Leevi Hormaluoma

EU:n sotilaskomitean sotilasedustajat tutustuivat Kaartin jääkärirykmentiin.

Puolustusvoimat digitalisaation ja tekoälyn edelläkävijänä

Aleksanteri Kekonen

EU:n sotilaskomiteassa oli esillä sotilaiden koulutusoperaatioiden tulevaisuus osana kehittyvää puolustusyhteistyötä. Kokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari digitalisaation ja tekoälyn roolista puolustuksessa.

EU:n sotilaskomitea kokoontui epäviralliseen kokoukseen Säätytalolle Helsinkiin 9.–10. syyskuuta puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen kutsusta. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa EU:n sotilaallisten koulutusoperaatioiden tulevaisuutta. Nykyisellään operaatioita on käynnissä esimerkiksi Malissa ja Somaliassa. EU:n sotilaiden koulutusoperaatiot ovat osa EU:n kehittyvää puolustusyhteistyötä.

Kokouksen järjestämisvastuusta huolimatta Suomi ei pysty vaikuttamaan varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviin asioihin.
– Sotilaskomitea käsittelee epävirallisessa kokouksessa EU-jäsenmaiden sotilasedustajien ajankohtaisia asioita EU:n valmisteleman agendan perusteella, taustoitti everstiluutnantti Mikael Salo ennen kokousta.

Sotilaskomitea koostuu EU-jäsenvaltioiden puolustusvoimien komentajista, joita edustavat pysyvät sotilasedustajat. Suomea edusti varsinaisessa kokouksessa Suomen EU-sotilasedustaja kontra-amiraali Juha Vauhkonen. Kokoukseen osallistui myös EU:n sotilaskomitean puheenjohtaja, kenraali Claudio Graziano.

Sotilasedustajat saivat mahdollisuuden keskustella valmiusyksikön varusmiesten kanssa.

Kokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari digitalisaation ja tekoälyn roolista puolustuksessa ja perehdyttiin eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen toimintaan. Seminaarin aiheet ovat puolustushallinnon pääteemoja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.
– Digitalisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuutta puolustuksessa. Suomi haluaa olla kehityksessä mukana. Kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia pitää hyödyntää ja uhkiin täytyy pystyä vastaamaan, linjaa apulaissotilasedustaja, eversti Hannu Teittinen.

Jokainen EU-puheenjohtajamaa järjestää vuorollaan epävirallisen kokouksen EU:n sotilaskomitealle. Sotilaskomitean kokous järjestettiin Suomessa muiden epävirallisten komitea- ja työryhmäkokousten kaltaisesti.
– Tämä on mainio tilaisuus esitellä Suomea ja Suomen puolustusvoimia EU:n sotilaskomitealle varsinaisen kokousagendan lisäksi, Teittinen kiittelee.

Vierailun aikana EU-jäsenmaiden sotilasedustajat tutustuivat myös Suomen puolustuskykyyn, asevelvollisuuteen ja viranomaisyhteistyöhön Kaartin jääkärirykmentissä Santahaminassa.