Petteri Keskikuru

Puolustusvoimat on valmiuslain edellyttämällä tavalla suunnitellut ja harjoitellut toimintansa poikkeusoloissa.

Valmiuslaki tulee - mitä se tarkoittaa puolustusvoimille?

Elias Tuominen

Valmiuslaki ei itsessään muuta puolustusvoimien toimintaa tai varusmiesten asemaa – virka-apupyynnöt sen sijaan saattavat lisääntyä muun lainsäädännön perusteella.

Maamme hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus on alkuviikosta päättänyt toimeenpanna useita keinoja koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi. Toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.

Valmiuslain osalta valtioneuvosto antoi eilen, 17. maaliskuuta kaksi käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Asetuksissa yksilöidään ne valmiuslain säännökset, jotka otetaan käyttöön. Toimivaltuuksia hallitus saa muun muassa terveydenhuollon järjestämistä koskien, opetuksen järjestämistä tai keskeyttämistä koskien sekä terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myynnin rajoittamiseksi. 
Valmiuslain tarkoituksena on mahdollistaa viranomaisille riittävät toimivaltuudet poikkeusoloissa. Valmiuslain mahdollistamien toimien avulla voidaan suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Mitä valmiuslaki tarkoittaa puolustusvoimien näkökulmasta? Kyseessä on varsin poikkeuksellinen tilanne, sillä valmiuslain poikkeusoloja ei ole sen eikä sitä edeltäneen lain voimassaollessa koskaan aiemmin todettu eikä valmiuslain toimivaltuuksia käytetty, puolustusvoimien assessori Tuija Sundberg analysoi.

– Tilanne on nyt historiallinen. Poikkeustilalainsäädäntöön on ennen tätä viimeksi turvauduttu viime sotien aikana ja niiden jälkeen, Sundberg pohtii. 

Sundbergin mukaan pandemiatilanne (vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti) on yksi valmiuslain tarkoittamista poikkeusoloista, jolloin viranomaisten poikkeuksellisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. 

– Tässä tilanteessa tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat päätyneet siihen, että valmiuslain tarkoittaman pandemian määritelmä täyttyy, eivätkä viranomaisten normaaliajan toimivaltuudet riitä. Tämän vuoksi asiassa ollaan päädytty toteamaan poikkeusolot, Sundberg selvittää.

Puolustusvoimat eivät kuitenkaan ole tässä tilanteessa valmiuslainsäädännön keskiössä. 

– Puolustusvoimille ei sinänsä olla valmiuslain nojalla antamassa tässä tilanteessa uusia valtuuksia, vaan lähinnä terveysviranomaisille ja muille pandemian hallinnan kannalta keskeisille viranomaisille viranomaisten normaalin tehtävänjaon mukaisesti, Sundberg ohjeistaa. 

Tilanteeseen ollaan kaikesta huolimatta puolustusvoimien taholta varauduttu. 

– Puolustusvoimat on valmiuslain edellyttämällä tavalla suunnitellut ja harjoitellut toimintansa poikkeusoloissa. Puolustusvoimat turvaa kaikissa tilanteissa lakisääteisten tehtäviensä toteuttamisen, Sundberg vakuuttaa. 

Kansan ja varusmiesten keskuudessa poikkeusoloista ja valmiuslainsäädännöstä ollaan oltu huolissaan. Varusmiehet ovat muun muassa pelänneet lomiensa ja oikeuksiensa puolesta. Suurta syytä huoleen ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole. 

– Varusmiespalvelusta koskien toimivalta antaa palvelusta, lomia ja muita asevelvollisuuteen liittyviä määräyksiä tulee asevelvollisuuslaista, ei valmiuslaista. Puolustusvoimat on tarkastellut ja tarkastelee varusmieskoulutusta koskevia määräyksiään siten, että edellä kuvatut väestön terveys ja turvallisuus, puolustusvoimien lakisääteiset tehtävät ja varusmiesten mahdollisuus lomaan ja vapaa-aikaan kaikki toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla kunkin palveluspaikan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, Sundberg linjaa. 

Yksi konkreettinen väline yhteiskunnallisessa toiminnassa puolustusvoimille on virka-avun antaminen. Poikkeukselliset olot saattavat johtaa virka-apupyyntöjen lisääntymiseen.

– Virka-apua koskeva sääntely ei ole valmiuslaissa, mutta tässä tilanteessa on oletettavaa, että virka-apuun liittyvät kysymykset ja pyynnöt lisääntyvät muun lainsäädännön perusteella, Sundberg arvioi.