Kainuun prikaati

Kirves-harjoitus alkoi marraskuun viidentenä päivänä.

Kainuun prikaati harjoittelee, mukana yli 2100 henkilöä

Elias Hirvikoski

Vuosangassa, Kainuun prikaatin harjoitusalueella on harjoiteltu suurella joukolla 31.10 alkaen. Käynnissä olevissa harjoituksissa hyödynnetään puolustusvoimien omia simulaattoriliivejä ja -teknologiaa.

Kainuun prikaatin harjoituksen ensimmäisessä osassa Tykistörykmentti järjesti ampuharjoituksen ja nyt käynnissä oleva taisteluharjoitus tähtää eri aselajien yhteistoiminnan kehittämiseen. Kainuun prikaatin tykistön harjoitukseen osallistui 550 henkilöä ja sen johti Kainuun tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Marko Leppänen. Nyt käynnissä olevaan aselajiharjoitukseen osallistuu noin 2100 henkilöä ja sen johtaa Kainuun prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Jarmo Keskinen.

– Aselajiharjoitus on nimeltään Kirves. Tämä on joukkokoulutuskauden ensimmäinen pääharjoituksista, jossa harjoitellaan yhteistoimintaa eri aselajien välillä taisteluosastoraamissa, Keskinen selventää.

Harjoituksessa käytettiin simulaattoriliivejä ja -kypäriä.

Harjoituksessa käytetään hyödyksi puolustusvoimien nykyaikaista teknologiaa.

– Täällä ei ammuta nyt kovilla A-tarvikkeilla. Harjoitus on kaksipuoleinen simulaattoriavusteinen taisteluharjoitus. Tukevaa simulaattorijärjestelmää kutustaan KASI -järjestelmäksi (kaksipuoleinen simulaattorijärjestelmä). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taistelijat pukevat päälleen simulaattoriliivit, vastaanotilliset kypärät ja kiinnittävät aseisiin laseryksikön, Keskinen valaisee.

Simulaattoriliivien käyttäminen luo uusi mahdollisuuksia taistelutilanteen seuraamiselle ja datan keräämiselle.

–Simulaattoriliivi antaa taistelijalle välittömän tiedon, jos häneen osuu tai hän haavoittuu joko vastustajan toimesta tai esimerkiksi epäsuorantulen johdosta. Taistelijan tulee ottaa Pitää ottaa kypärä pois päästä, jos on järjestelmän mukaan saanut kuolettavan osuman. Taistelun jälkeen kouluttaja palauttaa järjestelmän "henkiin" , jos näin on käynyt. Lisäksi järjestelmä jakaa johdolle ja joukoille peittelemättömästi tietoa miten taistelu meni, Keskinen luettelee.

Keskisen mukaan joukkueenjohtajat tai esimerkiksi komppanian päällikkö voivat käydä jälkitäteen tietokoneen ruudulta harjoituksen etenemisen ja kulun läpi. Tiedoista johtajat voivat sitten todeta esimerkiksi sen, olisiko jotain voinut tehdä toisin johtamisen kannalta, tai käytettiinkö esimerkiksi riittävästi epäsuoraa tulta.

– Harjoituksen aikana joka päivä analysoidaan menneen päivän tapahtumia. Käsitellään myös tulevan päivän suunnitelmat. Ensi viikolla harjoituksen jälkeen on simulaattoripalaute, jossa käydään Kasi-järjestelmän kautta taisteluja läpi. Siihen osallistuu harjoituksen johtajat ja mukana ovat myös varusmiesjohtajat, Keskinen kertoo.

Johtajien lisäksi teknologian tarjoamasta tiedosta hyötyvät ihan kaikki yksittäiset taistelijatkin.

– Järjestelmä antaa yksittäiselle taistelijalle suoraa palautetta omasta toiminnasta, jos hän esimerkiksi käyttää huonosti maastoa ja ottaa huonon tuliaseman. Silloin vastapuoli näkee ja pystyy ampumaan taistelijaa, jolloin simulaattori kertoo, että sait osuman esimerkiksi käteen tai jalkaan. Eli se antaa palautetta maastonkäytöstä ja aseman valinnasta. Jos on huono asema tai samaa asemaan käyttää liian kauan, niin se paljastuu. Sillä tavalla järjestelmä kouluttaa yksittäistä sotilasta, Keskinen toteaa.

Keskisen mukaan harjoitus on sujunut tähän asti oikein hyvin. Suoritettava harjoitus on sellainen, missä tilanteet etenevät jatkuvasti. Maanantaina joukot lähtivät hälytyksellä varuskunnasta ja sen päivän teema joukoilla oli hälytys ja siirtyminen Vuosangan harjoitusalueelle.

–Maanantain jälkeen harjoituksessa on menty kehittämissunnitelman mukaan kaksipuolisilla taisteluilla siten, että teemana ollut taisteluosaston hyökkäys. Kaiken kaikkiaan harjoituksessa tulee kolme hyökkäystä ja yksi puolustustaistelu. Koko ajan hyökkäys menee eteenpäin, Keskinen kuvaa harjoituksen kulkua.

Vastassa taistelijoilla on keltainen osapuoli, joka taistelee kuvitteellisen vastapuolen tavoin.

Harjoitus päättyy perjantaina 9.11. puoliltapäivin, jolloin taistelevat yksiköt siirtyvät johdettuna moottorimarssina takaisin varuskuntaan.

Harjoituksessa on tärkeää, että kaikki tuntevat oman roolinsa siinä ja suorittavat sen hyvin.