Joona Aaltonen

Varusmiesliiton pamfletti julkaistiin perjantaina 14.9. Katajanokan kasinolla.

Askelmerkit parempaan palvelukseen

Joona Aaltonen

Miltä kuulostaisi, jos tulevaisuudessa kaikki asepalvelustaan suorittavat nukkuisivat sekatuvissa sukupuolesta huolimatta? Jatkossa tämä, kuten myös seitsemän muuta Varusmiesliiton viime perjantaina julkaistussa pamfletissa ehdotettua uudistusta voivat muuttua todeksi.

Varusmiesliiton yhdessä Reserviupseeriliiton kanssa valmistelema pamfletti 8 askelta kohti parempaa palvelusta ottaa kantaa varus- ja siviilipalvelusmiesarjen polttaviin kysymyksiin: muun muassa sekatupiin, kutsuntojen järjestämiseen ja digitalisointiin sekä reserviläisajan kehittämiseen. Jos ehdotukset otettaisiin sellaisinaan käyttöön, muuttaisivat ne merkittävästi koko asevelvollisuutta.

– Nämä uudistukset helpottaisivat monen palvelustaan suorittavan elämää, kuvailee Varusmiesliiton puheenjohtaja Jaakko Kivistö ehdotusten vaikutuksia.

Varusmies- ja Reserviupseeriliiton puheenvuorojen vastapainoksi tilaisuuteen oli kutsuttu Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen arvioimaan pamfletin sisältöä.

– On hankala haastaa asiakirjaa, jonka kanssa on niin monesta asiasta samaa mieltä. Melkein voisin todeta, että sama kaiku on askelten, Tervonen kuitenkin myötäili esitettyjä uudistuksia. Kritiikkiä hän kohdisti lähinnä ehdotukseen kutsuntojen täydestä digitalisoinnista.

Eversti Petteri Tervonen kehui Varusmiesliiton esitystä onnistuneeksi.

Ajatushautomo Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen kiitteli puheenvuorossaan myös onnistunutta ehdotelmaa, mutta nosti sen rinnalle esille erityisesti ajatuksia päivärahan korottamisesta ja sotilasliitto Naton jäseneksi liittymisestä.

– Suomessa päiväraha on samansuuruinen kuin Latviassa, vaikka siellä keskimääräinen kuukausipalkka kansalaisilla on noin 650 euroa kuussa, hän konkretisoi suomalaisen päivärahan määrää kansainvälisellä tasolla. Suomessa keskimääräinen kuukausipalkka on noin 3 300 euroa kuussa.

Tilaisuuden lopuksi järjestettiin kansanedustajapaneeli, jossa pallo heitettiin poliitikoille käsiteltäväksi. Paneeliin osallistuivat edustajat Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Arja Juvonen (ps.), Ilkka Kanerva (kok.) sekä Mika Kari (sdp.), joista jokainen yli puoluerajojen asettui kannattamaan Varusmiesliiton pamfletin ehdotuksia.

– Tärkeää on, että varusmiehen palvelus- ja vapaa-aika toimivat hyvin yhteen. Näkisin näiden uudistusten edistävän sitä huomattavasti, koosti Alanko-Kahiluoto hyvin yhteen edustajien näkemyksiä asevelvollisuuden kehittämisestä.

Varusmiesliiton kahdeksan askelta kohti parempaa palvelusta:

1. Kutsuntoja digitalisoitaisiin ja järjestettäisiin uudella tavalla.

2. Palvelusajan aloittamisajankohtaa siirettäisiin.

3. Varusmiehille maksettaisiin ruokarahaa, sotilasavustuksen tulorajoista luovuttaisiin ja eläke karttuisi palveluksen aikana.

4. Kokeiltaisiin sekatupia.

5. Reserviläisaikaa kehitettäisiin tiheämpään järjestettävillä kertausharjoituksilla ja reserviläisten taitoja seurattaisiin nykyistä paremmin.

6. Siivilipalvelusta uudistettaisiin luomalla valmiussiviilipalvelusryhmä, jolla kriisiajan tehtäviä.

7. Koko ikäluokka kutsuttaisiin kutsuntoihin - sukupuolesta riippumatta.

8. Hybridisota huomioitaisiin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta paremmin.

 

Lue pamfletti kokonaisuudessaan osoitteessa:
https://issuu.com/varusmies/docs/varusmiesliitto-8-askelta-parempaan