Puolustusvoimat

Puolustusministeri Jussi Niinistö pitää tärkeänä, että viime vuonna annetun puolustusselonteon linjauksista pidetään kiinni.

Puolustusministeri: itsenäinen puolustus vaatii panostusta

Juuso Kurttila

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan journalistiseminaarissa puhutti maailman turvallisuusympäristöjen lisäksi suomalainen maanpuolustustahto sekä ensi vuoden puolustusbudjetti.

Vuosittain kahdesti järjestettävässä journalistiseminaarissa kuultiin puheenvuoroja maailman turvallisuusympäristöistä. Tilaisuus keräsi yhteen järjestöjen ja median edustajia kuulemaan alustuksia uudistuvasta suojelupoliisista Lähi-idän tulevaisuuden näkymiin.

Puolustusministeri Jussi Niinistö painotti ajankohtaiskatsauksessaan viime vuonna annetun puolustusselonteon ajankohtaisuutta.

– Selonteon lähtökohta turvallisuustilanteesta ei ole muuttunut mihinkään. Itä-Ukrainassa taistellaan edelleen päivittäin ja Kertšinsalmen tapahtumat osoittavat että Venäjällä on vahva ote Ukrainasta. Tosiasia on että Venäjä on viime vuosina kehittänyt asevoimiaan merkittävällä tavalla. Ja tälle kehitykselle ei näy loppua, päinvastoin, hän sanoi.

Niinistö on ylpeä Suomen panostuksesta puolustuskykyynsä. Ensi vuoden puolustusbudjetti nousee ensimmäistä kertaa yli kolmeen miljardiin euroon.

– Asevelvollisuus on puolustuksemme henkinen ja fyysinen kivijalka, joka mahdollistaa sen että kykenemme kohdentamaan poikkeuksellisen suuren osuuden puolustusbudjetista materiaalihankintoihin, hän totesi.

Ministerin mukaan tämä on tarpeellista niin kauan, kuin Suomi pysyy sotilaallisesti liitoutumattomana.

– Mikäli haluamme jatkossakin ylläpitää itsenäistä puolustusta, on meidän jatkossakin panostettava siihen. Muuten vaihtoehdoksi jää sotilaallinen liitoutuminen tai hiipuminen kohti asetelmaa, jossa Suomen kansallinen itsemääräämisoikeus on vahvempien hyvän tahdon varassa, hän paalutti.

Niinistö otti myös kantaa julkisuudessa käytyyn keskusteluun HX-hankkeen myötä hankittavien hävittäjien määrästä. Hän pitää tärkeänä, että päätös hankittavasta suorituskyvystä tehdään puolustusselonteon linjausten mukaisesti ja että suorituskyky korvataan täysimääräisesti.

– Päätettyyn lukumäärään 64 vaikuttaa kolme tekijää. Suomen sotilaallinen toimintaympäristö, puolustusvoimien tehtävät ja puolustuksen resurssit. Tämänhetkiseen turvallisuustilanteeseen ei ole odotettavissa mitään liennytystä. Turvallisuustilanne ei siis tue hävittäjämäärän vähentämistä vaan jopa päinvastoin.

MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman esitti seminaarissa huolensa MTS:n tuoreimman mielipidetutkimuksen osoittamasta maanpuolustustahdon laskusta.

– Maanpuolustustahtoa tulee vaalia, sillä se on yleisen asevelvollisuuden ohella yksi Suomen maanpuolustuksen kulmakiviä.

– Syyt maanpuolustustahdon laskun taustalla on perattava huolellisesti jatkoselvityksissä ja erityisesti nuorten maanpuolustustahdon vahvistaminen otettava keskeiseksi puolustuspoliittiseksi tavoitteeksi, Vikman peräänkuulutti.

MTS on hallinnollisesti Puolustusministeriössä toimiva asiantuntijaorganisaatio, jonka edustajista osa on valittu parlamentaarisesti. Kuluneen vuoden aikana MTS on ylläpitänyt maanpuolustuskeskustelua muun muassa seminaareillaan koskien EU:n puolustusyhteistyötä, asevelvollisuutta ja sen tulevaisuutta sekä puolustusvoimien kansainvälisestä harjoitustoimintaa.