Puolustusvoimat

Reserviupseerikoulun päärakennuksessa majoittuvat muodostavat toisen reserviupseerikurssin kahdesta osastosta.

Reserviupseerikurssi aloitetaan kahdessa osastossa ja suoritetaan kahdessa kiinniolojaksossa

Leevi Larkovuo

Toukokuussa alkava reserviupseerikurssi 256 jaetaan koronavirustilanteen rajoitteiden vuoksi aluksi kahteen osastoon, jotka yhdistyvät kurssin puolivälissä syventävien opintojen ja yhteistoimintajakson alkaessa. Kurssin poikkeusjärjestelyissä terveys on ykkösprioriteetti, mutta oppimistavoitteet ja reserviupseerikoulutukselle tärkeät perinteet pystytään upseerioppilaille takaamaan.


Koronaepidemian vuoksi toukokuussa alkavan 1/20 -saapumiserän reserviupseerikurssin järjestelyissä tuli tehdä poikkeuksellisia ratkaisuja. Maavoimien reserviupseerikurssin johtaja, everstiluutnantti Tommi Sikanen kertoo, että reserviupseerikurssi 256 on poikkeuksellisesti jaettu kahteen osastoon.

– Reserviupseerikurssilla koulutuksen rytmitys ja jakautuminen eri suuntautumisvaihtoehtoihin on sellainen, että opetuksen on kurssilla edettävä tiettyä tahtia. Reserviupseerikurssi jaetaan nyt kahteen eri osastoon siten, että toisen osaston muodostavat päärakennuksessa majoittuvat, eli Kärkikomppania ja Tiedustelukomppania, ja toisen osaston muodostavat loput eli Tykistökasarmin kentän ympäristössä majoittuvat Esikunta- ja viestikomppania, Pioneerikomppania ja Tulipatteri, Sikanen kertoo.

Näin ollen Haminan varuskunnassa tulee reserviupseerikurssin alkamisen myötä olemaan yhteensä neljä osastoa.

– Kurssin muodostamien osastojen lisäksi täällä Haminan varuskunnassa olevat Jääkärikomppania ja Kuljetuskomppania ovat omat osastonsa. Nämä neljä osastoa pidetään tiukasti erillään toisistaan. Jos tauti pääsisi täällä varuskunnassa puhkeamaan, niin sitten se kohdistuisi vain yhteen osastoon, Sikanen painottaa.

Käytännön järjestelyissä osastot pidetään erillään toisistaan, mutta esimerkiksi ruokailujen suhteen pyritään tasapuolisuuteen.

– Tällä hetkellä Jääkärikomppania käyttää täällä ruokalaa ja Kuljetuskomppania syö pöntöistä. Kun kurssi saapuu, tullaan ruokalan käyttövuoroa kierrättämään tasavertaisuuden nimissä desinfioiden se välillä, Sikanen kertoo.

Läpivienti reserviupseerikurssilla on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se alkaa kahden viikon kotonaololla, jonka jälkeen ollaan viisi viikkoa kiinni. Tämän jälkeen on taas kahden viikon vapaat, jonka jälkeen ollaan kuusi viikkoa palveluksessa eli kurssin loppuun saakka.

– Kurssi suoritetaan kahdessa pitkässä kiinniolojaksossa. Kurssi aloittaa toimintansa porrastetusti 21. ja 22. toukokuuta. Ensiksi saapuvat päärakennuksen osasto ja seuraavana päivänä Tykistökasarmin kentän yksiköt, Sikanen sanoo.

– Ennen reserviupseerikurssilaisten saapumista Haminaan noudatetaan terveydenhuollon ammattilaisten antamaa suositusta kahden viikon "karenssista", jonka johdosta kurssin kaksi ensimmäistä viikkoa on vapaata muusta palveluksesta. Kun 550-600 varusmiestä eri varuskunnista ympäri Suomea siirtyy tänne yhteen paikkaan, niin he käyvät siinä välissä kotona. Tällä varmistutaan siitä, etteivät kurssilaiset tule Haminaan sairaana, Sikanen perustelee.

Järjestely voi tarkoittaa joillekin varusmiehille pidempää kotonaoloa ennen Haminaan siirtymistä.

– Joukko-osastoissa aliupseerikoulut ovat vähän eri rytmeissä. Tämä tarkoittaa joillekin sitä, että heille saattaa tulla jopa neljä viikkoa aliupseerikurssin loppumisen ja reserviupseerikurssin alkamisen väliin, Sikanen toteaa.

Reserviupseerikurssin aiemman saapumiserän varusmieskouluttajat eli kouluttajakokelaat saapuvat Haminaan tavalliseen tapaan pari viikkoa ennen kurssin alkua.

– Kouluttajakokelaat saapuvat tänne pari viikkoa muita aikaisemmin eli maanantaina 11. toukokuuta, ja lähtevät täältä pois seuraavan kerran kotiutuessaan eli 18. kesäkuuta.

