilastiedustelulakiin. Tiedusteltaessa käytetään muun muassa tarkkailua, televerkossa tapahtuvaa seurantaa sekä perinteisiä sotilastiedustelun keinoja, kuten radiosignaalitiedustelua, jonka vaatimukset ja mahdollisuudet ovat jatkuvan muutoksen alla. 

Nykyinen sotilastiedustelulaki mahdollistaa entistä laajemman tiedustelun keinojen valikoiman. Tiedonhankintaa voidaan tehdä tietoliikenteessä sekä ulkomaan tietojärjestelmätiedusteluna. 

– Sotilastiedustelulaki antaa Puolustusvoimille myös laajemmat valtuudet torjua ulkopuolisten tiedustelutoimia. Ensimmäinen uuden lainsäädännön mukainen toimintavuosi on takana. Se vahvisti, että laki tuli tarpeeseen, puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen viilaa tervehdyksessään katsauksessa. 

Sotilastiedustelun julkisessa katsauksessa käsitellään laajasti vuoden 2020 tapahtumia. 
Poikkeavasta maailmantilanteesta huolimatta Suomen lähialueilla sotilaallinen toiminta jatkui esimerkiksi merivoimien yksiköiden purjehduksina sekä sotaharjoituksina. Suomelle keskeisten valtioiden asevoimien kehittyminen sekä yleinen sotateknologian kehitys näkyivät myös sotilastiedustelun vuodessa. 

Puolustusvoimat valmistautuu toimimaan kaikkia mahdollisia uhkamalleja vastaan, myös sivilielämän keskellä. Tämä toimintamalli korostui erityisesti pandemian tuoman poikkeustilanteen myötä. Poikkeavasta tilanteesta huolimatta ulkomaalaiset tiedustelupalvelut ovat jatkaneet toimintaansa Suomessa ja siirtyneet poikkeusolojen myötä tietoverkkoihin.

Katsauksen mukaan Itämeren alueen merkitys kasvoi viime vuosista, erityisesti Venäjän sijoittaessa suorituskykyisempiä sekä teknologisesti kehittyneitä asejärjestelmiään Suomen lähialueille.

Teknologiaintensiivistä kehittämistä

Kehittämisen osa-alueina pidetään muun muassa henkilöstön osaamista, tiedonhankintaa sekä tuote- ja palvelurakenteita. Tavoitteena on kehittää käyttäjien tarvitsemaa laadukasta sekä ainutlaatuista tiedustelutietoa, jota ei voi muualta saada. Raportti nostaa esille sotilastiedustelun työ- ja palveluspaikkana. Henkilöstö on sotilastiedustelun tärkein voimavara, sillä tulos syntyy henkilöstön kautta. 

Teknologian kehityksen koetaan heijastavan turvallisuuteen, sillä kehitys alalla on nopeaa. Yhteiskunnat ovat entistä riippuvaisempia informaatioteknologioista, jolloin tilanne asettaa ne helposti haavoittuvaan asemaan. Esimerkiksi on nostettu Yhdysvalloissa vuonna 2020 tapahtunut laaja tietomurto- ja vakoilutapaus. Sotilastiedustelun tulee elää kehityksessä mukana aktiivisella otteella. 

– Viime vuosien kehitys onkin asettanut entistä enemmän vaatimuksia sotilastiedustelulle, joka toimii puolustuksen etulinjassa joka päivä, Kivinen toteaa tervehdyksessään.