Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Niko Häggman

Toinen palkinnon saajista on Jääkäriprikaatin 2. jääkärikomppanian päällikkö, kapteeni Jaakko Kumpulainen. Kumpulaisen yksikkö muodostaa Jääkäriprikaatin valmiusyksikön rungon.

Ehrnroothin nimikkopalkinto jaettiin 10. kertaa – saajat Jääkäriprikaatista sekä Utin jääkärirykmentistä

Joonas Niemi

Puolustusvoimien palveluksessa ansioituneita sotilaita palkittiin Adolf Ehrnroothin tunnustuspalkinnon luovutustilaisuudessa torstaina Säätytalolla. Suomalaisen jalkaväenkenraalin nimeä kantavan palkinnon ansaitsivat tänä vuonna Sodankylän Jääkäriprikaatin kapteeni Jarkko Kumpulainen sekä Utin jääkärirykmentin ylikersantti Mikko Herd.

– Johtamiseen kuuluu olennaisena osana alaisten hyvien suoritusten huomiointi kiittämällä ja palkitsemalla. Tämä tilaisuus mahdollistaa puolustusvoimien johdolle ainutlaatuisen mahdollisuuden huomioida vuosittain niitä maanpuolustustekoja, joiden katsotaan olevan lajissaan erityisiä, totesi tilaisuutta isännöimässä ollut puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg.

– Tämä tilaisuus ei ole ilo ja etuoikeus pelkästään palkinnonsaajille. Tänään palkittaville sotilaille yhteistä on se, että palkinto on määrätty heille pitkäaikaisen näytön perusteella. Edestä johtaminen, itsensä likoon laittaminen ja kehityshakuisuus ovat heille yhteisiä piirteitä, Lindberg jatkoi.

Yksi jalkaväenkenraalin tunnustuspalkinnon saajista on Utin jääkärirykmentin erikoisjääkäriryhmän varajohtaja, ylikersantti Mikko Herd. Herd on erittäin kokenut erikoisjääkärialiupseeri, joka on palvellut vuodesta 2006 alkaen. Herd on osallistunut useisiin kriisinhallintaoperaatioihin eri tehtävissä, joissa hän on palkinnon perustelujen mukaan osoittanut henkilökohtaista rohkeutta sekä aloitekykyä myös taistelutilanteessa.

– Herd on kantanut jokaisessa tehtävässä tehtäväänsä laajemman vastuun, asettunut ryhmän edun oman etunsa edelle sekä osoittanut esimerkillistä johtamista. Hänen johtamistyylinsä ei perustu korkeaan esimiesarvoon, vaan vankkaan ammattitaitoiseen johtamiseen. Hänen panoksensa kansallisen lääkintäkyvyn kehittämisessä on myös ollut erittäin merkittävä, kuvaili puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Junttila.

Kapteeni Jarkko Kumpulainen uskoo ja toivoo, että hänen kohdalleen osunut huomionosoitus on samalla tunnustus Jääkäriprikaatille ja Lapin jääkäripataljoonalle kovasta työstä pohjoisen Suomen puolustamiseksi.

Toinen palkinnon saajista on Jääkäriprikaatin 2. jääkärikomppanian päällikkö, kapteeni Jarkko Kumpulainen, jonka yksikkö muodostaa Jääkäriprikaatin valmiusyksikön rungon. Junttila kertoo Kumpulaisen palvelleen upseerin tehtävissä Jääkäriprikaatissa vuodesta 2009 alkaen. Vuosien mittaan hänestä on tullut sekä esimiesten että alaisten arvostama. Kumpulainen saa tunnustusta ennakoivaan suunnitteluun perustuvasta toiminnastaan.

– Hän kykenee asettamaan tavoitteet kullekin yksittäiselle henkilölle siten, että henkilön erityispiirteet huomioon ottamalla saavutetaan optimaalinen tulos. Kapteeni Kumpulaista voidaankin hyvin luonnehtia valmiusyksikön isäksi. Yksikön päällikkönä Kumpulainen on saanut alaisensa yrittämään enemmän kuin parhaansa, Junttila totesi.

Valmiusyksikön päällikkönä toimiva Kumpulainen on tyytyväinen, että pohjoista maanpuolustustyötä huomioidaan. Maanpuolustus merkitsee Kumpulaiselle jokaisen kansalaisen velvollisuutta ja on iso osa hänen elämäänsä.

– Olen ylpeä siitä, että johtamani yksikön henkilökunnan palvelusta arvostetaan näin korkeasti. Uskon ja toivon, että kohdalleni osunut huomionosoitus on samalla tunnustus Jääkäriprikaatille ja Lapin jääkäripataljoonalle kovasta työstä pohjoisen Suomen puolustamiseksi. Jääkäriprikaati, Lapin jääkäripataljoona ja johtamani yksikkö jatkavat vastedeskin ponnisteluja paremman koulutuksen eteen, Kumpulainen kiittää.

Uusia varusmiehiä Kumpulainen rohkaisee suorittamaan palveluksen avoimin mielin.

– Ei muuta kuin rohkeasti tekemään. Arkailla ei kannata – kaikki kykenevät, kunhan vain luottavat itseensä. Armeija on hyvä paikka.

Rahapalkintoa jakamassa on ollut Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö. Palkinnolla säätiö haluaa muistaa jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin työtä itsenäisen Suomen hyväksi. Vuonna 2009 perustettua palkintoa jaetaan vuosittain yhdelle tai useammalle sotilaalle yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä maanpuolustuksen hyväksi. Palkinto jaettiin torstaina kymmenennen kerran.

Muokattu 9.2.2018 kello 17:45. Korjattu kapteeni Kumpulaisen etunimi.