Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Eeli Gröhn

Kuvassa työryhmän puheenjohtaja, prikaatikenraali Sami Nurmi.

Kutsuntauudistuksen toivotaan tuovan tasa-arvoa asevelvollisuuden suhteen.

"Askel kohti tasa-arvoisempaa palvelusta" – yhteinen maanpuolustuspäivä ja ennakkoterveystarkastukset koko ikäluokalle

Nella Helenius

Kaikille 17-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille ehdotetaan yhteistä maanpuolustuspäivää.

Suomessa on aloitettu kutsuntauudistuskokeilu, jossa miesten kutsunnat ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus yhdistetään. Kokeilu aloitettiin tänä vuonna rajatulla alueella Lapissa, Uudellamaalla ja Hämeessä. 

Kokeilun aikana kaikille kutsuntauudistuskokeilun alueella asuville nuorille miehille ja naisille järjestetään maanpuolustuspäivä. Tilaisuudet pidetään toisen asteen oppilaitoksissa. Maanpuolustuspäivän aikana nuorille jaetaan tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta.

Uudistuksella Puolustusvoimat pyrkii lisäämään tietoisuutta ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneiden naisten määrää.

– On tärkeää, että vapaaehtoista palvelusta harkitsevat naiset saavat tietoa hyvissä ajoin jo ennen palvelukseen hakeutumista, työryhmän puheenjohtaja Sami Nurmi sanoo. 

Puolustusministeriön asettaman kutsuntojen kehittämistyöryhmän ehdotuksessa jokainen samana vuonna 17 vuotta täyttävä nuori osallistuisi koko ikäluokkaa koskevaan maanpuolustuspäivään ja terveystarkatukseen. 

Varsinaiset kutsunnat olisivat vuorossa pakollisina asevelvollisille miehille ja vapaaehtoisina naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville vasta maanpuolustuspäivän jälkeen. Uudistuksessa miesten kutsunnat ja naisten vapaaehtoiseen asepalveluksen valintatilaisuudet on tarkoitus yhdistää yhdeksi yhteiseksi tilaisuudeksi.

Uudistuksen tavoitteena on, että yhteiset kunta- ja valintatilaisuudet voitaisiin ottaa vakituiseen käyttöön koko Suomen alueella mahdollisesti jo vuonna 2027.

Ennakkoterveystarkastukset koko ikäluokalle

Tiedon täyttämän maanpuolustuspäivän lisäksi koko ikäluokalle on tarkoitus järjestää yhtenäinen aiempaa kattavampi ennakkoterveystarkastus. 

Uudistuksen kattavammassa terveystarkastuksessa yhdistettäisiin Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastus niin, että samalla huomioitaisiin sekä nuoren opiskelukyky että palveluskelpoisuuden arviointi.

Opiskeluterveydenhuollossa järjestettävän terveystarkastuksen myötä kaikki kutsunnanalaiset nuoret tavoitettaisiin nykyistä varmemmin. Myös tarkastusten laadun uskotaan parantuvan, kun ne toteutettaisiin ympäristössä, jossa nuori tunnetaan. 

– Kutsuntauudistuksen laajempana yhteiskunnallisena tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, Nurmi toteaa. 

Koko ikäluokan terveystarkastusten avulla saataisiin ajankohtaista tietoa nuorten toimintakyvystä. Opiskelijat voitaisiin tarvittaessa ohjata erilaisiin tukimuotoihin terveystarkastuksen havaintojen perusteella. 

 

Juttus korjattu 15.2.2024 klo 14.15: Jokainen nuori osallistuu maanpuolustuspäivään ja terveystarkastukseen 18 vuotiaana korjattu muotoon 17 vuotiaana.