Karo Holmberg

Reserviläinen saa kertausharjoituskäskyn edelleen lain edellyttämällä tavalla vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen suunniteltua alkamista.

Puolustusvoimat seuraa kertausharjoitusten tilannetta

Elias Tuominen

Puolustusvoimat valmistautuu toteuttamaan kertausharjoituksia jälleen toukokuun alusta alkaen poikkeusoloista huolimatta. Mahdolliset harjoitusten peruuttamispäätökset tullaan tekemään viimeistään harjoituksia edeltävän kuun puoleenväliin mennessä.

Puolustusvoimat seuraa koronatilanteen etenemistä myös suunniteltujen kertausharjoitusten näkökulmasta. Kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset on tämänhetkisen päätöksen mukaisesti peruttu huhtikuun loppuun saakka. Päätöksiä mahdollisten peruutusten lisäämisistä tehdään tilanteen mukaan. Reserviläisliitosta kehotetaan sijoitettuja reserviläisiä varautumaan siihen, että heitä saatetaan tarvita avuksi tilanteen hoitamisessa.

Asevelvolliset saavat tiedon harjoituksen perumisesta viimeistään noin viikon päästä puolustusvoimien tekemästä päätöksestä. Kertausharjoituskäskyt ja harjoitusten peruuttamiset toimitetaan aina kirjallisesti. Kuten tähänkin asti, reserviläinen saa kertausharjoituskäskyn vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen suunniteltua alkua. 

Pääesikunnan koulutusosaston osastoesiupseerin, majuri Petteri Tammen mukaan puolustusvoimat seuraa tarkasti koronatilannetta ja valtionhallinnon ohjeistusta sekä huomioi tilanteen vaikutukset suunniteltuun reservin harjoitustoimintaan. 

– Tällä hetkellä emme ota näiden suunniteltujen harjoitusten osalta tarpeettomia riskejä käskemällä suuria määriä reserviläisiä eri puolelta valtakuntaa samaan paikkaan tartuntavaaran minimoimiseksi, Tammi linjaa.

– Mahdollisia korvaavia kertausharjoituksia valmistaudutaan järjestämään tilanteen mukaan sen jälkeen, kun olosuhteet sen sallivat. Vallitsevan tilanteen seurauksena kuluvalle vuodelle suunniteltujen kertausharjoitusten määrä jäänee alle suunnitellun tavoitetason, Tammi arvioi. 

Reserviläisten asema poikkeustilanteessa on herättänyt kysymyksiä, sillä mahdollinen virka-avun tarpeen  lisääntyminen saattaisi koskea myös reserviläisiä. Säännökset siitä, millä perusteella reserviläisiä voitaisiin käskeä tässä poikkeustilanteessa palvelukseen, ovat Tammen mukaan seuraavanlaisia:

– Reserviläisten osalta voisi tulla kyseeseen asevelvollisuuslain 79 §, jossa kerrotaan reserviläisen palveluksesta suuronnettomuus- ja muussa vakavassa tilanteessa valmiuslain mukaisesti näin: "Tasavallan presidentti voi valtioneuvoston esityksestä päättää, että pääesikunta voi määrätä reservissä olevia asevelvollisia lyhyeksi, kuitenkin enintään 14 päivän ajaksi, puolustusvoimissa saamansa erityiskoulutuksen mukaisiin lääkintä-, pioneeri-, viesti-, kuljetus- ja suojelualan sekä muihin vastaaviin tehtäviin, joihin ei liity sotilaallisten voimakeinojen käyttämistä, jos se on välttämätöntä valmiuslain 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa", Tammi valottaa.

– Palvelukseen astumisesta todetaan lain 80 §:ssä puolestaan seuraavaa: Reservissä oleva asevelvollinen voidaan 79 §:ssä tarkoitetun päätöksen nojalla määrätä astumaan palvelukseen välittömästi. Vapautuksen voi lain mukaan saada perhe- tai taloudellisten olojen taikka ammatin tai elinkeinon harjoittamisen takia, mutta hakemus ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta, Tammi luonnehtii. 

Myös Reserviläisliitto on aktiivisesti seurannut kertausharjoitusten tilanteen kehittymistä. 

– Linjaukset ovat olleet tarkoituksenmukaisia ja asianosaisille reserviläisille niistä on tiedotettu hyvin. Julkisuudenhallinta ja mediatiedottaminen olisivat voineet toimia paremminkin, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg linjaa.

– Poikkeustilanteessa on toimittu hyvin ja suunnitelmallisesti sekä tilanteen edellyttämällä tavalla. Virusepidemian hallinta edellyttää sitä, ettei suuria väkiryhmiä kutsuta koolle. Kertausharjoitukset olisivat tässä tilanteessa ongelmallisia myös siksi, että niihin tulee osallistujia eri puolilta Suomea. Niinpä myös mahdolliset tartunnat leviäisivät maan eri kolkkiin, Nyberg järkeilee. 

Mahdolliset kertausharjoitusten peruuttamispäätökset tullaan tekemään viimeistään harjoituksia edeltävän kuun puoleenväliin mennessä. Harjoitusten peruuntumisaikoja Reserviläisliiton toiminnanjohtaja pitää lyhyinä, mutta ymmärrettävinä. Nyberg kannustaa reserviläisiä varautumiseen.

– Elämme nyt poikkeuksellista aikaa, jolloin joudutaan osin toimimaan normaalista poikkeavilla tavoilla. Lyhyiden peruuntumisaikojen johdosta näistä päätöksistä olisi hyvä ilmoittaa asianomaisille reserviläisille aina tekstiviesteillä tai puhelimitse, Nyberg esittää.

– Virusepidemian laajetessa puolustusvoimien kyky antaa virka-apua voi kuormittua. Kykyä heikentää edelleen se, jos epidemia laajenee varuskuntiin. Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin sijoitettujen reserviläisten tuleekin varautua siihen, että heitä saatetaan tarvita tilanteen hoitamisessa, Nyberg alleviivaa.