Yhteistuvassa kaikki ovat tasavertaisia sotilaita

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus toteutetaan maassamme hienosti. Lähes kaikki kokemukset rankoista koulutushaarakokeista jännittäviin kovapanosammuntoihin voidaan jakaa yhdessä sukupuolesta riippumatta. Kasarmielämän keskiössä tuvat ja niissä vietetty aika jäävät kuitenkin jakamatta.

Naisten ja miesten yhteistuvat ovat Ruotsissa ja Norjassa arkipäivää, mutta Suomessa yleinen palvelusohjesääntö kieltää ne. Maastoharjoituksissa teltat jaetaan taistelijoiden kesken sukupuolesta huolimatta, eikä sitä nähdä mitenkään ongelmallisena. Toivon, että myös tupien osalta puolustusvoimissa päädyttäisiin tulevaisuudessa naapurimaidemme kaltaiseen ratkaisuun.

Omalla aliupseerikurssillani yksikössämme haasteeksi osoittautui naisten tuvan sijainti. Naisten erilliset saniteettitilat ovat usein eri käytävällä, tai meidän tapauksessamme eri kerroksessa, minkä takia naisten tupa on sijoitettu myös erilleen yksikön muista tuvista. Haasteet ilmenevät palvelusarjessa, kun juuri ennen koulutukseen siirtymistä kurssille annetaan tieto esimerkiksi varustuksesta tai koulutuspaikasta. Naisten tupaan tieto löytää tiensä myöhemmin, pahimmassa tapauksessa ei ollenkaan.

On epäreilua, että ainoastaan naiset joutuvat kärsimään vaikeasta sijainnista tai kokemattoman oppilasjohtajan virheestä, joka toistuu monta kertaa viikossa. Kurssillamme naiset olivat kerta toisensa jälkeen myöhässä tai väärässä varustuksessa, eivätkä voineet siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa. Myöhästymiset ruokkivat joidenkin taistelijoiden jo ennestään kielteisiä asenteita palvelusta suorittavia naisia kohtaan.

Uskon, että yhteistuvat edistäisivät myös kielteisten asenteiden katoamista. Tuvassa luodaan tiiviimpää ryhmähenkeä kuin muissa rakenteissa. Koulutuskauden tai palveluksen päättyessä varusmiehet jakavat sosiaalisessa mediassa eniten yhteiskuvia oman tuvan kesken, eivät joukkueen tai kurssin kesken. Ryhmäytyminen ja varusmiesten toisiltaan saama vertaistuki ovat tärkeä osa palvelusta. Naisten omassa tuvassa pystytään toki jakamaan yhteisiä kokemuksia niiden kesken, jotka ovat erilaisessa asemassa vapaaehtoisuutensa takia. Yhteistupien myötä päästäisiin asemaan, jossa kaikki ovat sotilaita – eivät mies- tai naissotilaita.

Sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen suomalainen palvelusympäristö on jo pitkällä. Nyky-yhteiskunnan kasvattamat nuoret ovat suvaitsevaisia, eikä palvelustoverin sukupuolella tai etnisellä taustalla ole väliä. Tupien erittely voi vaikuttaa jopa sukupuolta enemmän siihen, miksi naisia ei aina kohdella tasavertaisina palvelustovereiden kesken.