Puolustusvoimat / Sari Pöyhönen

Ruotsalaisten Archer tulitoiminnassa Rovajärvellä Nax 19 -harjoituksessa

Nax 19 -harjoituksessa on käytössä monikansallinen tulenjohto

Aleksi Olin

Kansainvälinen Nax 19 -harjoitus on osana Maasotakoulun johtamaa tykistöharjoitusta. Harjoitukseen osallistuu joukkoja Ruotsista.

Neljäkymmentä ruotsalaista sotilasta A9 Tykistörykmentistä Bodenista on mukana Kainuun prikaatin Kirves 19 -harjoituksessa. Yhteensä joukkoja on harjoituksessa mukana noin 3200. Ruotsalaisilla on mukana tulipatteri, jossa kalustona on kaksi ARCHER-tykkiä, tulenjohtue ja tutkaryhmä. He toimivat osana suomalaisia joukkoja.

–Olemme päässeet harjoittelemaan ja pakottamaan henkilöstön sekä kouluttajat yhteistoimintaan. On saatu oppia toisilta, varsinkin kokeneelta taistelutilanteesta tulleelta ruotsalaiselta tulenjohtopartiolta, joka jakaa suoraa oppia suomalaisille ja päinvastoin, harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Petri Haataja kertoo.

Harjoituksessa on tavoitteena kehittää yhteisoperaatiokykyä Pohjoismaisessa ja monikansallisessa toimintaympäristössä. Nax-harjoitus on liitetty osaksi Kirves 19 - harjoitusta, joka antaa hyvän ympäristön harjoitukselle. Ruotsalaiset joukot on sijoitettu Kainuun tykistörykmentin raskaaseen patteristoon.

– Monikansallisessa patteristossa Suomella on kalustona patterit 130 K 54 ja valmiusyksikön 155 K 83-97. Laukaisumäärät ovat olleet harjoituksessa reippaita, Haataja sanoo.

Nax 19 -harjoituksen johtaja everstiluutnantti Petri Haataja ja Ruotsin tykistötarkastaja Anders Högrell tulenjohtopaikalla Rovajärvellä.

Ruotsalaiseen tulenjohtopartiossa on kolme henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jotka ovat olleet osana kolmatta jääkärikomppaniaa. Komppania on koottu Kainuun tykistörykmentin aliupseerikoulun oppilaista.

Monikansallinen patteristo saapui harjoitukseen suoraan Bold Quest 19.1-tapahtumasta, jossa harjoiteltiin kansallisten tulikomentojen toimimista osana monikansallista tuliyksikköä.

–Historiaa on tehty, kun on ammuttu ensimmäistä kertaa monikansallisella patteristolla ja tuettu monikansallista taisteluosastoa, Haataja iloitsee.

Ruotsalaiset saapuivat harjoitukseen 23. toukokuuta. Harjoituspuhuttelun jälkeen Kainuun prikaatin perustama taisteluosasto otti taktisesti johtoon tulenjohdon osat ja patteriston. Patteristo siirtyi harjoitustehtäviin 24. päivä aamulla.

Nax, eli Nordic Artillery Exercise, toimii tykistön tarkastajien neuvottelukunnan, eli Nordic Artillery Inspectorsin alaisuudessa. Nax-harjoituksessa on mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Nax-harjoitukset alkoivat vuonna 2004, joista tämä on 13 harjoitus.