Taina Pirinen

Lohtajan säät suosivat harjoitukseen osallistuvia varusmiehiä.

Puolustushaarojen yhteistyötä marraskuisella Lohtajalla

Leevi Hormaluoma

Kahdesti vuodessa järjestettävä valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus kokoaa maa- ja ilmavoimien joukot yhteistyöhön Lohtajan harjoitusalueelle.


Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 12.-21. marraskuuta järjestettävä valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 2/19 tarjoaa puitteet noin 1400 osallistujalle. Joukkoja osallistuu jokaisesta maavoimien ilmatorjuntakoulutusta antavasta joukko-osastosta, sekä ilmavoimista. Harjoitus jakaantuu kahteen osaan, eli ampumavaiheeseen ja taisteluvaiheeseen.

– Painotamme harjoituksessa ilmatorjunta-aselajin, sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten osaamisen kehittymistä. Kaikki ammunnat sekä harjoitteet tulee tehdä mahdollisimman taistelunmukaisesti ja ennen kaikkea turvallisesti, linjaa harjoituksen johtajana toimiva ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen.
 
Ampumavaiheessa maa- ja ilmavoimien joukot ampuvat kovapanosammuntoja eri asejärjestelmillä. Merivoimien taistelualukset eivät osallistu tähän talvella järjestettävään ilmapuolustusharjoitukseen, mutta merivoimilla on tärkeä rooli merialueen valvonnassa kovapanosammuntoihin liittyen.
 
Taisteluvaiheessa Ilmavoimien roolina on ilmapuolustuksen tulenkäytön johtaminen sekä hyökkääjänä toimiminen. Maavoimien sotilaat taas johtavat ilmatorjunnan taistelua ja torjuvat hyökkäykset eri asejärjestelmillä.

– Ilmapuolustusharjoitus luo alustan kaikkien puolustushaarojen harjoittelulle eri toimintaympäristöissä. Yhdessä harjoittelu on edellytys yhdessä taistelemiselle. Vastaavan mittakaavan maalitoimintaa, elektroninen häirintä mukaan lukien, ei voida kustannustehokkaasti järjestää erillisiin tapahtumiin, Mäntynen kertoo.

Rannikolla sijaitseva ilmatorjunnan harjoitusten kehto, Lohtajan ampuma- ja harjoitusalue on toiminut jo vuodesta 1952 alkaen ilmatorjunnan harjoituskäytössä. Alueesta 1200 hehtaaria kuuluu Pohjois-Euroopan tärkeimpään dyyniluontotyyppien suojelualueeseen.

– Maantieteellisesti Lohtaja mahdollistaa ilmapuolustuksen kaikkien asejärjestelmien kovapanosammunnat. Tätä edesauttaa myös alueen vähäinen ilma- ja meriliikenne.
Alueen luontoarvot ohjaavat toimintaamme, mutta eivät estä harjoittelua - pidämme alueesta hyvää huolta, Mäntynen vahvistaa.

Kymmenpäiväinen harjoitus on yksi vuoden kohokohdista niin varusmiehille ja reserviläisille, kuin henkilökunnallekin.

– Odotukseni ovat korkealla. Aselajin suorituskyky ja yksilöiden osaaminen kehittyy. Jälleen yksi ilmatorjuntasotilaiden sukupolvi pääsee kokemaan ainutlaatuisen Lohtajan hengen, Mäntynen toteaa.