Lauri Parviainen

Tuleva pääministeri Antti Rinne esitteli hallitusohjelmansa tänään Oodi-kirjastossa

Rinteen hallitus jatkaa Suomen uskottavaa puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa

Aleksi Olin

Päätavoitteet uuden hallituksen ohjelmassa ovat Suomen uskottava puolustus, poistuvien strategiset suorituskyvyt korvaaminen ja Suomen varautuminen monipuolistuviin uhkiin. Puolustusministerin salkku siirtyy keskustalle.

Tulevan hallitusohjelman neuvottelutuloksessa todetaan Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen epävakaampaan suuntaan. Ratkaisuksi on tuotu esiin etenkin kansainvälinen puolustusyhteistyö, kansainvälinen koulutus- ja harjoitustoiminta sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.

– Vaikka Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa, yllättävät turvallisuusympäristön muutokset ovat mahdollisia, ohjelmassa todetaan.

Kahdenvälistä ja alueellista puolustusyhteistyötä laajennetaan etenkin Ruotsin kanssa. Hallitus myös mainitsee Nato-linjauksen toteamalla, että Suomi osallistuu Naton harjoituksiin ainoastaan kumppanimaan roolissa. Mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä kuitenkin säilytetään.

Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi tullaan muodostamaan Puolustuskiinteistöt, jonka tarkoituksena on kehittää kiinteistöjärjestelmää ja palvella puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Tavoitteena on vähentää toimitilakustannusten nousua.

Henkilöstöä puolustusvoimissa lisätään hallituskaudella noin 100 tehtävällä. Turvallisuustilanteen muutokset edellyttävät puolustusvoimilta korkean valmiuden ylläpitämistä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena on myös korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen.

Varusmiesten ja reserviläisten koulutusta tullaan hallituskaudella kehittämään yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksia seuraten. Muun muassa varusmiespalvelusta suorittavien mahdollisuuksia yhdistää siviilielämä ja palvelus tullaan edistämään. Lisäksi naisten vapaaehtoista asepalvelusta parannetaan muun muassa tasa-arvotyöllä ja tietoisuuden lisäämisellä.

– Kertausharjoitusten määrää nostetaan asteittain vaalikauden aikana puolustusvoimien henkilöstömäärän kasvaessa. Tavoitteena on noin 20 prosentin lisäys nykyisestä tasosta hallituskauden loppuun mennessä, ohjelmassa kerrotaan.

Sotilaallisen toimintaympäristön muutoksen ohella haasteena on myös käytöstä poistuva kalusto. Hornet-kaluston suorituskyky tullaan kuitenkin korvataan täysimääräisesti, mutta hävittäjähankkeiden lukumääriä ei ole julkaistu. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.

Laivue 2020 -hankkeen hankintasopimusta koskeva päätös tehdään hallituskauden alussa.