Antti Virtanen

Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki esitteli kuulijoille Euroopan unionin puolustusteknologian kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille.

Euroopan puolustusteknologian tulevaisuus esillä Kajaanissa

Leila Kauppila

Kansainvälinen puolustusteknologian mahdollisuuksiin keskittyvä seminaari kokoaa 17.–19. syyskuuta Kajaaniin alan asiantuntijoita ja vaikuttajia.

Kaukametsän kongressikeskuksessa Kajaanissa kokoontuu tällä viikolla laaja joukko eurooppalaisia puolustusteknologian osaajia. Innovative Defence Technologies for the Virtual Battlefield -seminaari kerää teollisuuden, viranomaisten ja loppukäyttäjien toimijat yhteen jakamaan tietotaitoaan ja tulevaisuudennäkymiään.

Kainuun Etu Oy:n järjestämä, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n sekä European Association of Development Agencies (EURADA) tukema tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tutustua uusiin toimijoihin ja verkostoitua heidän kanssaan. Osallistujia on Suomesta ja Euroopan unionin (EU) jäsenmaista.

Seminaarin avajaispuheenvuoroissa Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen, puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti ja Euroopan komission Suomen edustuston päällikkö Antti Peltomäki esittelivät Kainuun toimintaympäristöä, korostivat yhteistyön merkitystä kansallisen turvallisuuden saavuttamiseksi sekä avasivat yleisellä tasolla EU:n tarjoamaa rahoitusta puolustusteollisuudelle.

– Puolustusteollisuus on erittäin erilainen kuin muut teollisuusalat. Tällä alalla on vahvoja monopoleja ja sellaisia toimijoita, joille ei ole realistisia kilpailijoita, osittain tarkkojen säädösten ja laatuvaatimusten takia. Jotta saamme uusia innovaatioita ja lisää kilpailua, tarvitsemme jäsenmaiden keskinäistä yhteistyötä, Juusti kommentoi EU:n puolustusteollisuuden tilaa.

– Poliittinen tilanne on muuttumassa, emme voi enää yksin olla vastuussa vain omasta turvallisuudestamme, vaan on tehtävä yhteistyötä Euroopan tasolla, Peltomäki totesi puheenvuorossaan.

Tämän päivän ohjelmaan sisältyy avajaispuheenvuorojen lisäksi keskusteluja ja puheenvuoroja rahoitusmahdollisuuksista ja osaamisen jakamisesta kansallisella ja EU tasolla sekä puolustusteollisuuden ja -tutkimuksen tämänhetkisistä kärkihankkeista. Vapaan verkostoitumisen lisäksi eri toimijat ovat järjestäneet demonstraatioita omista tuotteistaan.

Puolustusvoimat on keskiviikon seminaaripäivässä läsnä kalustoesittelyn kautta, antaen osallistujille mahdollisuuden tutustua eri ajoneuvoihin, aseisiin ja varusteisiin varusmiesten esittelemänä.

Kolmipäiväinen seminaariohjelma jatkuu huomenna Kainuun prikaatissa Virtual Battlefield Training -aiheen merkeissä, jonka jälkeen on EURADA:n vuosikokous jäsenille. Osallistujille on järjestetty myös mahdollisuus tutustua Kajaanin ammattikorkeakouluun sekä CSC It Center for Scienceen.