Puolustusvoimat

Eduskunta hyväksyi tiedustelulakien sisällön ensimmäisessä käsittelyssä perjantaina, ja tänään toisessa käsittelyssä lait hyväksyttiin ilman äänestystä.

Eduskunta hyväksyi tiedustelulait

Elias Hirvikoski

Ilman hallitusta viimeisen istuntoviikkonsa aloittanut eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelulait. Uudet lait antavat luvan toteuttaa uudenlaisia operaatioita kansallisen turvallisuuden nimissä.

Sipilän hallituksen perjantainen ero muutti eduskunnan viimeisen viikon työsuunnitelmaa, sillä sote-uudistuksen kaaduttua eduskunnassa keskitytään muihin lakeihin. Uusia poliittisia aloitteita ei enää tehdä, eikä hallitusohjelmaa enää toteuteta, vaan toimitusministeristö hoitaa vain juoksevia asioita.

Eronneen hallituksen yksi suuri hanke, tiedustelulait, hyväksyttiin tänään eduskunnassa toisessa käsittelyssä. Sivilii- ja sotilastiedustelulait antavat Supolle ja puolustusvoimien sotilastiedustelulle luvan toteuttaa uudenlaisia operaatioita kansallisen turvallisuuden nimissä.

Puolustusvoimille sotilastiedustelulaki antaa lisää toimivaltuuksia eli antaa mahdollisuuden tietoverkkotiedusteluun ja vahvistaa henkilötiedustelun mahdollisuuksia. Sotilastiedustelu voi uuden lain myötä toimia paremmin ennakoivasti, koska nykyisillä tiedustelutavoilla seurataan vain sitä, mikä on jo tapahtunut.

Viime viikolla eduskunta hyväksyi toisen maanpuolustukseen liittyvän merkittävän lain, kun vapaaehtoisen maanpuolustuksen lakipaketti hyväksyttiin 7. maaliskuuta. Lain tarkoituksena on kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta ja vahvistaa sen asemaa paikallispuolustuksessa. Lain myötä vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen siirtyy puolustusvoimien tehtäväksi. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään organisaationa, joka antaa poikkeusolojen osaamista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Jatkossa sen tehtävänä tulee olemaan myös varusmiespalvelukseen liittyvän tutustumistoiminnan järjestäminen.