Puolustusvoimat

Vala- ja vakuutustilaisuuksia järjestetään eri joukko-osastoissa helmikuun aikana.

Sotilasvala sitouttaa varusmiehet maanpuolustukseen

Henrik Ruska

Sotilasvala tai -vakuutus on jokaiselle varusmiehelle unohtumaton kokemus, mutta mitä sen vannominen varusmiehelle oikeudellisessa mielessä tarkoittaa.

Alokkaiden peruskoulutuskausi lähestyy loppuaan, ja pian varuskunnissa alkavat perinteiset vala- ja vakuutustilaisuudet. Juhlallinen ja perinteikäs valatilaisuus on peruskoulutuskauden kohokohta, jossa alokkaat nimitetään sotilasarvoon, mutta onko tilaisuudella jotain juridista vaikutusta varusmiesten asemaan. Maavoimien esikunnan johtava lakimies Juha Lindberg selventää sotilasvalan tarkoitusta.

– Sotilasvala ja sotilasvakuutus perustuvat pitkälliseen perinteeseen, ja tarkoituksena niissä on lähinnä henkinen sitouttaminen maanpuolustukseen. Suoria juridisia seurauksia tai muutoksia varusmiehen asemassa valan vannomisella ei kuitenkaan ole, Lindberg toteaa.

Jokainen varusmies vannoo palveluksensa aikana sotilasvalan tai vaihtoehtoisesti antaa sotilasvakuutuksen. Vala ja vakuutus eroavat toisistaan vain pieniltä osin, sillä sotilasvalassa vannotaan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, kun taas sotilasvakuutuksessa vannotaan kunnian ja omantunnon kautta. Molemmissa varusmiehet kuitenkin vannovat uskollisuutta ja kuuliaisuutta isänmaalleen tutulla kaavalla, joka vahvistettiin jo vuonna 1918 ja jota on sittemmin muutettu vain vähän.

Varsinainen suuri muutos nuorten miesten juridisessa asemassa tapahtuu sinä vuonna jona täyttää 18 vuotta. Asevelvollisuus alkaa nimittäin tuon vuoden alusta ja sen suorittamiseen kuuluu muun muassa varusmiespalvelus. Monelle voi kuitenkin tulla yllätyksenä, ettei vasta palvelukseen astuneen asevelvollisen asema eroa oikeudellisesti valan vannoneesta sotilaasta edes kriisitilanteessa.

– Jos puhutaan puhtaan juridisessa mielessä, niin palvelukseen astuneen ja toisaalta valan vannoneen asema on aivan sama myös mahdollisessa kriisitilanteessa. Toisaalta yleisesti katsotaan, että jotta voi jotakin edellyttää, on siihen annettava riittävä koulutus. Sotilasvala vannotaankin vasta, kun varusmiehelle on koulutettu sotilaan perustiedot ja -taidot, jonka jälkeen niiden osaamista voidaan myös edellyttää. Näin ollen oikeudellinen sitovuus syntyy tässä tapauksessa enemmänkin koulutustason nousemisesta kuin itse valasta tai vakuutuksesta, Lindberg kertoo.

Varusmiehille kerrotaan laajasti sotilasvalasta ja -vakuutuksesta ennen varsinaista tilaisuutta. Sotilasvalasta ja -vakuutuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa asevelvollisuudesta vuodelta 2007.

– Lain mukaan valan vannovalle tai vakuutuksen antavalle varusmiehelle on selvitettävä sotilaan velvollisuuksia ja oikeuksia sekä opetettava hänet ymmärtämään valan ja vakuutuksen merkitys, tiivistää Lindberg.