Puolustusvoimat/Tommi Toikander

Pimeälentoharjoitukseen osallistuu NH90-kuljetushelikoptereita.

Helikopteripataljoona on aloittanut syksyiset pimeälentoharjoituksensa

Saana Sjöblom

Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan pimeälentokausi käynnistettiin viikoilla 35 ja 36. Myöhemmin syksyllä ja keväällä jatkuvien pimeälentoharjoitusten tarkoituksena on ylläpitää jo hankittua koulutustasoa sekä kouluttaa osaamista kaikissa valaistus- sekä sääolosuhteissa.

Helikopteripataljoonan alkaneiden pimeälentoharjoitusten painopiste on toistaiseksi ollut kokeneiden opettajien kertauslennoissa. Sen lisäksi koulutusta on järjestetty myös nuorille ohjaajille. Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Kimmo Nordberg kertoo alkaneiden harjoitusten sujuneen hyvin.

– Harjoituksissa ei ole ollut mitään merkittävästi aiemmasta poikkeavaa, vaan noudatamme pääsääntöisesti samaa kaavaa kuin viime vuosina, Nordberg kertoo.

Pimeänäkölaitteet, kuten pimeänäkökiikarit (NVG) ja lämpökamera (FLIR), ovat merkittävässä roolissa nykypäivän koulutuksessa. Utin jääkärirykmentin Helikopteripataljoona harjoittelee erilaisten laitteiden käyttöä muun muassa virka-aputehtäviä varten siten, että lentäminen on turvallista ja annetun tehtävän suorittaminen toteutuu.

Vuosittain kevääseen asti jatkuvilla pimeälentoharjoituksilla on suuri merkitys siihen, että niin valoisan kuin pimeän aikaan osattaisiin toimia tehokkaasti mutta samalla turvallisesti. Nordberg kertoo, kuinka erilaiset sääolosuhteet voivat vaikuttaa Helikopteripataljoonan pimeälentoharjoituksiin.

– Talvikautena voimme aloittaa harjoittelun aikaisemmin, koska pimeä tulee nopeammin. Tosin tuona aikana lentosää on haasteellisempaa lumiolosuhteiden sekä vaihtuvien lämpötilojen vuoksi, Nordberg toteaa.

Helikopteripataljoonan onkin tärkeä osata suorittaa kaikkia tehtävätyyppejä kaikissa mahdollisissa valaistus- sekä sääolosuhteissa.