Sotatieteiden tohtorit promovoitiin juhlallisesti Säätytalolla

Juhlalliset sotilaspuvut ja historialliset upseerimiekat täyttivät Säätytalon, kun Maanpuolustuskorkeakoulu järjesti historiansa toisen tohtoripromootion.

22 sotatieteiden tohtoria vihittiin oppiarvoonsa perjantaina Helsingin Säätytalolla. Kaksituntisessa tilaisuudeessa juhlistettiin vuoden 2013 jälkeen itsensä tohtoriksi väitelleitä. Promootion myötä tohtoreilla on oikeus käyttää tohtorin hattua sekä miekkaa.

Tilaisuudessa myönnettiin myös sotatieteiden kunniatohtorin arvo kuudelle maanpuolustuksen kannalta merkittävälle henkilölle. Kunniatohtorin arvon saivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö, rehtori Romulo Enmark, vuorineuvos Kari Jordan sekä professorit Markku Löytönen, Paula Vanninen ja Mikko Viitasalo.
Sotatieteiden kunniatohtorin arvo myönnettiin tilaisuudessa myös tasavallan presidentille Sauli Niinistölle. Hänen vieressään tilaisuuden promoottori, professori Vesa Tynkkynen.


– Kunniatohtorin arvon saaneet ovat Maanpuolustuskorkeakoulun johdon ja professorikunnan piiristä esille nousseita puolustusvoimien kannalta keskeisiä vaikuttajia jotka ovat edesauttaneet maanpuolustuksen asiaa merkittävällä tavalla, kertoo tohtoripromootion juhlamenojen ohjaaja, sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo.

Perjantain tilaisuus oltiin suunniteltu hyvin tarkasti.

–Tällä halutaan varmistaa tilaisuuden arvokkuus, Mäkitalo jatkaa.

Promootioaktissa nähtiin tilaisuuden promoottorin, professori Vesa Tynkkysen esittämä priimuskysymys. Kysymykseen vastasi priimustohtori, everstiluutnantti Marko Palokangas. Vastauksen antamisen jälkeen professori Tynkkynen hyväksyi vastauksen.

– Vastauksen antaminen ei ollut kovinkaan vaikea tehtävä, mutta harvoin sitä pääsee puhumaan salille, jossa istuu Tasavallan presidentti, puolustusvoimain komentaja ja koko puolustusvoimien ylin henkilöstö. Se oli kunnia asia, everstiluutnantti Palokangas kuvailee vastauksen antamista.

Everstiluutnantti Marko Palokangas antamassa priimusvastaustaan. Palokankaalle esitettiin kysymys: mikä on ollut sissitoiminnan merkitys suomalaisen sotatoiminnan kehittämisessä?


Myös puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg piti oman tervehdyksensä. Lindberg muistutti Maanpuolustuskorkeakoulun arvokkaasta roolista tieteellisenä korkeakouluna ja painotti myös sen lisääntyvää kansainvälisyyttä. Lopuksi Lindberg esitti kiitokset tuoreille kunniatohtoreille.

Tilaisuuden jälkeen juhlaväki siirtyi promootiokulkueessa Säätytalolta Helsingin tuomiokirkkoon, jossa pidettiin promootiojumalanpalvelus. Kulkuetta kertyi seuraamaan runsas joukko yleisöä.

Promootiokulkue herätti kiinnostusta kaupungilla myös turistien keskuudessa.
 

Perjantain promootioaktin lisäksi varsinainen tohtoripromootio koostuu torstain miekanhiojaisista ja lauantaina järjestettävästä promootipurjehduksesta.

 

 

Näköislehdet