Petri Saarelainen

Intian ulkoministeri Subrahman Jainshakar suhtautuu myönteisesti kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen.

Intia vaikuttaa globaaliin turvallisuustasoon

Aleksanteri Kekonen

Yhteistyön syveneminen EU:n ja Intian välillä oli esillä Intian ulkoministerin Suomen vierailulla. Taloudellinen yhteistyö vaikuttaa myös turvallisuuteen Intian alueella ja sitä kautta globaalisti.

Taloudeltaan ja väestömäärältään nopeasti kasvava Intia ottaa aiempaa isompaa ja aktiivisempaa roolia kansainvälisen politiikan kentillä. Viime viikon perjantaina 20. syyskuuta Intian ulkoministerin Suomen vierailun yhteydessä ulkopoliittinen instituutti järjesti eduskunnassa seminaarin EU:n ja Intian suhteista.

 

Seminaarin puhujina olleet Intian ulkoministeri Subrahmanyam Jaishankar, ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja entinen ulkoministeri, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja lähes yhteen ääneen totesivat EU:n ja Intian syvenevät suhteet olevat molempien intresseissä.

 

– Intia on todellinen suurvalta, jota ei voi missään tapauksessa sivuuttaa. Meillä on vahvat intressit todelliseen aitoon kumppanuuteen Intian kanssa, linjasi Tuomioja.

 

Suomen osalta kehittyvää Intia-yhteistyötä hoidetaan pääasiassa EU:n kautta suhteiden ollessa osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä kauppapolitiikkaa. Tällä hetkellä Suomella on kuitenkin monen muun asian tavoin EU:n puheenjohtajamaana erityinen mahdollisuus vaikuttaa.

 

Suomella on EU:n puheenjohtajamaana tilaisuus vaikuttaa entistä paremmin Intian ja Euroopan suhteisiin.

 

Yhteisymmärrys keskustelijoiden kesken löytyi alueellisen rauhan ja turvallisuuden aihepiireistä. Intia on suuri ja merkittävä toimija alueellaan, jonka sisäinen kehitys näkyy myös ulkopuolisille alueen tasapainona.

 

– Hyvän lähtökohdan rauhanomaiselle alueelliselle kehitykselle antaa se, että Intia on halukas noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja sitomaan itsensä kansainväliseen yhteistyöhön, Tiilikainen totesi.

 

Globaalitason turvallisuuden tuottajan lisäksi EU:lla on myös taloudellisia intressejä Intia-suhteita kehitettäessä.

 

– EU ja Intia ovat neuvotelleet vuosia vapaakauppasopimuksesta tuloksetta. Suomi EU:n  puheenjohtajamaana voi aina vauhdittaa neuvotteluita, tähdensi Tiilikainen.

 

Vapaakauppasopimusneuvottelut on laitettu jäihin vuonna 2013 osapuolten välisten kunnianhimon tasoerojen vuoksi. Jo nykyisellään kaupankäynti Intian kanssa on merkittävää EU:n ollessa Intian suurin kauppakumppani. Intia on bruttokansantuote kasvuvauhti on tällä hetkellä maailman suurimpia, joten Intian taloudellinen vaikutusvalta kasvaa kasvamistaan.

 

– EU:n tulee olla nyt aktiivinen ja löytää yhteisiä tekijöitä Intian kanssa eikä jäädä passiiviseen rooliin kuten kävi Kiinan kanssa sen kasvaessa talousmahdiksi. EU yrittää nyt jälkikäteen kovasti saada solmittua vahvoja suhteita Kiinan kanssa, Tiilikainen korosti.

 

Keskusteluissa nousi esille myös ongelmia EU:n ja Intian väliselle yhteistyölle. Ihmisoikeusloukkaukset Intiassa ovat ongelmia, joihin EU vaatii ratkaisuja. Esille nostettuna esimerkkinä on Kashmirin tilanne, jossa alueellista rauhaa uhkaa pitkään jatkunut erimielisyys alueenhallinnasta Pakistanin, Intian ja Kiinan välillä. Alueen turvallisuutta vaarantaa myös terrorismin uhka ja muistot helmikuun terroriteoista. Intian hallitus on terrorismin uhan perusteella rajoittanut ja osittain sulkenut alueen asukkaiden pääsyä puhelinverkkoihin ja internetyhteyksiin.

 

– Kahden ydinasevaltion Intian ja Pakistanin jännittyneet suhteet ovat esimerkki siitä, että meidän pitää seurata mitä kolmannissa suhteissa tapahtuu, Tuomioja painotti.

 

Muut esille nousseet haasteet liittyivät naisten asemaan ja sen paikoittain surkeaan tilanteeseen.

 

– Hyvänä asiana näiden ongelmien osalta on, että ulkoministeri Jaishankar antautui avoimeen keskusteluun. Se on ainoa tapa jolla näitä voidaan pyrkiä ratkomaan, Tuomioja muistuttaa.

 

– Intia uskoo samoihin yhteisiin arvoihin lännen kanssa. Ne eivät ole pelkästään länsimaalaisia arvoja, Jaishankar vakuutti.

 

Suomen ja EU:n osalta on positiivista, että Intia on itse myös aktiivisesti pyrkinyt luomaan ja vahventamaan suhteitaan muihin maihin.

 

– Intia haluaa vahvistaa kansainvälisiä kumppanuuksiaan ja ylläpitää hyvät suhteet kaikkiin merkittäviin ulkovaltoihin, kertoi Jaishankar.