 

 

Reserviupseerikoulutukselle tärkeät perinteet pyritään takaamaan myös alkavalla kurssilla. Kuva: Puolustusvoimat

 

Kurssin keskellä olevan vapaan jälkeen kurssin kaksi osastoa käytännössä yhdistyvät.

– Pidämme kurssin kaksi osastoa erillään toisistaan kurssin puoliväliin saakka osastojen edeten samassa koulutusrytmissä, ja kun palataan keskellä kurssia olevalta VMP-jaksolta, niin reserviupseerikurssi muodostaa yhden osaston kurssin loppuun asti, Sikanen kertoo.

– Kurssin keskellä olevan vapaan jälkeen meillä alkaa yhteistoimintaharjoitukset. Jotta kurssilla pystytään takaamaan upseerioppilaiden osaaminen ja oppimistavoitteet, on yhteistoimintaharjoitukset sekä ampuma- ja taisteluharjoitus järjestettävä koko kurssi yhtenä osastona, Sikanen perustelee päätöstä.

Myös verkko-opiskelua tulee Sikasen mukaan olemaan tavallista enemmän. Tällä varmistetaan sekä opiskelijoiden lähtötaso, että oppimistavoitteiden saavuttaminen.

Reserviupseerikoulutukselle yhteiset perinteet pyritään Sikasen mukaan säilyttämään myös kurssilla 256.

– Tietyt reserviupseeriksi kasvamiseen kuuluvat merkkipaalut yhdistävät kaikkia reserviupseereita kautta kurssien ja ikäpolvien. Tästä esimerkkinä on Kirkkojärven marssi. Kyllä tämä tulevakin kurssi ansaitsee nämä kokemukset itselleen, Sikanen toteaa.

Perinteiden kannalta keskiössä on upseerioppilaiden toteuttama oppilaskuntatoiminta.

– Oppilaskuntatoiminta järjestetään kurssilla, mutta sovelletusti. On tiettyjä perinteitä, jotka tälle tulevallekin kurssille kuuluvat, kuten esimerkiksi kurssikirja ja kurssipuukko. Yksi reserviupseerikurssin kohokohdista on perinteisesti ollut oppilaskunnan järjestämä kurssijuhla.

– Myös kurssijuhla pyritään järjestämään jossain muodossa. Tämänhetkisten rajoitusten valossa sitä ei ole mahdollista järjestää sellaisessa muodossa, kun se on täällä aikaisemmin järjestetty. Se, että milloin kurssijuhla järjestetään, ja minkä muotoisena, riippuu hyvin paljon siitä, miten tilanne tästä kehittyy, Sikanen korostaa.

Yhteismajoituskokeilu, joka alkavalle reserviupseerikurssille on käsketty, tullaan kurssilla toteuttamaan poikkeusoloista huolimatta.

– Yhteismajoituskokeilu ollaan annettujen käskyjen mukaisesti toteuttamassa, mutta jos esimerkiksi virus pääsisi täällä leviämään, voisi se tietysti aiheuttaa tiettyjä rajoitteita. Lisäksi kokeilun laajuus selviää vasta siinä vaiheessa, kun valinnat reserviupseerikurssille on tehty ja halukkaiden määrä sekä jakauma yksiköittäin ovat selvillä, Sikanen kertoo.

Muualla kuin Haminassa järjestettävät reserviupseerikurssit toteutetaan Sikasen mukaan samoin perusperiaattein.

– Samat periaatteet on määrätty kaikille, mutta järjestelyissä tulee olemaan esimerkiksi resursseista johtuvaa paikallista variaatiota.

Koronan aiheuttamat poikkeukselliset järjestelyt aiheuttavat Sikasen mukaan työsarkaa ja haasteita kouluttavalle henkilöstölle.

– Kyllähän kurssin tämänkaltainen toteuttaminen aiheuttaa kouluttavalle henkilökunnalle kuormitusta ja ylityöpaineita. Kurssin toteuttaminen vallitsevassa tilanteessa vaatii valtavasti henkistä ja fyysistä kapasiteettiä, Sikanen toteaa.

Mahdollisesti reserviupseerikurssille tähtääviä varusmiehiä Sikanen kannustaa pysymään positiivisina.

– Pystyn takaamaan sen, että reserviupseerikurssi 256 tulee olemaan kiinnostava ja ammattitaitoisesti vedetty ja sieltä tulee saamaan kaiken sen opin kuin aikaisemmiltakin kursseilta. Vaikka toteutus on poikkeuksellinen ja ehkä henkisesti raskaampi kuin edellisillä kursseilla, saattaa kurssikokemus olla toisaalta intensiivisempi ja samaan aikaan myös antoisampi.

– Tulee innokkaana ja avoimin mielin sekä pysyy skarppina, niin lähtee osaavana pois – se on se, minkä me takaamme tästä tilanteesta huolimatta, Sikanen tiivistää.