Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ruotuväki

Eino Rissanen

Reserviläiset seuraavat koulutusta.

Reserviläiset osallistuivat kysymällä tarkkoja lisäkysymyksiä kouluttajan esittelemästä rynnäkköpanssarivaunusta.

Aktiivireserviläisten kouluttajakurssi huipentui Haminassa

Oskari Eronen

Kouluttajana kehittyminen kiinnostaa reserviläisiä. MPK:n aselajikouluttajakurssi keräsi Haminan harjoituksiin osallistujia koko maasta Sodankylää myöten.

Iältään ja sotilasarvoltaan kirjava joukko on kerääntynyt tulipatterin eteen aamuvarhaisella. Aktiivireserviläisten aselajikouluttajakurssin päättävä kertausharjoitus on alkamassa. 

Hengitys höyryää harjoituksen johtajan, majuri Pekka Rytkölän lausahtaessa joukolle: – Ottakaa tästä harjoituksesta irti kaikki, minkä saatte.

Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutus MPK järjestivät tänä vuonna ensimmäistä kertaa aselajikouluttajakoulutuksensa kolmivaiheisena.

Uudistunut kurssi kestää noin vuoden, ja siinä hyödynnetään kertausharjoitusten lisäksi lähiopetusjaksoja sekä niin sanottua verkkosotakoulua. 

Reservin kapteeni Olli Parkkinen työskentelee MPK:n keskustoimistolla verkkopedagogiikan parissa, ja on ollut kehittämässä kurssin verkko-osuuksia. 

Parkkisen mukaan kurssin onnistumisen keskiössä ovat toiminnan mielekkyys, tarkoituksenmukaisuus ja riittävä haasteellisuus.

– Kysymys on aikuisen ihmisen työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämisestä, joten tämän tuotteen pitää pystyä olemaan kilpailukykyinen, Parkkinen avaa.

Kurssin tavoitteena on tuottaa MPK:lle osaavia kouluttajia, joita voidaan hyödyntää MPK:n oman toiminnan lisäksi Puolustusvoimien kertausharjoituksissa.

Oppiminen jatkuu reservissä

Maasotakoulun johtama kertausharjoitus keräsi Haminaan 18.–22. lokakuuta yli sata kurssilaista eri puolilta maata. 

Reserviläistoiminnassa jo pitkään mukana ollut reservin vääpeli Reijo Rajala kertoo näkevänsä myös siviilielämässä paljon mahdollisuuksia kouluttajana kehittymiselle.

– Kouluttaminen on kommunikaatiota, ja meistä suurin osa kommunikoi jatkuvasti ympäristönsä kanssa, Rajala pohtii.

Rajala osallistui Haminassa pioneerien kouluttajakoulutukseen, jossa muun muassa kerrattiin sytytysjärjestelmien rakentamista ja räjäytettiin porapatruunoita. 

Pioneeritoiminnan lisäksi harjoituksissa annettiin koulutusta viidessä muussa koulutusaiheessa: simulaattori-, panssarintorjunta-, huolto-, sotilaspoliisi- ja kranaatinheitinryhmässä.

MPK:n keskustoimistolla koulutus- ja viestintäsuunnittelijana toimivan Ossi Hietalan mukaan aselajikouluttajakurssin osallistujat on valittu yhdistyksen piirien aktiiveista eri puolilta maata.

– Tarkoituksena on, että MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa, eli SOTVA-koulutusta, pystyttäisiin tehokkaasti toteuttamaan yhteismitallisena eri puolilla maata, Hietala kaavailee.

Hietalan mukaan vuonna 2020 uudistettu laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta on kasvattanut SOTVA-koulutuksen roolia Maanpuolustuskoulutus MPK:n toiminnassa.

Kiinnostus MPK:n koulutuksiin kasvoi tasaisesti lakimuutosta edeltäneinä vuosina, mutta sittemmin paitsi lakiuudistus myös covid-pandemia on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan.

– Toisaalta osa on herännyt tähän turvallisuusasiaan ihan uudella tavalla koronan myötä, Hietala pohtii.

MPK on Puolustusvoimien operatiivinen kumppani, ja sen toiminta on pitkälti valtion rahoittamaa.