Kuva: Rasmus Härkönen

Yleinen palvelusohjesääntö on tärkeimpiä sotilaan arkeen vaikuttavia asiakirjoja. Se määrittelee muun muassa sotilaan ulkoasua ja käyttäytymistä koskevia asioita.

Rivit tasataan tälle vuosikymmenelle

Timo Muona

Uudistettu yleinen palvelusohjesääntö astuu voimaan ensi vuoden alussa. Ohjesääntö kumoaa aikaisemman, vuonna 2009 julkaistun yleisen palvelusohjesäännön.

Päivitystyön päätoimittajana toiminut everstiluutnantti Pekka Halonen kertoo, että palvelusohjesäännön uudistamisen taustalla ovat muun muassa puolustusvoimauudistus, yhdenvertaisuuslaki, uskonnolliset kysymykset sekä muutokset puolustusvoimien sisäisissä ohjeissa ja määräyksissä.

– Luonnollisesti muutostarpeita ovat aiheuttaneet myös ajan tuomat tarpeet ja vaatimukset, Halonen lisää.
Uudistustyössä Halonen kertoo käytettäneen laajasti puolustusvoimien eri organisaatioiden ja henkilöiden asiantuntemusta.


Halosen mukaan ohjesäännön kaikkiin lukuihin on tehty useita muutoksia.

– Keskeisimmät muutokset koskevat päivittäistä palvelusta, turvallisuustoimintaa, sotilaallisia tilaisuuksia sekä sotilaan esiintymistä ja sotilaspuvun käyttöä julkisuudessa, Halonen sanoo.

Havainnollisuutta on pyritty parantamaan uusimalla kuvia, kuvioita ja värimaailmaa.

Ehkä selkeimmin varusmiehen arjessa näkyviin muuttuneisiin määräyksiin kuuluu Halosen mukaan esimerkiksi se, että vuoteet sijataan vasta aamupalan jälkeen, mikä mahdollistaa vuodevaatteiden ja tuvan tuulettumisen.

– Päiväpeite taitellaan siististi kaappiin, sängynpäätyyn tai jakkaralle. Päiväpeitteen taittelusta ja säilyttämisestä on oltava yhtenäinen käytäntö perusyksikössä, Halonen kertoo.

Toinen näkyvä uudistus on se, että perusyksikön päällikkö tai joukon kouluttaja voi keventää asevelvollisen palvelusta tarvittaessa tilapäisesti ilman, että henkilölle on määrätty varsinaisia palveluskelpoisuuden rajoituksia.


Ohjesäännössä on Halosen mukaan muutamia aiheita, jotka erityisesti jakavat näkemyksiä.

– Näihin kuuluvat muun muassa hiustyyli, parta ja viikset sekä pinkan tekeminen, Halonen kertoo.

Halonen sanoo, että uudessa palvelusohjesäännössä sotilaan hiustyyli ja ulkoasu on määritelty aikaisempaa huomattavasti tarkemmin. Miesten hiusten on oltava edelleen lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut.

– Sotilasta ei kuitenkaan voida käskeä ajattamaan siilitukkaa tai päätään kokonaan kaljuksi. Kaikki erikoismallit, kuten irokeesi ja kaikenlaiset hiuskuviot, tai muuten huomiota herättävät hiusmallit ja leikkaukset ovat kiellettyjä epäsopivina.

Hiusten räikeä värjääminen kielletään niin miehiltä kuin naisilta. Parta ja viikset pysyvät jatkossakin kiellettyinä. Lisäksi muiden kuin sotilaspäähineiden käyttö on kiellettyä.

Uudistuksen mukana tulee myös tarkennuksia siihen, missä tilaisuuksissa ei ole suotavaa liikkua sotilaspuvussa.

– Uudessa palvelusohjesäännössä sotilaspuvun ja siihen kuuluvan pukineen käyttö on kiellettyä puoluepoliittisessa toiminnassa, vaalimainonnassa ja mielenosoituksissa. Sen käyttöä vapaa-ajalla ei pidetä suotavana julkisissa mielipiteenilmaisun kaltaisissa tilaisuuksissa, Halonen sanoo.

Viime heinäkuussa julkisuudessa syntyi keskustelua, kun puolustusvoimissa työskentelevä ylikersantti osallistui sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkueeseen sotilaspuvussa. Tarkennus ohjeistaa käyttöä kaikissa mielenilmauksissa.


Muihin muuttuneisiin määräyksiin lukeutuu se, että epäasiallinen kielenkäyttö ja säädytön puhetapa kielletään.

– Lisäksi miesten ja naisten välisestä kanssakäymisestä, sekä varusmiesten käyttäytymisestä vieraidensa kanssa tarkennetaan.

Uudistetussa palvelusohjesäännössä kaikkia sotilaita koskevat määräykset syrjinnästä, kiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä on tarkistettu voimassa olevan lain mukaiseksi. Uskonnonharjoittamisen erityiskysymyksiä on Halosen mukaan tarkennettu.

Halonen kertoo ohjesäännön rakentuvan suomalaiselle sotilasperinteelle ja puolustusvoimien arvopohjalle. Uudistettu ohjesääntö julkaistaan suomenkielisenä, ruotsinkielisenä sekä e-kirjana.

– Jokaisen hallintoyksikön vastuulla on kouluttaa ja perehdyttää kantahenkilökuntansa ja asevelvolliset uuden ohjesäännön määräyksiin. Ohjesääntö on tarkoitettu jaettavaksi kaikkiin varusmiesten majoitustupiin, Halonen sanoo.

Ei ole tiedossa, milloin yleistä palvelusohjesääntöä uudistetaan seuraavan kerran.

– Aika näyttää. Ohjesääntöä uudistetaan muutostarpeiden sitä vaatiessa, Halonen toteaa.