Elias Laukkanen

Suomenlahden merivartiostoon kuuluva Helsingin rajatarkastusosasto vastaa rajaturvallisuuden ylläpitämisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rajatarkastusosaston vahvuus on noin 260 virkamiestä. Kuvituskuva.

Suomen rajojen sulkeminen hiljensi Helsinki-Vantaan lentoaseman

Leevi Larkovuo

Valtioneuvosto päätti Suomen rajojen sulkemisesta tiistaina 17. maaliskuuta. Kahden päivän kuluttua tästä Rajavartiolaitos alkoi rajoittaa rajanylitysliikennettä ja palautti tilapäisesti valvonnan sisärajoille.

Rajavartiolaitos alkoi valtioneuvoston päätösten mukaisesti rajoittaa rajanylitysliikennettä ja suorittaa sisärajavalvontaa sekä valvoa lento- ja meriliikennettä kansainväliselle henkilöliikenteelle tällä hetkellä avoinna olevilla lentoasemilla ja satamissa. Maahan saapuvassa henkilöliikenteessä sallittua on vain Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne sekä muu välttämätön liikenne. 

Suomenlahden merivartiostoon kuuluva Helsingin rajatarkastusosasto vastaa rajaturvallisuuden ylläpitämisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsingin rajatarkastusosaston varapäällikkö, kapteeni Samuel Siljanen kertoo, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla Rajavartiolaitoksen toimenpiteet ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti. 

– Tarvittavat muutokset lentokentän matkustajaprosessiin toteutettiin hyvässä yhteistyössä lentoasemaoperaattori Finavian kanssa. Matkustajille rajavalvontaa koskevat muutokset ovat näkyneet käytännössä lentoasemalla siten, että kaikki maahan saapuvat ja maasta lähtevät henkilöt joutuvat kulkemaan rajatarkastuspisteen kautta, Siljanen avaa.

Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet asteittain viime viikkoina sitä mukaan kun lentoyhtiöt ovat peruneet yhä useampia lentoja.

– Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet rajanylitysliikenteen rajoittamistoimenpiteiden seurauksena merkittävästi, Helsinki-Vantaan lentoasemalla noin 90 prosenttia. Maaliskuun alussa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulki vuorokauden aikana yli 50 000 matkustajaa, joista noin kolmannes ylitti ulkorajan ja kulki rajatarkastuksen kautta. Viikolla 13 matkustajia oli lentoasemalla vain n. 5 000 päivässä, ja viikolla 14 enää noin 2 000 päivässä, Siljanen kertoo.

– Pääosa matkustajista tällä hetkellä on Suomeen palaavia suomalaisia. Ulkorajan yli saapuu myös muualle Eurooppaan Suomen kautta palaavia EU-kansalaisia. Maasta lähtevät matkustajat ovat viime viikkoina olleet pääasiassa Suomesta poistuvia ulkomaalaisia, Siljanen toteaa.

Lentoasemista Helsinki-Vantaan, Turun ja Maarianhaminan lentoasemat ovat avoinna tavaraliikenteelle, Suomen kansalaisten ja Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenteelle ja muulle välttämättömälle liikenteelle. Muut lentoasemat ovat avoinna vain tavaraliikenteelle ja suljettuja kaikelta muulta kansainväliseltä liikenteeltä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla Rajavartiolaitos keskittyy paluu- ja tavaraliikenteen turvaamiseen ja kaiken ei välttämättömän rajanylitysliikenteen rajoittamiseen.

– Maahan pääsy evätään kaikilta niiltä henkilöiltä, joilla ei juuri nyt ole välttämätöntä tarvetta tulla Suomeen. Käännytysten ja maahanpääsyn eväämisten lukumäärä on kasvanut selvästi. 19.3-29.3 Suomenlahden merivartiosto on vastuualueellaan olevilla rajanylityspaikoilla käännyttänyt tai evännyt pääsyn yhteensä 142 henkilöltä. Pääsiallisena perusteena on ollut uhka Suomen kansanterveydelle. Valtaosa näistä maahanpääsyn eväämisistä tai käännytyksistä on tehty Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa, Siljanen paljastaa.

Rajavartiolaitos valmistautuu jatkamaan rajaliikenteen rajoittamista ja sisärajavalvonnan palauttamistoimenpiteitä pidemmän ajan mikäli valtioneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi.

– Henkilöstö on tärkein voimavaramme ja erityisesti vallitsevassa tilanteessa meille on tärkeää, että henkilöstömme pysyy toimintakunnossa. Rajavartiolaitos on valmistautunut normaaliarjessakin kohtaamaan erilaisia tautitilanteita ja olemme ottaneet käyttöön tarvittavia varokeinoja tartuntojen estämiseksi myös lentoasemalla, Siljanen korostaa.