Antti Virtanen

Jalkaväkimuseon säätiö syntyi sen hallituksen jäsenten allekirjoitusten myötä. Kuvassa säätiön puheenjohtaja Erkko Kajander.

Jalkaväkimuseon omistaja vaihtui

Janne Jussila

Saadakseen museoavustusta, Mikkelissä toimiva museo siirrettiin uuden Jalkaväkimuseon säätiön ylläpidon alle.

Jalkaväkimuseo Mikkelissä siirtyy uuden johdon ja ylläpidon alle. Museota varten perustettiin uusi Jalkaväkimuseon säätiö keskiviikkonna 19. helmikuuta.

Johdon vaihtumisen syy oli vuoden alusta voimaan tullut museolain uudistus. Sen myötä museo saa museoavustusta vain jos sen omistava säätiö on selkeästi ilmoittanut säännöissään vastaavansa museosta.

Ennen Jalkaväkimuseota johtanut Jalkaväen säätiö ei ollut ilmoittanut säännöissään tarpeeksi suoraan Jalkaväkimuseon ylläpidosta kuuluakseen museoavustuksen piiriin.

Vasta perustetun Jalkaväkimuseon säätiön puheenjohtajan Erkko Kajanderin mukaan Jalkaväkimuseon toiminta tulee kehittymään huomattavasti sen siirtyessä uuden säätiön ylläpidon alaisuuteen.

– Olen toiminut Jalkaväen säätiössä hyvin pitkään vuodesta 1986. Oleellista tässä on, että nyt syntyneen Jalkaväkimuseon säätiön tehtävä on todella tukea ja hoitaa Jalkaväkimuseota. Jalkaväen säätiöllä oli muitakin tehtäviä, Kajander kertoo.

Jalkaväen säätiön toimintamuotoihin kuului esimerkiksi menestyneiden jalkaväkiaselajin opiskelijoiden palkitseminen sekä tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoiminnan tukeminen.

– Nyt päästään keskittyneesti kehittämään museon toimintaa eteenpäin, Kajander toteaa.

Varoja Jalkaväkimuseon säätiöllä on runsaat satatuhatta euroa. Rahaa on saatu esimerkiksi Jalkaväen säätiöltä, Mikkelin kaupungilta, Sotilaskotijärjestön tukisäätiöltä ja Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.

Mikkeliin avataan myös ensi vuonna sotahistorian tiedekeskus Muisti, joka tulee nettisivujensa mukaan "kertomaan sodasta edistääkseen rauhaa". Se pyrkii kertomaan ihmisten oloista ja elämästä pääosin näyttelyiden kautta. Tämän lisäksi Mikkelissä toimii myös talvi- ja jatkosodan johtoon keskittyvä Päämajamuseo. Se sijaitsee tiloissa, joissa Suomen armeijan päämaja toimi sodissa.

Kajanderin mukaan Jalkaväkimuseo tulee tekemään läheistä yhteistyötä sekä Muistin että Päämajamuseon kanssa.

– Kokonaisajatuksemme on se, että Päämajamuseo tulee kertomaan sodan johtamisesta, Muisti sodan kokemisesta ja Jalkaväkimuseo sodan käymisestä. Tiiviin yhteistyön kautta matkailijat yritetään houkutella käymään kaikissa kolmessa kohteessa.