Puolustusvoimat

Vala- tai vakuutustilaisuuteen kuuluu itse lauseiden toistamisen lisäksi esimerkiksi myös laulujen laulamista ja marssimista.

Alokkaat vannovat ja vakuuttavat

Janne Jussila

Sotilasvalan vannominen tai sotilasvakuutuksen antaminen on tärkeä askel varusmieskoulutuksessa. Alokkaat ylenevät sotamiehen arvoisiksi ja siirtyvät kohti palveluksensa seuraavaa jaksoa.

Alokkaat ympäri Suomen tulevat ottamaan seuraavien päivien ja viikkojen aikana uuden askeleen varusmiespalveluksessaan. Noin 12 000 palveluksensa tammikuussa aloittanutta varusmiestä ylentyvät alokkaista sotamiehen arvoisiksi.

Sotilasvala tai -vakuutus on tärkeä hetki alokkaille. Palveluksen ensimmäisen osion, eli alokasjakson, loppuvaiheilla järjestettävää tilaisuutta juhlitaan laajasti kaikissa varuskunnissa. Tilaisuuteen sisältyy ohjelmaa ohimarsseista koneiden ylilentoihin.

Vala- ja vakuutustilaisuuksia järjestetään erilaisten aikataulujen mukaisesti joukko-osastosta riippuen. Esimerkiksi Kainuun prikaatissa tilaisuudet järjestetään jo huomenna ja ylihuomenna, kun taas Porin prikaatissa ensimmäiset sotilasvalat ja -vakuutukset annetaan vasta ensi viikolla 13. – 14. helmikuuta.

– Odotan valaa sekä innolla että jännityksellä. On kunnia olla osana näitä perinteitä, kertoo Kainuun prikaatissa palveleva alokas Juuso Kivijärvi, joka tulee vannomaan valansa lauantaina 8. helmikuuta.

– Koen valan tärkeänä tilanteena, sillä siinä jokainen taistelija vahvistaa ja varmistaa omistautumisensa maanpuolustukselle, Kivijärvi jatkaa.

Sotilasvalan antanut alokas vannoo Jumalan edessä palvelevansa maataan rehellisesti. Esimerkiksi toiseen uskontokuntaan kuuluvilla tai uskonnottomilla varusmiehillä on myös mahdollisuus valan vannomisen sijaan antaa sotilasvakuutus.

Vakuutuksessa luvataan samaan tapaan palvella Suomea, mutta vakuutus annetaan Jumalan sijaan oman kunnian ja omantunnon kautta. Vain pieni osa alokkaista antaa vakuutuksen, ja yleensä se järjestetäänkin valasta erillisenä tilaisuutena.

Tavan mukaan alokkaan läheiset kutsutaan seuraamaan sotamieheksi ylentymistä vala- tai vakuutustilaisuuteen. Tilaisuutta harjoitellaan pitkään ja tarkasti. Tärkeiden sanojen lausumiseen liityy erilaisten käskyjen toteutus, jotka toimivat osoituksena alokkaan saamasta osaamisesta. Suuressa muodossa seisova joukko näyttää sulkeisharjoitusten kautta oppimaansa yhtenäisyyttä.

– Vanhempani tulevat Jyväskylästä asti seuraamaan valatilaisuuttani, mikä kertoo mielestäni paljon valan arvostuksesta myös varusmiespalveluksen ulkopuolella, Kivijärvi toteaa.

 

Löydät kaikkien joukko-osastojen vala- ja vakuutustilaisuuksien aikataulut täältä.