VNK/Lauri Heikkinen

EU:n valtiovarainministerit kokoustivat ministeri Lintilän johdolla Helsingissä.

Modernit uhat puhuttivat EU:n valtiovarainministereitä

Aleksanteri Kekonen

EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa keskiöön nousi hybridiuhkiin varautuminen ja talouspoliittisten keinojen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomi toi puheenjohtajana täysin uusia keskustelunavauksia.

Suomi nosti ensimmäistä kertaa hybridiuhat ja niihin varautumisen epävirallisen valtionvarainministerikokouksen (ECOFIN) agendalle. Finlandia-talolle Helsinkiin kokoonutunut ECOFIN käsitteli kokouksessaan muun muassa rahoitusalan roolia hybridiuhkien torjunnassa ja talouspoliittisten keinojen käyttämistä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Suomen tavoitteena on tuoda valtiovarainministereiden hallinnonalat mukaan keskusteluun uudempien turvallisuusuhkien ratkaisussa.

Kokouksen puheenjohtajana toimi valtiovarainministeri Mika Lintilä Suomen ollessa EU:n neuvoston puheenjohtajamaa. Neuvoston puheenjohtajuuden ansiosta Suomi on pystynyt nostamaan epävirallisten ministerikokousten asialistoille haluamiansa aiheita. Valtiovarainministeriön EU-sihteeristössä työskentelevä ja kokouksen valmistelussa mukana ollut finanssineuvos Martti Salmi kommentoi uusia keskustelunavauksia toiveikkaasti.

– Rahoitusmarkkinat ovat haavoittuvaisia hybridihyökkäyksille, jolloin on ensisijaisen tärkeää nostaa keskusteluun hyökkäyksiin varautuminen myös tällä sektorilla, korostaa finanssineuvos Martti Salmi.

Toisena aiheena Suomi toi valtiovarainministereiden keskusteltavaksi talouspoliittisten keinojen käyttämisen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on linjassa Suomen EU:sta globaali ilmastojohtaja -tavoitteen kanssa. Ennen kokousta ministeri Lintilän toivoma työsuunnitelma aiheen tiimoilta jäi kuitenkin ilman konkretiaa ja tulee marraskuussa aloittavan uuden Euroopan komission pohdintaan.

– Meidän näkemys on, että valtiovarainministereiden tulisi olla enemmän mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, sillä budjeteissa linjattavat asiat ovat aivan keskeisiä ilmastonmuutoksen torjunnassa, Salmi muistuttaa.

Kokouksen toisena päivänä käsiteltiin energiaverotusta ja EU:n finanssipoliittisia sääntöjä. Energiaverotuksen osalta keskusteluissa esille nousi sen kilpailukyky, rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja yleinen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.

Keskustelua herättävistä aiheista huolimatta valtiovarainministereiden kokous sujui kokonaisuudessaan sopuisissa merkeissä.

– Kokous oli hyvin sopuisa ja ennen kaikkea rakentava, Salmi kiittelee.