Santeri Väänänen

Kolumnin kirjoittajat ovat Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen

Puolustushallinto mukana koronataistelussa

Elämme hyvin poikkeuksellisia, historiallisia aikoja. Olemme joutuneet ennennäkemättömän haasteen eteen taistellessamme koronavirusta vastaan.

Valtioneuvosto on viime viikkoina linjannut useista toimista, joilla pyritään hidastamaan viruksen leviämistä. Tilanteen vakavuudesta johtuen Suomeen on julistettu ensimmäistä kertaa sotiemme jälkeen poikkeusolot. 

Ulkorajat on pantu kiinni, kouluja ja oppilaitoksia suljettu, julkiset kokoontumiset on rajoitettu 10 henkilöön ja riskiryhmille on suositeltu oloa karanteenin omaisissa olosuhteissa tartunnan välttämiseksi. 

Rajoitukset koskettavat enemmän tai vähemmän meitä ihan jokaista. Pitää mukautua ja sopeutua, täytyy myös osata luopua totutuista asioista. Arki ei ole ennallaan. Tämä koskee myös Puolustusvoimia.
 
Puolustushallinto on seurannut koronatilannetta alusta alkaen. Oikea-aikaisen päätöksenteon turvaamiseksi Puolustusvoimat perusti helmikuussa koronaepidemian torjuntaan keskittyvän suunnitteluryhmän. Ryhmän toiminta tuotti nopeasti tuloksia. Tilanteen kehittyessä puolustushallinnolla on ollut käytössään ajantasainen tieto ja tehdyt muutokset toimintaan ovat osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi. 
 
Puolustusvoimat
aloitti maaliskuun alussa näkyvät toimenpiteet koronaviruksen etenemisen hidastamiseksi. Toimenpiteillä minimoidaan koronaepidemian vaikutukset varuskunnissa sekä varmistetaan asevelvollisten ja henkilökunnan hoito ja huolenpito.
 
Henkilöstö on ohjeistettu, kokoukset toteutetaan etäyhteyksin ja henkilöstöä on etätöissä. Lisäksi virkamatkoja, kertausharjoituksia ja kansainvälisiä harjoituksia on peruttu. Näillä kaikilla toimenpiteillä vähennetään henkilöstön riskiä sairastua koronavirukseen sekä rajoitetaan epidemian leviämistä. 
 
Puolustusvoimien pitää kaikissa tilanteissa kyetä täyttämään lakisääteiset tehtävänsä, ja myös tältä osin Puolustusvoimat on sopeuttanut joustavasti ja ennakoiden toimintaansa. Puolustusvoimat on turvannut suunnittelu- ja johtamiskyvyn jatkuvuuden hajauttamalla henkilöstöä ja toimintoja. Tämän lisäksi varusmiesten A-B-C -koulutusryhmien muodostaminen turvaa joukkojen valmiuden ja varusmiesten koulutustavoitteiden saavuttamisen sekä rajoittaa koronaviruksen samanaikaista leviämistä varuskunnissa. Samalla järjestely tasaa terveydenhuollon kuormitusta ja siten tukee yhteiskunnan kantokykyä koronatilanteen aikana. 
 
Varuskunnissa rotaatiomalliin siirtyminen on onnistunut ja varusmiehet ovat ymmärtäneet nopeat muutokset koulutusohjelmassa. Tämä vaatii mukautumista, mutta kaikesta huolimatta siirtyminen on tapahtunut onnistuneesti. On ollut myös helpotus huomata, että rajoitustoimenpiteet ovat tehonneet tässä vaiheessa odotetulla tavalla. Jatketaan tätä ankaraa taistelua epidemiaa vastaan ja toimitaan esimerkkinä muulle yhteiskunnalle. 
 
Puolustushallinto on valmis tukemaan yhteiskuntaa, jotta kriisi selätetään.  Maaliskuun lopussa poliisi pyysi Puolustusvoimilta virka-apua Uudenmaan rajaliikenteen valvontaan. Virka-apu saatiin järjestettyä rajatarkastuspisteille nopeasti ja mallikkaasti. Varusmiehet sekä Puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluvat olivat paikalla heti sulun alettua. Olemme vierailleet tarkastuspisteillä ja toiminta niissä sujuu niin kuin pitääkin. Saamme olla erittäin ylpeitä varusmiestemme ja koko Puolustusvoimien antamasta panoksesta.

Poliisille annettavan virka-avun lisäksi Puolustusvoimat varautuu antamaan asiantuntija-apua, materiaali- ja kuljetustukea ja pelastustoiminnan tukea. Teemme omalta osaltamme kaikkemme, jotta suomalaiset selviävät koronasta mahdollisimman pienin vaurioin.

Koronataistelussa vastuu kuuluu meille jokaiselle. Pienillä teoilla voimme vaikuttaa. Käsienpesu, turvaetäisyyksien noudattaminen sekä muu lähikontaktien välttäminen ovat esimerkkejä toimenpiteistä, joilla on valtava merkitys koronaepidemian rajoittamisessa. 
 
Haluamme kiittää henkilöstöä ja varusmiehiä ryhdikkäästä toiminnasta koronaepidemian aikana. Poikkeuksellinen tilanne kestää vielä aikansa ja se tulee vaatimaan meiltä jokaiselta henkilökohtaisia uhrauksia palveluksessa ja vapaa-ajalla. Kiitos jo tässä vaiheessa sopeutumisesta uuteen tilanteeseen. Suunnataan katse eteenpäin ja huolehditaan yhdessä siitä, että täytämme tehtävämme tässäkin tilanteessa.