Puolustusvoimat

Sukeltajien käytössä ollut sonar-laite helpotti ja nopeutti kohteiden tunnistamista.

Merivoimat tunnisti miinankaltaisia kohteita Ahvenanmaalla

Leevi Larkovuo

Ahvenanmaan poliisi teki Merivoimille virka-apupyynnön miinankaltaisten kohteiden tunnistamisesta ja mahdollisesta raivaamisesta. Tehtävä toteutettiin yhteistyössä ja havaitut kohteet tunnistettiin kiviksi, romuksi ja kaasupulloiksi.

Merivoimat toteutti Ahvenanmaalla Lemlandin läheisyydessä olevilla merialueilla viime viikolla kohteentunnistus- ja miinanraivaustehtävää. Ahvenanmaan poliisi oli tehnyt Merivoimille virka-apupyynnön, joka perustui viime joulukuussa tehtyyn havaintoon. Silloin Merivoimat raivasi urheilusukeltajien havaitseman merimiinan ja samassa yhteydessä havaittiin uusia miinankaltaisia kohteita.

Merivoimat toteutti tehtävän 14.-19. huhtikuuta yhteistyössä Ahvenanmaan poliisin kanssa.

– Tehtävä toteutettiin Rannikkolaivaston johtamana yhteistyössä Ahvenanmaan poliisin kanssa. Myös Ahvenanmaan maakuntahallitusta informoitiin etukäteen, Merivoimien valmiuspäällikkö Misa Kangaste kertoo.

Virka-apupyynnön mukaiset tehtävät saatiin Kangasteen mukaan suoritettua, vaikka keliolosuhteista johtuva kova aallokko hankaloittikin tehtävän suorittamista.

– Haasteelliset sääolosuhteet hidastivat tehtävän suorittamista, sillä tuuli oli pahimmillaan yli 30 metriä sekunnissa. Monitoimialuksena toiminut AG Louhi soveltui kuitenkin hyvin sukellus- ja raivaamistoiminnan tukialukseksi kovassakin kelissä, Kangaste kuvailee.

Tehtävään osallistuu Kangasten mukaan yhteensä reilu kolmekymmentä henkilöä.

– Miinojen etsintään, tunnistamiseen ja tuhoamiseen erikoistuneita sukeltajia ja etsintäoperaattoreita on aluksella normaalimiehityksen lisäksi kymmenen henkeä. Merivoimista operaatioon osallistui aluksen henkilöstön lisäksi kokeneita raivaajasukeltajia, Kangaste taustoittaa.

Alueella havaitut miinankaltaiset kohteet löydettiin ja tunnistettiin.

– Kaikki miinankaltaiset kohteet tunnistettiin ja niitä löytyi yhteensä 18 kappaletta. Alueelta ei löydetty miinoja eikä räjähteitä. Kohteet olivat miinankokoisia kiviä, metalliromua ja kaasupulloja, Kangaste toteaa.

– Viistokaikumittaimella kyettiin paikantamaan mahdolliset kohteet ja tunnistamisen tekivät sukeltajat. Sukeltajien käytössä ollut sonar-laite helpotti ja nopeutti kohteiden tunnistamista, Kangaste kertoo.

Talvi- ja jatkosotien aikaisten ja sitä vanhempien merimiinojen löytyminen Itämeren alueelta on melko tavallista. Miinoja ei enää aktiivisesti etsitä, mutta paikannuksia ja raivaamisia tapahtuu muutamia vuosittain.

– Sotilasräjähteiden raivaaminen kuuluu Puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin ja Merivoimat toteuttaa räjähteiden raivaamista lähes viikoittain. Merimiinojen raivataan harvemmin, mutta säännöllisesti, Kangaste kertoo.