Kadettikurssien priimuksia palkittiin Helsingin yliopiston juhlasalissa

Kadettien valmistujaispäivä jatkui vielä päätöstilaisuudella, jossa jaettiin todistukset ja stipendit sekä kunnia- ja perinnemiekat.

Kadettien juhlapäivä alkoi kunnianosoituksella Santahaminassa, Maanpuolustuskorkeakoulun Sankariaulassa. Aamu jatkui Hietaniemen sankarihautausmaalla seppeleen laskulla sankariristille ja Suomen marsalkka Mannerheimin haudalle.

Kunnianosoitusten jälkeen kadetit marssivat Eduskuntatalolta tasavallan presidentin linnaan, jossa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi heidät luutnanteiksi ja nimitti määräaikaisiin puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerien virkoihin. Kurssilaisten vannottua virkavalansa tasavallan presidentti sekä tilaisuuteen osallistuneet puolustusministeri Jussi Niinistö ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg onnittelivat tuoreita luutnantteja.

 

Vasta ylennetyt luutnantit siirtyivät Presidentinlinnan suojista Helsingin yliopiston juhlasaliin. Näky Senaatintorilla oli vaikuttava myös turisteille, joita Tuomiokirkon ympäristössä parveili.

 

Helsingin yliopiston juhlasalissa pidetyn juhlatilaisuuden tervetuliaispuheen piti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio. Kallio muistutti, että nyt valmistuva kurssi on ensimmäinen, joka on suorittanut sotatieteiden kandidaatin tutkinnon uuden tutkintorakenteen mukaisesti. Sen lisäksi Kallio nosti esiin syyn juhlia tänä vuonna moninkertaisesti.

– Valmistutte vuonna, jona puolustusvoimat juhlii 100 -vuotista taivaltaan teemalla "Maanpuolustus kuuluu kaikille". Se kuvaa osuvalla tavalla puolustusratkaisumme ja yleisen asevelvollisuuden laajaa yhteiskunnan tukea sekä korkeaa maanpuolustustahtoa, Kallio muistutti.

 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Jari Kallio.

 

Opiskelijoiden puheen piti luutnantti Otto Kiiski. Kadettikurssin priimuksena palkittu Kiiski korosti puheessaan yhteisöllisyyden merkitystä.

– Meitä sotilaita ja upseereita yhdistää poikkeuksellisen vahva me-henki, jonka merkitys ei näy pelkästään rauhan aikana, vaan on veteraanitutkimusten perusteella ollut tärkeimpiä tekijöitä sodan aikana. Sama me-henki on ollut myös suomalaisen yhteiskunnan perinteinen vahvuus, Kiiski huomautti.

 

Kadettikurssin priimuksena palkittiin luutnantti Otto Kiiski.

 

– Joihinkin asioihin ei voi vaikuttaa, harvoja ongelmia voi ratkaista yksin, mutta kun jokainen tekee oman parhaansa ja luottaa muihin, lopputulos on useimmiten aika hyvä. Uskon tämän ajatuksen olleen myös kurssiamme kantanut voima, Kiiski tunnelmoi.

 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg.

 

Myös puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg jakoi tervehdyksessään tunnustusta tuoreille luutnanteille.

– Teillä on tärkeä rooli tulevissa tehtävissänne. Saatte kannettavaksi paljon vastuuta niin tehtävistä kuin ihmisistäkin. Olette opinnoissa saaneet hyvät valmiudet toimia tehtävissänne menestyksekkäästi, Lindberg korosti.

Samassa tilaisuudessa Maavoimien kunniamiekalla palkittiin luutnantti Waltteri Mattila, Ilmavoimien perinnemiekalla luutnantti Jukka Eskola, Merisotakoulun kunniamiekalla luutnantti Eemeli Sajaniemi ja Rajavartiolaitoksen kunniamiekalla luutnantti Aleksi Alho.

 

Maavoimien kunniamiekka: luutnantti Waltteri Mattila.

 

Merisotakoulun kunniamiekka: luutnantti Eemeli Sajaniemi.

 

Ilmavoimien kunniamiekka: luutnantti Jukka Eskola.

 

Rajavartiolaitoksen kunniamiekka: luutnantti Aleksi Alho.

 

 

Näköislehdet