Nea Holopainen

Eversti Reima Kuutsa ja Vesa Rakkola esittelivät uusia tiloja tervetuloa taloon -päivässä.

Puolustusvoimien uuden työympäristön pilotointi alkoi Tampereella

Leevi Hormaluoma

Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen kuuluva Järjestelmäkeskus remontoitiin toimimaan ensimmäisenä pilottina uuden toimistokonseptin mukaisista työtiloista.

Järjestelmäkeskuksen Tampereen tilojen B-rakennus uudistettiin vastaamaan puolustusvoimien uutta monitilakonseptia toimistotiloihin. Uusi toimistokonsepti tarkoittaa työyhteisölle tietoista toimintakulttuurin muutosta. Siinä luodaan visuaalisesti yhtenäisiä tiloja, joilla pyritään tuottamaan toimivia kokonaisuuksia työntekoon sekä eliminoidaan henkilökohtaisia työpisteitä etätyön lisääntyessä. Uusi työympäristö on nykyaikainen, turvallinen ja terveellinen sekä se täyttää työn asettamat toiminnalliset vaatimukset.

– Järjestelmäkeskus saa aloittaa uuden toimintavuoden siisteissä uusissa toimitiloissa. Viihtyisät työtilat ja uuden konseptin mukainen työympäristö haastaa meidät jokaisen pohtimaan omia työskentelytapoja. Pilotoimme mielellämme uutta monitilakonseptia, toteaa Järjestelmäkeskuksen johtaja, eversti Reima Kuutsa.

Konseptin taustalla on puolustusvoimien toimitilastrategia, jonka pohjalta keskukseen on luotu remontin mukana monentyyppisiä tiloja, joissa työskennellä. Tilat soveltuvat hyvin Järjestelmäkeskuksen tarpeisiin

– Tilaratkaisut on suunniteltava yhdessä loppukäyttäjän kanssa. Maasto-olosuhteista siirtyminen työskentelytiloihin asettaa haasteita pukeutumis- ja säilytystilojen osalta, mutta myös materiaalien valinnoissa. On hyvä miettiä jo nyt kuinka toimitaan, kertoo Kuutsa.

Työtiloissa on kiinnitetty huomiota sisustuksen moderniuteen, viihtyisyyteen ja akustiikan hallintaan sekä liikkuvuuden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Konseptin kehittämistä jatketaan pilotilla keräämällä palautetta Järjestelmäkeskuksen henkilöstöltä ratkaisujen toimivuudesta. 

– Moni on jo sanonut, että uusiin tiloihin on ollut mukava tulla paikan päälle tekemään töitä virkamatkojen ja etätyön välissä, kommentoi Kuutsa.

Konsepti on syntynyt Senaatti-kiinteistöjen, sen kumppanien ja puolustusvoimien yhteistyöstä. Senaatti-kiinteistöt on toiminut puolustushallinnon yhteistyökumppanina toimitila-asioissa vuodesta 2002. Suunnittelussa keskityttiin vanhojen, toimiviksi todettujen mallien käytäntöjen ja niiden tulevaisuuden sovellusten yhdistämiseen. 

– Näissä vanhoissa rakennuksissa seinät luovat rajoitteet, joiden sisään pyrimme rakentamaan kaiken tarvittavan. Remontointi on meille kompromissi. Tämä tila on kuitenkin pilotoinnin kannalta erinomainen, sillä täällä löytyi valmiiksi isoa avotilaa, josta saimme luotua avaran ympäristön, kuvaa Senaatti-kiinteistöjen investointipäällikkö Vesa Rakkola.

– Toimitilojen keskeisenä tavoitteena on tukea asiakkaan toimintaa ja saada aikaan vaikuttavuutta. Se tarkoittaa tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja vaatii meiltä asiakkaan toiminnan syvällistä ymmärtämistä, linjaa Rakkola