Puolustusvoimat

Suomalaisten rauhanturvaajien määrä Afganistanissa nousee neljästäkymmenestä kuutenkymmeneen.

Suomalaisten vahvuutta Afganistanissa lisätään – toiminnan käynnistäminen vaatii aikaa

Elias Hirvikoski, Rasmus Helaniemi

Suomalaisia joukkoja lisätään operaatioon Pohjois-Afganistaniin. Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari on ylpeä joukoistaan kriisinhallintatehtävissä.

Suomen vahvuutta Resolute Support -operaatiossa Afganistanissa kasvatetaan. Vuoden 2019 alusta alkaen Afganistanissa toimii 60 suomalaista sotilasta. Samalla toiminnan painopiste siirtyy pääkaupungista Kabulista Pohjois-Afganistaniin, Mazar-e-Sharifiin.

– Operaation henkilöstömäärä ja tehtävät ovat lisääntyneet, kertoo maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari.

Joukkojen lisäämisen taustalla on tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan tekemä päätös kesäkuulta 2018. Päätöksen perustana on Naton johtaman operaation arvio Afganistanin turvallisuustilanteesta ja henkilöstömäärästä. Nato on todennut, että operaatioon tarvitaan lisää joukkoja, ja Suomi on vastannut tarpeeseen kasvattamalla osallistuvien sotilaidensa määrää.

– Päätöksessä linjattiin suomalaisten joukkojen lisäämisestä niin, että sotilasmäärä kasvaa hieman alle neljästäkymmenestä kuutenkymmeneen, Saari taustoittaa.

Afganistanissa toiminnan painopiste on tähän asti ollut Kabulissa. Operaation esikunnassa on palvellut neuvonantajia sekä suojausosasto 20 henkilön yhteisvahvuudella. Suojausosaston tehtävät päättyvät vuoden loppuun mennessä. Sama osasto ei siirry suoraan Kabulista Mazar-e-Sharifiin.

– Joukkoja ei siirretä suoraan Kabulista Pohjois-Afganistaniin, vaan tehtäviin haetaan henkilöstöä normaalin rekrytointiprosessin kautta joko Porin prikaatin Suomen kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen käyneistä tai jo jossain operaatiossa palvelleista reserviläisistä ja henkilökunnasta, Saari selventää.

Tehtävät Pohjois-Afganistanissa ovat vaativia ja siksi rekrytoitavien yhtenä pääsyvaatimuksena on aiempi kokemus kriisinhallintaoperaatioissa palvelemisesta.

– Suojausjoukkueen tehtävät ovat alueella vaativia. Päätehtävä on alueella toimivien koulutusjoukkojen ja neuvonantajien toiminnan suojaaminen. Käytännössä se tarkoittaa saattuetehtäviä, henkilö- ja kohteensuojausta. Joukot voivat toimia myös reservinä, jos esimerkiksi joku hyökkää tukikohtaan. Heidän tulee osata toimia joukkueena, mutta myöskin erillisinä ryhminä ja partioina, Saari kertoo.

Saari toteaa tehtävien olevan haastavia, mutta puolustusvoimille myös maanpuolustuksen kannalta mielekkäitä: joukot saavat hyödyllisiä taitoja kotimaankin puolustukseen.

Afganistanissa Suomi tulee toimimaan Saksan johtamalla komentoalueella. Saksan lisäksi Suomi tekee alueella yhteistyötä Yhdysvaltojen, Hollannin, Georgian, Unkarin ja Kroatian kanssa.

Lisäjoukot aloittavat toimintansa Saksan komentoalueella vasta tammikuussa, vaikka päätös Suomen joukkojen lisäämisestä operaatiossa on tehty jo kesäkuun lopulla 2018. Saari kertoo uuden operaation käynnistämisen vaativan yleensä aina useita kuukausia.

– Minimiaika päätöksestä toiminnan käynnistämiseen on puoli vuotta, mieluummin toivotaan jopa pidempää aikaa.

Toiminnan käynnistäminen vaatii muun muassa suunnittelua ja rakentamista, kun väkimäärä operaatiossa kasvaa. Operaatioon tarvitaan myös erilaisia välineitä, ajoneuvoja, huolto- ja majoitustiloja. Tämän lisäksi operaatioon pitää rekrytoida henkilöstö ja kouluttaa heidät toimimaan kyseisellä operaatioalueella.

Suunnittelun, rakentamisen, rekrytoinnin ja kouluttamisen lisäksi aikaa kuluu logistisiin toimenpiteisiin.

– Ajoneuvot kerätään täältä Suomesta, varustetaan niillä varusteilla joita siellä tarvitaan ja lähetetään operaatioalueelle joko meri- tai ilmakuljetuksella, Saari sanoo.

– Jokainen ymmärtää, että kaikissa näissä edellä mainituissa valmisteluissa menee aikaa helposti kuukausia.

Maavoimien operaatiopäällikkönä Saari on ylpeä operaatioissa palvelevien reserviläisten ja henkilökunnan osaamisesta

– Olen käynyt viimeisen kuukauden aikana sekä Libanonissa että Irakissa. Molemmissa maissa yhteistyökumppanit ovat pelkästään kehuneet suomalaisten toimintaa. Olen ylpeä suomalaisista reserviläisistä ja henkilökunnasta, jotka vapaaehtoisesti hakeutuvat näihin tehtäviin ja hoitavat ne hienosti, Saari kehuu.

Uusiin tehtäviin Afganistanissa Saari toivoo tehtävien haastavuuden takia hakeutuvan kokeneita rauhanturvaajia.