Kuuluuko maanpuolustus kaikille?

Kahteen vuoteen diabeetikot eivät ole voineet suorittaa varusmiespalvelusta. Huippumotivoituneille ja palveluskelpoisille nuorille tulisi antaa mahdollisuus suorittaa palvelus.

Nuoret diabeetikot eivät jatkossakaan pääse suorittamaan varusmiespalvelusta, vaan heille määrätään palveluskelpoisuusluokaksi C eli vapautus palveluksesta rauhan aikana. Halutessaan diabeetikot ovat vuosina 2001-2017 voineet suorittaa varusmiespalveluksen käytössä olleen kokeilun puitteissa. Toistaiseksi viimeiset diabeetikot aloittivat palveluksessa tammikuussa 2018.

Nykyiseen tilanteeseen ollaan tultu aiemman kokeilun päättymisen vuoksi. Uudesta kokeilusta tai edellisen kokeilun jatkamisesta ei puolustusvoimissa ole päätetty diabeetikkojen palvelusturvallisuuteen vedoten. Tähän johtopäätökseen päädyttiin myös puolustusministeri Antti Kaikkosen tilaamassa tuoreessa selvityksessä.

Selvityksessä todettiin, että vuosina 2005-2017 kirjattiin 34 lääkärikäyntiä, joissa 29 diagnosoitiin diabetekseen liittyvää verensokerin alenemaa ja 5 insuliinin puutteesta johtuvaa happomyrkytystä. Itse diabeetikon kuin myös kanssataistelijoiden palvelusturvallisuus on loppupeleissä kaikkein tärkeintä ja turvallisuutta vaarantavia riskejä ei tule ottaa.

Vaatimuksena kokeiluun osallistumiselle oli, että henkilöllä ei ole diabeteksen liitännäissairauksia ja sokeritasapaino on todistetusti hyvä. Tästä huolimatta diabetekseen liittyviä komplikaatioita nähtiin kokeilun aikana. Kokeilussa varusmiespalveluksen suoritti noin 120 diabetestä sairastavaa nuorta.

Tähän joukkoon mahtuu myös monia aivan tavallisesti varusmiespalveluksen suorittaneita. Olisiko kokeilua mahdollista jatkaa aiempaa tiukemmin terveysvaatimuksin, jotta vältyttäisiin terveysriskeiltä, mutta kuitenkin osa huippumotivoituneista nuorista pääsisi suorittamaan varusmiespalveluksen?

Kokeilussa mukana olleiden nuorten keskeyttämisprosentti oli 13. Se ei poikkea kaikkien varusmiespalveluksen aloittavien keskeyttämisprosentista, joka oli vuoden 2018 osalta noin 15. Kun todetusti varusmiespalveluksen suorittaminen on osalle mahdollista, peräänkuuluttaisin asian jatkoselvityksiä asian suhteen.

Kyseessä on kuitenkin periaatteellinen yhdenvertaisuuskysymys: annetaanko kaikille palvelukseen kykeneville mahdollisuus suorittaa ase- tai maanpuolustusvelvollisuus asepalveluksen muodossa?

Pienenevien ikäluokkien Suomessa maanpuolustukselliset realiteetit tulee ottaa huomioon. En haluaisi systemaattisesti sulkea varusmiespalveluksesta pois yhtään siihen motivoitunutta nuorta. Maanpuolustustahto on meidän kaikkien yhteinen asia. Diabetestä sairastaa Suomessa noin puoli miljoonaa ihmistä, vajaa kymmenes koko kansasta. Pidetään kaikki maanpuolustuksessa mukana!