Lilli Hatinen

Palomiehet pysäyttivät simuloitua myrkkykaasuvuotoa XAMK:n kentällä varsinaista harjoitusta edeltävänä päivänä.

Mikkelissä harjoiteltiin toimintaa myrkkykaasuvuodossa

Pasi Pouta

Yli 300 viranomaista ja eri alojen toimijaa harjoitteli keskiviikkona 22. toukokuuta myrkkykaasuvuodon varalle Mikkelin torilla. Harjoitus on osa yhteiseurooppalaista monivuotista TOXI-Triage -hanketta.

Valkoinen pakettiauto alkaa savuta keskellä Mikkelin toria. Ohikulkijat pakenevat, lähimmät kaatuvat yskien maahan. Palomiehet saapuvat paikalle minuuteissa ja aloittavat uhrien pelastamisen ja kaasuvuodon pysäyttämisen.

Näin käynnistyi TOXI-Triage -hankkeen Mikkelissä pidetty Disperse-harjoitus keskiviikkona 22. toukokuuta. Harjoitukseen osallistui yli 300 henkilöä Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Essoten ensihoidosta, poliisista, Punaisesta rististä ja puolustusvoimista, sekä harjoitusuhreina toimivia XAMK:n ja Esedun opiskelijoita. Myös Mikkelin keskussairaala osallistui harjoitukseen omassa harjoituksessaan, jonne loukkaantuneet potilaat kuljetettiin jatkohoitoon.

Kuvitteellisena harjoitusmyrkkynä oli kloorikaasu, varsinaisena harjoitusaineena käytettiin piparminttuöljyä, joka oli sekoitettu teatterisavuun.

TOXI-Triage -hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä CBRN-uhan, eli kemiallisen, biologisen, radiologisen tai ydinuhan varalle. Tavoitteena on näissä tilanteissa pystyä tunnistamaan tehokkaasti, mistä uhkatekijästä on kyse, minimoimaan altistuneiden vahingot ja luokittelemaan potilaiden hoidon tarve nopeasti.

– Suurin ongelma tällaisessa tilanteessa on erottaa sairaalahoitoa tarvitseva uhri henkilöstä, joka on hyvin peloissaan ja altistunut riskille, muttei tarvitse sairaalahoitoa, tähdensi hankkeen johtaja, professori Paul Thomas Loughborough'n yliopistosta.

TOXI-Triageen osallistuu useita tahoja, kuten yliopistoja, laitevalmistajia ja viranomaisia kahdeksasta EU-maasta. Nelivuotista hanketta on rahoittanut EU:n tutkimusta ja innovaatioita tukeva Horizon 2020 -hanke.

Mikkelin harjoituksessa päästiin testaamaan käytännön toimintaa vaaratilanteessa. Harjoituksen aikana kerättiin tietoa eri mittalaitteiden toimivuudesta, mittaustuloksista ja hyödynnettävyydestä Disperse-harjoituksessa 22. toukokuuta. Harjoitusorganisaatio oli koossa jo 20.–21. toukokuuta ja toteutti yhteisen harjoittelun pienemmässä mittakaavassa XAMK:in kentällä. Vuonna 2018 Ateenassa järjestettiin vastaavanlainen harjoitus, jossa harjoitustilanteena oli sisätiloissa leviävän aineen aiheuttama vaara.

Palomiehet kantoivat harjoitusuhreja pois välittömän vaaran alueelta varsinaista harjoitusta edeltävänä päivänä.

Harjoituksessa päästiin kokeilemaan uutta tilannetietoisuutta tuovaa teknologiaa. Droneilla mittaamalla muodostettiin karttakuva kaasun leviämisestä ilmassa. Hengityskaasuanalysaattorilla mitattiin, mille aineelle ja kuinka pahasti uhrit olivat altistuneet. Puhdistuksen jälkeen uhrien iholta ja hengitysilmasta mitattiin, oliko puhdistus onnistunut. Kokonaiskuvaa tilanteesta piti yllä ohjelmisto, joka kokosi yhteen kaikkien laitteiden mittaustiedot, kuten kaasupilven leviämisen, tiedot potilaiden tilasta ja sijainneista sekä tiedot sairaaloiden vapaista vuodepaikoista.

Harjoitus alkoi, kun kaasuvuoto käynnistyi torin keskellä ja ensimmäiset ihmiset altistuivat simuloidulle kloorikaasulle. Hätäkeskus sai nopeasti tiedon tilanteesta. Palokunta saapui paikalle, alkoi pelastaa altistuneita ja pysäyttää kaasuvuotoa. Altistuneet saivat kiireellisyysluokituksen ja rannekkeen, jonka avulla potilaan tilannetta ja sijaintia voitiin seurata. Tarpeen mukaan ensiapuna annettiin happea ja henkistä tukea.

– Heti alkuvaiheessa välittömän vaaran alueen vieressä palomiehet tekevät ensimmäiset havaintonsa, kuinka vakavasti vammautuneita potilaita on. Siinä käytetään uutta Tag & Trace -tekniikkaa, jossa potilaat merkataan jousinauhalla. Sen jälkeen eri pisteissä skannataan, missä potilas kulkee, kuvaili harjoituksen pelastustoiminnasta vastaava Isto Heikkinen.

Pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien puhdistuslinjat saatiin paikalle ja kasaan noin puolessa tunnissa. Kaasuvuoto lakkasi samoihin aikoihin. Altistuneet riisuttiin kiireellisyysjärjestyksessä saastuneista vaatteista, puhdistettiin ja puettiin. Osa pystyi kävelemään linjaston läpi itse, osa vietiin paareilla. Puhdistuksen jälkeen potilaat vietiin hoitoon joko ensiapupisteeseen tai jatkohoitoon sairaalaan.

Puolustusvoimien osuutena TOXI-Triagessa oli osallistua Mikkelin harjoituksen suunnitteluun ja muiden viranomaisten tukemiseen. Puolustusvoimat luovutti harjoituksen käyttöön esimerkiksi puhdistuslinjastoja ja muuta kalustoa, jonka käyttöön se on myös kouluttanut pelastuslaitosten henkilöstöä. Muiden viranomaisten tukeminen onkin puolustusvoimien yksi tehtävä heti Suomen sotilaallisen puolustamisen jälkeen.

– Tuemme viranomaisia sellaisilla välineillä, menetelmillä, ihmisillä ja kalustolla, joita siviilimaailmassa ei välttämättä niin paljoa ole, kertoi majuri Mikko Elo maavoimien esikunnasta.