Tommy Koponen

Päivittäisen tilannekatsauksen jälkeen jäätiin vielä neuvottelemaan tomintasuunnitelman yksityiskohdista.

Bogalandin kriisiä ratkotaan Santahaminasta käsin

Konstantin Kouzmitchev

Nyt käynnissä oleva Viking 18 -harjoitus sai pelaajat useissa maissa ratkomaan ongelmia, jotka ovat syntyneet kuvitteellisessa Bogalandin valtiossa.

Monikansallinen Viking 18 -harjoitus järjestetään 16.–26. huhtikuuta kuudessa eri maassa, joista yksi oli ensimmäistä kertaa Suomi.

– Pääasiallisena tarkoituksena harjoituksessa on kehittää nykyajan kriisinhallinnan haastavissa ympäristöissä tehtävää yhteistyötä sotilaiden, poliisien ja siviilien kanssa, harjoituksen site director, everstiluutnantti Hannu Mattinen avaa.

Harjoitusta varten on rakennettu mahdollisimman todenmukainen peli, jossa toimijoita löytyy useilta eri tasoilta. Harjoitus on tietokoneavusteinen ja kaikilla kuudessa eri maassa olevalla "site":lla on sama tilannekuva, johon kunkin toimijan toimenpiteet vaikuttavat.

– Osallistujien on ymmärrettävä kuvitteellisen Bogalandin yhteiskunnan rakenne yksityiskohtia myöten, osatakseen suunnitella ja toteuttaa kokonaisvaltaisen kriisinhallintajoukon toimet oikein vallitsevaan tilanteeseen, Mattinen esittää.

Viking 18 -harjoitukseen osallistuu siviilejä, poliiseja ja esikuntaupseereja yhteensä 62 eri maasta sekä noin 90 kansainvälistä järjestöä.

– Kyseessä on maailman isoin kansainvälistä kriisinhallintaa käsittelevä harjoitus, joka järjestetään neljän vuoden välein, Mattinen selvittää.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on arviolta 2500 henkilöä, joista suomalaisia noin 350 henkilöä. Site Finlandin vahvuus on 170 henkilöä, jotka tulevat seitsemästä eri maasta.

Lue lisää 3. toukokuuta ilmestyvästä Ruotuväen lehdestä!