Jussi Pohjavirta

Teollisuusneuvos Kari Kallonen valittiin jatkamaan Maanpuolustuksen Tuki ry:n puheenjohtajana.

Maanpuolustuksen tuki nostaa toimintaansa esille

Aleksi Olin

Maanpuolustuksen Tuki ry:n vuosikokouksessa käsiteltiin toiminnan parantamista ja korostettiin järjestöä maanpuolustusta tukevana yhdistyksenä.

MPT:n eli Maanpuolustuksen Tuki ry:n tehtävät ja toimenpiteet ovat seuraaville vuosille selkeät. MPT haluaa jatkaa maanpuolustuksen tukemista ja olla mukana jäsenjärjestöjen tukena ja apuna myös jatkossa. Järjestön tavoitteena on jatkaa vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen tukemista.

Jäsenjärjestöt eli Reserviupseeriliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys sekä Naisten Valmiusliitto jatkavat omien hankkeiden ja toimien parissa. MPT haluaa korostaa järjestön yhteisöllisyyttä ja olla jatkossa mukana selvemmin taloudellisena ja aatteellisena tukijana.

Puheenjohtajana jatkaa seuraavana kahtena vuotena teollisuusneuvos Kari Kallonen, joka otti tehtävän parissa jatkamisen vastaan innolla ja odottavin mielin. Hänen mukaansa jäsenjärjestöjen yhteistyötä täytyy korostaa, mutta myös MPT:n roolia järjestöjen tukijana.

–Maanpuolustuksen Tuki ry:n suunnitelmana on kehittää jonkin näköistä järjestöjen yhteistyötä, josta sitten kumpuaisi ideat tuleviin hankkeisiin. Järjestöt halutaan tuoda tiukasti yhteen, jotta MPT näkyisi selvemmin järjestöjen yhteisenä tukijana, Kallonen painottaa.

–Kyberturvallisuudessa halutaan olla myös mukana. Erityisesti uudet kohteet kiinnostavat järjestöä. Suunnitelmissa voisi olla muun muassa luentosarjoja ja apuna voitaisiin hyödyntää Maanpuolustuskoulutuksen koulutusohjelmaa, kuitenkaan astumatta MPK:n varpaille, Kallonen avaa.

Konkreettisia toiminnan uudistuksia järjestöllä on muun muassa nettisivujen uusimista. Kallosen mukaan Nuku rauhassa-kampanja voitaisiin yhdistää osaksi muiden järjestöjen maanpuolustustapahtumia.

–Pyrkimyksenä on edelleen saada järjestö yhä näkyvämmäksi ja parantaa edunvalvonnallista roolia mukana olevien järjestöjen avulla, kuitenkaan viemättä heiltä mitään, Kallonen kertoo.

Vuosikokouksessa palkittiin myös Maanpuolustusmitalitoimikunnan myöntämät Maanpuolustusmitalit miekkojen kera. Mitali on ansiomerkki, joka myönnetään erityisesti merkittävistä ansioista maanpuolustustyössä.

–Mitalin ajatuksena oli myöntää maanpuolustusväen yhteinen palkitsemismitali, jotta voitaisiin huomioida ja palkita erityisesti vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä kunnostuneita kansalaisia. Sekä myös henkilöitä jotka tukevat maanpuolustusta omalla toiminnallaan, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara kertoi.

Kokouksessa palkittiin mitaleilla kenraalimajuri Pasi Kostamovaara, toiminnanjohtaja Heikki Karhu, Seppo Savolainen sekä toimitusjohtaja Ari Tyynismaa.

 

korjattu 11:10 Maanpuolustusmitalitoimikunta myönsi Maanpuolustusmitalit miekkojen kera