Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Sari Pöyhönen

Aliupseerit saavat kahden viikon ajan yhteiskoulutusta Maasotakoululla omasta puolustushaarastaan riippumatta

Aliupseeriston kovin kärki kouluttautuu mestaritasolle

Jiri Avila

Maasotakoululla aloitettiin kaksiviikkoinen opintorupeama, jolla yleistason ammattialiupseeristoa kaikista puolustushaaroista koulutetaan aliupseeriston korkeimpiin vastuutehtäviin.

Puolustusvoimien ammattisotilaille annetaan jatkuvasti täydennyskoulutusta, ja se kuuluu olennaisena osana niin upseeriston kuin aliupseeristonkin urapolkuun. Aliupseeristoa koulutetaan perus-, yleis- ja mestaritasolla. Viimeisimmät mestaritason opinnot alkoivat maanantaina 24.8., ja siihen osallistuu 41 ammattialiupseeria. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi, ja järjestämisvastuu kiertää puolustushaarojen kesken. 

Maavoimien vanhimpana aliupseerina ja tämänhetkisten mestariopintojen kurssin johtajana toimiva sotilasmestari Esa Ek kertoo mestaritason opiskelijoiden olevan noin 20 vuotta Puolustusvoimissa palvelleita vääpeleitä, pursimiehiä, ylipursimiehiä ja ylivääpeleitä.

– Opiskelijat palvelevat pääsääntöisesti aliupseerien yleistason tehtävissä, ja heille on suunniteltu mestaritason tehtävä. Osa opiskelijoista palvelee jo mestaritason tehtävissä, Ek kertoo.

Opiskelijat ovat siis jo aiemmin suorittaneet perus- ja yleistason opinnot ja palvelleet näitä koulutuksia vastaavissa tehtävissä. Perustason tehtävät ovat aliupseerien aloitustehtäviä, joita ovat esimerkiksi joukkueen kouluttaja, viestialiupseeri ja sotilaspoliisialiupseeri.  Yleistason opinnot aliupseerit suorittavat noin kymmenen palvelusvuoden kohdalla.

– Yleistason tehtäviä ovat esimerkiksi joukkueenjohtaja,  järjestelmäaliupseeri ja vartioston varajohtaja. Mestariopintoihin aliupseerit tulevat yleensä palvellessaan vielä yleistason tehtävissä, Ek tähdentää.

Mestaritason yhteisten opintojen aiheita ovat johtaminen sekä eri puolustushaarojen taistelu ja yhteistoiminta. Opiskelijat saavat opetusta myös turvallisuusasioista, aliupseerien kansainvälisestä toiminnasta ja kenttäkelpoisuuden kehittämisestä. 

– Opintoihin sisältyy orientoivaa opetusta, luentoja, harjoituksia ja etäopiskelua. Harjoituksia on sekä luokkaympäristössä että maastossa, Ek lisää.

Yleisten kahden viikon opintojen jälkeen opiskelijat siirtyvät puolustushaarakohtaisiin opintoihin, jotka kestävät kuusi viikkoa. 

–Puolustushaaraopinnoissa keskitytään kyseisen puolustushaaran vaativimpiin aliupseeritehtäviin, Ek alleviivaa.

Tietojen ja taitojen sisäistämisen ohessa opiskelijat laitetaan myös pohdiskelemaan arvojaan, ammattietiikkaansa, asenteitaan ja ammatti-identiteettiään. Päivät ovat intensiivisiä, ja aliupseereille opetetaan jatkuvasti uusia asioita koko kahdeksan viikon ajan. 

– Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista opintoihin ja kokonaisvaltaista ammattietiikan osoittamista, motivaatiota ja sotilaallista käyttäytymistä sekä määräaikojen noudattamista. Opettajat arvioivat osaamista tehtävien, oppituntiosaamisen ja harjoitusten perusteella. Opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty, Ek kertoo. 

Opinnot eivät takaa aliupseerille ylennystä mutta ovat vaatimus mestaritason tehtäville. 25 vuoden palvelus Puolustusvoimilla ja mestaritason tehtävät kuitenkin mahdollistavat aliupseerin ylentämisen sotilasmestareiden harvaan ja tiukasti seulottuun porukkaan. Tällä hetkellä Puolustusvoimilla on sotilasmestarin arvolla palvelevia henkilöitä noin 50.

– Sotilasmestarit palvelevat aliupseerien vaativimmissa tehtävissä esimerkiksi esikuntamestareina, panssarimestareina,  jaosjohtajina ja varastomestareina.