Samuli Pöntinen

Kurssilla on yhteensä 113 jäsentä, jotka ovat kaikki jo valmiiksi kokeneita johtajia. Heistä seitsemänkymmentä on muualta kuin Britanniasta. Jäseniä on 55 eri maasta

Kansainväliset vieraat laajentavat käsitystään Suomesta

Aleksi Olin

–Olen ollut hyvin tyytyväinen Maanpuolustuskorkeakoulun tarjoamiin esityksiin, kertoo brittiläinen kontra-amiraali John Kingwell.

RCDS, eli Royal College of Defence Studies, on Iso-Britannian sotilasakatemian ylemmän johdon kansainvälinen kurssi, jossa osallistujina on eri puolilta maailmaa korkean tason upseereita. Kurssilla tutkitaan pääasiallisesti eri strategisia näkökulmia puolustukseen liittyvissä asioissa. Suomessa vierailevat jäsenet koostuvat 18 henkilöstä, joille tarjotaan kattavia esityksiä muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun johdolla.

Kurssin huippukohtana on kolmen viikon matka ulkomaille. Tällä kertaa matka painottui Pohjoismaihin ja Baltian alueelle. Vierailun kohteina ovat olleet Suomen lisäksi Norja, Saksa ja Viro.

–Varmasti molemmat osapuolet hyötyvät tästä vierailusta. Meillä on hieno mahdollisuus esitellä omaa ainutlaatuista puolustusjärjestelmää ja samalla myös kuulla korkean tason upseereiden hyviä kysymyksiä, näkemyksiä ja kommentteja esitettyihin asioihin, Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiskuntasuhdejohtaja, everstiluutnantti Niclas von Bonsdorff valaisee.

Kuvassa ovat vasemmalta oikealle RCDS -kurssiin kuuluvat Ryan Ives Yhdysvalloista ja Britannian Suomen puolustusasiamies Mark Taylor sekä MPKK:n edustaja everstiluutnantti Niclas von Bonsdorff.

Vierailun puolustushallinnon osuus on alkanut puolustusministeriöstä, jossa on käsitelty kokonaisturvallisuuden konseptia ja Suomen puolustusratkaisuja. Pääesikunnassa on käyty läpi myös Suomen puolustusjärjestelmää.

Vierailu jatkuu tänään hieman toiminnallisempana. Vieraat siirtyvät aluksella Suomenlinnaan, jossa on tutustumiskierros merivoimiin Merisotakoulun tiloissa. Samalla vieraat saavat historiakatsauksen sotamuseon Puolustusvoimat 100 -juhlanäyttelyssä.

– Ryhmä saa sellaisenaan kattavan ohjelman Suomen kokonaisturvallisuuden konseptista, viranomaistoiminnasta kuin myös kulttuurista. Olemme saaneet jo nyt hyvin myönteistä palautetta. Varmasti Suomen puolustus ja elämäntavat ovat vieraille kiinnostavia aiheita, von Bonsdorff jatkaa.

–Matkan aikana käymme läpi lähinnä hyvinvointiin, vakauteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Emme tarkastele pelkästään puolustukseen liittyviä asioita, vaan olemme saaneet myös perehdytystä suomalaiseen koulujärjestelmään, talouteen sekä kansainvälisiin suhteisiin ja politiikkaan, osaston vanhin, RCDS-koulun apulaisjohtaja, brittiläinen kontra-amiraali John Kingwell kertoo.

Iso-Britannian sotilasakatemian Royal College of Defense Studies on ylemmän johdon kansainvälinen kurssi. Vierailun ajankohta on Suomessa 21.–25.5.2019.

Kingwell pitää puolustusvoimia onnistuneena konseptina ja sopivana erityisesti Suomen tarpeisiin. Vieraille järjestettävät esitykset ovat tarjonneet paljon tietoa Suomen yhteiskunnasta ja järjestelmästä, joista mielenkiintoisemmaksi Kingwell nosti muun muassa uuden hallituksen muodostamisen.

– Uskon, että jokainen järjestelmä on historian ja menneisyyden tulosta. Puolustuksen täytyy palvella valtion tarpeita ja suomalainen systeemi on siinä suhteessa onnistunut.

Olen myös hyvin tyytyväinen, että vuosittain kurssillamme on ollut mukana myös suomalainen upseeri, Kingwell korostaa.

Kurssin tarkoituksena on tutkia eroavaisuuksia eri järjestelmien välillä. Suomen ja Britannian väliset eroavaisuudet ovat esimerkiksi Britanniassa kenraaliksi ylentyminen ilman akateemista loppututkintoa, toisin kuin Suomessa, jossa koulutus on merkittävässä osassa.

–Olen yllättynyt miten kokonaisvaltainen Suomen puolustus on. Jokaisella on oma roolinsa maanpuolustuksessa, mikä on Suomen turvaamisen vaatimuksena, Kingwell jatkaa.

Useiden kumppanimaiden vierailusarja jatkuu muutaman viikon kuluttua Baltic Defence Collegen noin viikon mittaisella Suomen matkalla, jonka järjestelyistä Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa.